אחריות לתשקיף (Prospectus Liability)

האחריות החוקית לתוכן התשקיף מוטלת על מנהלי המנפיק, החתם, והמומחים המסכימים מראש שחוות דעתם תיכלל בתשקיף.