אורך חיים מוגבל (Limited Life Span)

ציון שלנייר ערך מסוים יש תקופה קצובה, שבסיומה יהפוך לחסר ערך, כגון אופציה שבעליה לא ניצל את זכות השימוש.