הקלות בהלוואות קיימות

הקלות בהלוואות קיימות - הלוואה בערבות המדינה

לנוכח המצב הביטחוני ובהתאם לעדכון בתנאי הקרן, בעלי עסקים שלהם הלוואה בערבות המדינה בבנק ירושלים יכולים להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואה לתקופה של שלושה חודשים, ללא עמלות. ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואה עד לתאריך 30.09.2024.
עסק אשר קיבל דחייה בפועל של 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 9 חודשים במצטבר.
בהתאם לתנאי הקרן למתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל (להלן: "הקרן") ולמתווה בנק ישראל ישנן הקלות ל-2 קבוצות אוכלוסייה:

קבוצת המעגל הראשון:

  1. עסקים הפועלים במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה.
  2. בעלי עסקים שפונו ע"י גורם רישמי מביתם (עפ"י רשימות שמפורסמות על ידי בנק ישראל).
  3. בעלי עסקים אשר גויסו למילואים בצו 8. 
  4. בעלי עסקים שהם בקרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה/לחטופים/לנעדרים.

מהי ההקלה האפשרית ללקוחות המעגל הראשון?

  1. עסקים מהמעגל הראשון עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון ₪ בשנה, ככל שהיקף ההלוואות הכולל לעסק נמוך מ 2 מיליון ₪, יכולים לבקש דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) של שלושת התשלומים החודשיים, ללא ריבית, ללא הצמדה וללא עמלות.
  2. עסקים מהמעגל הראשון עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון ₪ בשנה, ככל שהיקף ההלוואות הכולל לעסק גבוה מ 2 מיליון ₪ - יכולים לבקש דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) של שלושת התשלומים החודשיים, ללא ריבית, ללא הצמדה וללא עמלות בגין הלוואה שיתרתה הבלתי מסולקת אינה עולה על 2 מיליון ₪.
  3. יתר העסקים מהמעגל הראשון עם מחזור פעילות גבוה מ - 25 מיליון ₪ - יכולים לבקש דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) של שלושת התשלומים החודשיים, ללא ריבית, ללא הצמדה וללא עמלות. הדחיה תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

 

קבוצת המעגל השני:

כוללת את יתר בעלי העסקים, לקוחות הבנק, שאינם משתייכים למעגל הראשון.

מהי ההקלה האפשרית ללקוחות המעגל השני?

  1. עסקים מהמעגל השני עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון ₪ בשנה, ככל שהיקף ההלוואות הכולל לעסק נמוך מ 2 מיליון ₪ - יכולים לבקש דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) של שלושת התשלומים החודשיים, דחיית התשלומים כרוכה בתשלום הריבית ההסכמית ותחושב כריבית דריבית על תקופת הדחייה.
  2. עסקים מהמעגל השני עם מחזור פעילות של עד 25 מיליון ₪ בשנה ככל שהיקף ההלוואות הכולל לעסק גבוה מ 2 מיליון ₪ יכולים לבקש דחיית תשלומים מלאה (קרן וריבית) של שלושת התשלומים החודשיים, הדחייה כרוכה בתשלום הריבית ההסכמית ותחושב ריבית דריבית על תקופת הדחייה בגין הלוואה שיתרתה הבלתי מסולקת אינו עולה על 2 מיליון ₪.
  3. יתר העסקים מהמעגל השני עם מחזור פעילות גבוה מ - 25 מיליון ₪ יכולים לבקש דחיית תשלומים של קרן בלבד, ותחושב ריבית דריבית על תשלומים שיידחו. הדחיה תעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

 

איך מגישים את הבקשה?

להגשת בקשה ניתן לפנות לסניף בו קיבלת את ההלוואה. לרשימת הסניפים >

 

דחיית תשלומים בהלוואות שיש בהן פיגור – המתווה לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שפיגר בתשלומים קודם למועד פרסום המתווה, אך לא נמצא בהליך משפטי או נמצא תחת הסדר, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום, מיום תחילת הפיגור ועד שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה, לפי המוקדם.
מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות