אופציה בתוך הכסף (In the money)

מצב שבו מובטח למחזיק האופציה תקבול אם יממש את האופציה