אחזקת מחיר (Price Maintenance)

בשוק ניירות הערך (ארה"ב): פעולה הנעשית על חתמים בתקופת ההפצה הראשונית של נייר ערך חדש השומרים על מחיר בגובה מסוים של נייר הערך שהופץ.