אופציה בכסף (At the money)

מצב שבו מחיר המימוש של אופציה שווה למחיר נכס הבסיס.