אופציה מחוץ לכסף (Out of the money)

מצב שבו לא כדאי למחזיק אופציה לממש את האופציה.