אופציה על מניות (Stock Purchase Warrant)

1. מסמך המונפק על ידי חברה המעניק לבעליו את הזכות לרכוש כמות מסוימת של מניות במחיר ספציפי בכל עת, תוך תקופת זמן נתונה.
2. חוזה שניתן למימוש במחיר שנקבע מראש בתום תקופת זמן נתונה.