הקלות בנוגע לשיקים ללא כיסוי

בעקבות המלחמה נקבעו תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) התשפ"ד - 2023 (להלן: "התקנות").
תקנות אלו קובעות כי כל שיק שסורב מסיבת אין כיסוי מספיק (א.כ.מ) החל מיום 7.10.23 ועד ליום 21.1.24, ייגרע לצמיתות ממניין השיקים המסורבים המביא להטלת הגבלה על החשבון. כמו כן, שיקים אלו יוסרו גם מרשימת השיקים למשלוח התראה בגין חמישה שיקים ללא כיסוי.
הקלות אלו ימשיכו לחול לחודש נוסף ועד ליום 30.11.23 עבור אוכלוסיית לקוחות זכאים בהתאם למוגדר בתקנות וכמפורט מטה. 

מי זכאי להקלות אלה (עד ליום 21.1.24) וכיצד ניתן לקבלן?

במקרים מסוימים, הקלות אלו הן אוטומטיות ובמקרים אחרים הלקוח/ה נדרשים לפנות אל הבנק לבדיקת זכאות להקלות ובבקשה לגרוע שיק ממניין השיקים שחזרו, בהתאם לפירוט הבא - 
לקוחות אשר הכתובת הרשומה בחשבון או הכתובת למשלוח דואר בחשבון, היא באחד היישובים הכלולים בתוספת לחוק דחיית מועדים; (הוראת שעה –חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד – 2023 – הגריעה תתבצע באופן אוטומטי ויזום על ידי הבנק. אין צורך לפנות לבנק בבקשה לעדכון.   

לקוחות המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות מתבקשים לפנות לבנק:

  • נעדרים, חטופים או שבויים במהלך התקופה או חלקה וכן קרוביהם.
  • משרתי/ות בשירות ת מילואים בנסיבות חירום או בשירות מיוחד במהלך התקופה או חלקה וכן בן/בת זוג שלהם.
  • אושפזו בבית חולים לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה במהלך התקופה כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל -1970.
  • קרובו של מי שנפטר בשל פציעה שנגרמה במהלך התקופה כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל -1970.

רוצה לפנות אלינו לקבלת מידע?

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם המוקד בטלפון 5727* >

שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8.30 עד 16.30 ובימי ו בין השעות 8.30-13.00

חשוב לדעת!
גריעת השיק אינה פוטרת מהשלכות נוספות שעלולות להיות לאי תשלום השיק, לרבות השפעה שלילית על חיתום האשראי שלך, וזכות המוטב לפעול לגביית השיק באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות