איגרת חוב בבטחון כפול (Double - Barrelled Bond)

איגרת חוב שיש לה ביטחונות משני מקורות או יותר