אופציה (Option)

1. זכות משפטית הניתנת על ידי צד אחד לצד שני לקנות, או למכור, דבר מה במחיר ספציפי, בדרך כלל במסגרת זמן מוגדר.
2. הסכם חוזי בין קונה לבין מוכר הנעשה בבורסה לניירות ערך, לרכוש או למכור, נייר ערך מסויים או זכות לקבל או להמיר ניירות ערך או מטבע חוץ, או סחורה (קומודיטי) במחיר ספציפי בתום או בתוך תקופת זמן קבועה מראש.
3. בחוק: נייר ערך שהנפיקה חברה המעניק זכות לרכישת ניירות ערך בתקופה ובתנאים שקבעה החברה בעת ההנפקה למעט נייר ערך הניתן להמרה.
4. חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש או למכור נכס מסויים (נכס בסיס) במחיר, כמות וזמן נקובים מראש.
5. זכות המונפקת על ידי מסלקת מעו"ף, על פי תשקיף והמקנה למחזיק בה במועד עתידי לקבל הפרש חיובי או הפרש שלילי.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות