אופציית מדד (Index option)

1.אופציות המבוססות על מדד מסויים (המבטא את רמת שוק המניות) ולא על נייר ערך ספציפי.
2. אופציות המיועדות לבעלי פיקדונות שקליים לא צמודים, המעניקות הגנה מפני עליה גדולה מהצפוי של מדד המחירים לצרכן.