דחיית תשלומי משכנתא

לנוכח המצב הבטחוני, בעלי משכנתא בבנק ירושלים יכולים להגיש בקשה לדחיית תשלומי המשכנתא שלהם לתקופה של שלושה חודשים וללא עמלות ובהתאם למתווה שפרסם בנק ישראל לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכותיה של המלחמה "חרבות ברזל". 
בנוסף, עפ"י המתווה לקוחות שקיבלו דחייה ראשונה לתשלומי המשכנתא שלהם זכאים החל מיום 1.1.24 להגיש בקשה לדחייה נוספת של עוד שלושה חודשים בתשלומי המשכנתא, כך שסה"כ יקבלו דחייה של שישה חודשים בתשלומי המשכנתא.
לפי המתווה ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי משכנתא עד לתאריך 31.3.2024. 

עפ"י המתווה ישנן הקלות והטבות ל-2 קבוצות אוכלוסייה:

אוכלוסיית מעגל ראשון:
1. מתגוררים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה.
2. מפונים מביתם ע"י גורם רישמי (עפ"י רשימות שמפורסמות על ידי בנק ישראל).
3. חשבונות של חטופים או נעדרים
4. בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה/לחטופים/לנעדרים.
5. משתתפי מסיבת "נובה" ברעים - בכפוף לאימות מול מאגרי המשתתפים
4. משרתי מילואים ומגויסי צו 8.

בהתאם למתווה ניתן לבקש דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) של שלושת התשלומים החודשיים, ללא עלות ריבית וללא הצמדה. במהלך שלושת החודשים לא תשלם כלל את החזרי המשכנתא, בגין כל תשלום שנדחה תועמד לך הלוואה בסכום הדחייה (סה"כ 3 הלוואות), ללא ריבית וללא הצמדה לתקופה של 5 שנים, שנה ראשונה ללא תשלום ולאחר מכן 48 תשלומים שווים למשך 4 שנים. ההלוואות ידווחו למאגר נתוני אשראי. 

אוכלוסיית מעגל שני:
כוללת את כל יתר הלקוחות שאינם משתייכים למעגל הראשון.

קיימות שתי אפשרויות לדחיית תשלומים למשך 3 חודשים: 
1. דחייה מלאה (קרן וריבית) - במהלך שלושת חודשי הדחיה לא משולמים כלל תשלומים בגין חיובי הקרן והריבית בגין המשכנתא. בגין הדחיה תתווסף ריבית דריבית על הריבית שנדחתה וכתוצאה מכך יתרת ההלוואה תגדל בהתאם. בסיום תקופת דחיית התשלומים, התשלומים שנדחו, בתוספת הריבית שנצברה, והריבית דריבית יפרסו מחדש על פני כל יתרת תקופת ההלוואה, על בסיס ההצמדות בהלוואות הקיימות, לפי לוח שפיצר, כך שסכום ההחזר החודשי יגדל. מועד סיום ההלוואה המקורי ישאר ללא שינוי.
2. דחייה חלקית (דחיית קרן בלבד)  - במהלך שלושת חודשי הדחיה ישולמו תשלומים בגין הריבית בלבד. בסיום תקופת דחיית התשלומים, התשלומים שנדחו יפרסו מחדש על פני יתרת תקופת ההלוואה, כולל תשלום ריבית דריבית על בסיס ההצמדות בהלוואות הקיימות, לפי לוח שפיצר, כך שסכום ההחזר החודשי יגדל. מועד סיום ההלוואה המקורי ישאר ללא שינוי. 

 

  • בהתאם למתווה ניתן להגיש בקשה בהתייחס לדירה ראשונה ולמשפרי דיור. 
  • ביטוח – אם קיים ביטוח חיים/ביטוח נכס, הבקשה אינה כוללת את דחיית תשלומי הביטוח. ככל שהביטוח בוצע באמצעות חברה חיצונית, עליכם לבחון את ההשלכות של הדחיה מול חברת הביטוח הרלוונטית שלכם. 
  • הקפאת התשלומים בכפוף לתנאי הבנק, לשיקול דעתו ולתנאי ההטבות. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת.
  • דחיית התשלומים אינה כרוכה בעמלה.

 

* אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

בחירת בקשה להגשה:

דחייה ראשונה של תשלומי המשכנתא

מיועדת ללקוחות המעוניינים בדחייה ראשונית של תשלומי המשכנתא (לא הוגשה בקשה בעבר)

להגשת בקשה >

 

דחייה נוספת של תשלומי המשכנתא

מיועדת ללקוחות שכבר ביקשו דחייה של תשלומי המשכנתא ומעוניינים בדחייה נוספת

להגשת בקשה >

מה עוד מעניין אותך?

כל התשובות לכל השאלות שרצית לשאול

mortgage calculator

מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות