אג"ח להמרה

אג"ח המונפקת ע"י חברה, ואשר ניתנת להמרה למניות של החברה המנפיקה, על בסיס תנאים שונים שנקבעים מראש במועד הנפקת האג"ח.