אישור מכירה

אישור ששולח ברוקר ללקוח כדי לאשר ביצוע הוראת מכירה שקיבל.