אישור

1. מסמך פורמלי הנשלח על ידי מוכר לקונה, המאשר קבלת דבר מה, כגון הזמנה, כספים וכד', ובו הוא מודיע לו כי הם נתקבלו.
2. הודעה המציינת כי מסמך מתאים אכן מספיק.
3. חתימה על מסמך שאומת על ידי אדם מוסמך
.
4. תגובה להודעה ששולח ברוקר למי שצריך לאשרה ובו הוא מסכים לפרטים העסקיים שנמסרו באותה הודעה