אגודה שיתופית (Cooperative)

צורת התארגנות עסקית הדומה לחברה בע"מ, כשבעל המניה אחראי להתחייבות האגודה השיתופית בסכום מוגבל, אך לאו דווקא לערך המניה שבידו אלא בהתאם למוסכם על פי תקנון האגודה. (גם: אגודה הדדית).