הטבות בעמלות | הטבה בריבית על יתרת חובה בעו"ש

הטבות בעמלות | הטבה בריבית על יתרת חובה בחשבון עובר ושב

אנו מעניקים הטבות בעמלות ו/או הטבה בריבית על יתרת חובה בחשבונות עו"ש לתקופה של 3 חודשים בהתאם למתווה המורחב של בנק ישראל שפורסם ביום 4.3.24 (להלן: "פעימה שלישית"). 

לקוחות שקיבלו הטבות בהתאם למתווה הראשון והשני של בנק ישראל (להלן: "פעימה ראשונה ושנייה") – תוקף ההטבות יוארך על ידי הבנק למשך 3 חודשים נוספים.

הבנק יעדכן את ההטבות הרלוונטיות גם ללקוחות שנוספו להגדרת "מעגל הראשון" בהתאם לפעימה השלישית.

איזו הטבה ניתנת בעמלות?

פטור גורף לתקופה של 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון, למעט פעילות מט"ח, ני"ע.

איזו הטבה ניתנת על יתרת חובה בעו"ש?

ללקוחות הזכאים כמפורט מטה, ככל שבחשבון העו"ש קיימת מסגרת אשראי מאושרת, יינתן פטור מריבית על יתרת חובה שהינה חלק מהמסגרת המאושרת בעו"ש (לא כולל סכומים החורגים מהמסגרת או פיגורים).

מי זכאי להטבות ואופן הגשת בקשה

ההטבות הן ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בהתאם לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח – 2008 שהינם:

 • לקוחות המתגוררים או בעלי עסק שנמצא במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה, בהתאם לרשימה מגורם מוסמך שתועבר לבנק
  זכאים להטבות בעמלות ובריבית על יתרת חובה. ההטבה ניתנת באופן יזום על ידי הבנק בהתאם לכתובת למשלֹוח דואר בחשבון ואין צורך בפנייה נוספת לבנק. 
 • לקוחות שפונו מבתיהם על ידי גורם מדינתי רשמי, בהתאם לרשימה מגורם מוסמך שתועבר לבנק
  זכאים להטבות בעמלות ובריבית על יתרת חובה. ההטבה ניתנת באופן יזום על ידי הבנק בהתאם לכתובת למשלוח דואר בחשבון. אין צורך בפניה נוספת לבנק.
 • חשבונות של תושבי 8 ישובים בצפון שנוספו בפעימה השלישית שהתקבלה החלטת ממשלה לפנותם וטרם פונו בפועל - אבירים, עבדון, עלמה, כרם בן זמרה, אלקוש, פסוטה, חורפיש, ריחאניה.
  זכאים להטבות בעמלות ובריבית על יתרת חובה . ההטבה ניתנת באופן יזום על ידי הבנק בהתאם לכתובת למשלוח דואר בחשבון. אין צורך בפניה לבנק.
 • לקוחות בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, ילדים ואחים) לחללי המלחמה/חטופים/נעדרים ומשתתפי מסיבת "נובה" ברעים
  זכאים להטבות בעמלות ובריבית על יתרת חובה. ההטבה ניתנת לפי בקשת הלקוח/ה ובכפוף להצהרה כמפורט בבקשה.
 • לקוחות נפגעי המסיבות - נפגעי מסיבת "נובה" ברעים, נפגעי מסיבת "פסייאדק" ונפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל "מידברן" זכאים להטבות בעמלות ובריבית על יתרת חובה. ההטבה ניתנת לפי בקשת הלקוח/ה ובכפוף להצהרה כמפורט בבקשה.

להגשת בקשה להטבה בעמלות ולהטבה בריבית על יתרת חובה בעו"ש >

*ניתן להגיש בקשות עד ליום 30.6.24

 • לקוחות המשרתים במילואים* וגויסו בצו 8 וחיילי מילואים שאושפזו בבית חולים לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם במהלך המלחמה
  זכאים להטבה בעמלות ובריבית על יתרת חובה. ההטבות ניתנות לפי בקשת הלקוח ובכפוף להצהרה כמפורט בבקשה.
  *ללקוחות משרתי מילואים אשר הוזרם לחשבונם בבנק ירושלים מענק מילואים במהלך חודש ינואר - ההטבה ניתנה באופן יזום ע"י הבנק. אין צורך בפניה נוספת לבנק.

להגשת בקשה להטבה בעמלות >
*משרתים במילואים ומגויסים בצו 8 שהינם גם קרובי משפחה לנפגעי מלחמה אנא הגישו בקשה בטופס לקרובי משפחה לנפגעי מלחמה בלבד.

 • לקוחות בעלי חשבון עסקים קטנים המשרתים במילואים וגויסו בצו 8
  לקוחות המנהלים חשבון עסק קטן בבנק ירושלים (עסק עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ₪) זכאים להטבות בעמלות ובריבית על יתרת חובה. ההטבה על יתרת החובה רלוונטית ללקוחות עסק קטן אשר ערב פרסום ההודעה לציבור אודות הרחבת המתווה (17/12/23) היו ביתרת חובה, בכפוף להמצאת אסמכתא ככל שהמידע לא קיים ברשות הבנק. ההטבות ניתנות לפי בקשת הלקוח ובכפוף להצהרה כמפורט בבקשה.

להגשת בקשה להטבה בעמלות ולהטבה בריבית על יתרת חובה בעו"ש >
* ניתן להגיש בקשות עד ליום 30.6.24

 • חשבונות של חטופים או נעדרים
  לקוחות אלו זכאים להטבות בעמלות ובריבית על יתרת חובה.
  ההטבה ניתנת באופן יזום על ידי הבנק ככל שלבנק הגיע מידע כי הלקוח נכלל באוכלוסייה זו.

ההטבות יינתנו החל ממועד מתן ההטבות בפועל (תוך 3 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה)
לידיעתך, עם סיום תקופת מתן הטבה בעמלות הנ"ל, החשבון יחויב בעמלות בהתאם לתעריפון הבנק או לפי שהוסכם בחשבון.

אילו עמלות נכללות במסגרת ההטבה?

פטור מהעמלות המופיעות בחלקים הבאים בתעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן:
חלק 1 - חשבון עובר ושב (כולו)
חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)
חלק 3 - אשראי (כולו)
חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחו"ל)
חלק 9 - עמלת טיפול בירושות ועזבונות, עמלות משיכת מזומן (ממכשיר מרוחק וע"י כרטיס נטען)

 

הגשת בקשה בדיגיטל

מגויסים

נפגעי המלחמה וקרוביהם

קרובי משפחה לנפגעי מלחמה/ נפגעי מסיבת "נובה" ברעים/ פסיידאק/ מפגש היערכות לפסטיבל מיברן, יכולים להגיש בקשה להטבה בריבית על יתרת חובה בעו"ש ובעמלות 

להגשת בקשה להטבה בעמלות
ולהטבה בריבית על יתרת חובה בעו"ש עבור נפגעי המלחמה וקרוביהם >

 

צו 8

משרתי מילואים ומגויסי צו 8

יכולים להגיש בקשה להטבה בעמלות ובריבית על יתרת חובה בעו"ש


להגשת בקשה להטבה בעמלות ולהטבה בריבית על יתרת חובה בעו"ש עבור משרתי מילואים ומגויסי צו 8 >
 

 

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות