איגרת חוב בריבית משתנה (Variable Interest Bond)

איגרת חוב שבה הריבית אינה קבועה מראש לכל תקופת האיגרת אלא זו נקבעת על פי מפתח מסוים. (גם: איגרת חוב בריבית ניידת)