אישור עקרוני

אישור שנותנת הבורסה לניירות ערך בקשר להנפקה חדשה שתהיה רשומה בה, לאחר שהמנפיק הגיש בקשה לרישום נייר הערך למסחר והתחייב לקיים את החובות החלים, בהתאם לתקנון הבורסה, על מנפיק שניירות הערך שלו רשומים למסחר. (גם: אישור לסחור)