אופציה כפולה (Double Option)

אופציה המעניקה את הזכות לקנות או למכור נכס מסויים והוא מעין אופציה משולבת של אופציית רכש ואופציית מכר.