אופציה למניות (Stock Option)

זכות המקנה, בתנאים מסוימים (הנוגעים לסכום, לזמן ולמחיר), אפשרות לקנות מניות של חברה על ידי אנשי מפתח מסוימים שלה.