איגרת חוב בריבית ניידת (Floating Rate Bond)

שם אחר לאיגרת חוב בריבית משתנה.