איגרת חוב מתואמת (Adjustment Bond)

איגרות חוב שמנפיקה חברה כחלק מתהליך הארגון מחדש שהיא עוברת ותוך כדי כך מחליפה התחייבויותיה הקודמות שבידי הציבור.