איגרת חוב אופציה

1.איגרת חוב בה גלומה אופציה להמיר אותה במניות החברה המנפיקה, וויתור על שאר תנאי איגרת החוב.
2. כינוי לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם.