מילוןמונחים

 • ריבית פריים

  ריבית המשמשת כבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות ופקדונות. בהלוואות הגורם המלווה על פי רוב מוסיף מרווח. ריבית הפריים הינה קבועה בין כל הבנקים, התוספת (או ההפחתה) מריבית הפריים משתנה בין הבנקים. הלוואות על בסיס פריים אינן צמודות למדד וניתן לפרוע אותן בכל זמן ללא עמלת הפרשי היוון.

  ריבית הפריים בישראל עומדת היום על 1.5% מעל ריבית בנק ישראל.

 • ריבית קבועה

  ריבית על הקרן אשר אינה משתנה לכל אורך חיי ההלוואה. במקרים בהם בעת ביצוע הפרעון הריבית הממוצעת נמוכה יותר מריבית ההלוואה, עמלת הפירעון המוקדם במסלול הזה עלולה להיות גבוהה מאחר שהיא תשקף את ההפרש בין הריבית החלה על ההלוואה לבין הריבית הממוצעת הנוכחית בשוק, כפול השנים שנותרו עד סוף תקופת ההלוואה. יש שני סוגים של ריבית קבועה, האחד צמוד מדד והשני לא צמוד מדד.

  ריבית קבועה צמודה: הריבית לא משתנה אך הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן.

  ריבית קבועה לא צמודה: הריבית לא משתנה והקרן לא צמודה למדד המחירים לצרכן. המשמעות היא שאין דבר שישנה את ההחזר החודשי והוא יישאר יציב לכל התקופה.  

 • שיטת החזר על פי לוח שפיצר

  שיטה לחישוב גובה ההחזרים לאורך חיי ההלוואה, הקרויה על שם המתמטיקאי שהמציא אותה. השיטה מחשבת את סכום הפירעון המלא מראש על ידי שקלול נתוני הקרן וצפי הריביות לאורך כל חיי ההלוואה, וגוזרת ממנו גובה החזר חודשי אחיד. שיטה זו נותנת וודאות גבוהה ללווה ולכן היא נפוצה.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות