איגרת חוב משתתפת (Participating Bond)

איגרת חוב אשר נושאת ריבית קבועה החייבת להשתלם לעתים מזומנות, אולם בנוסף לכך החברה המנפיקה משתפת את בעלי איגרות החוב ברווחיה.