תקן ה-CRS

ב-1 בינואר 2019 אושרו בישראל תקנות ליישום תקן הCRS, תקן אשר פותח על ידי ה-OECD.

​​​​​​​​הCRS- נועד לאיסוף מידע אודות חשבונות של תושבי מדינה זרה לצורך החלפת מידע למטרות אכיפת מס בין מדינות. כיצד זה משפיע על בעלי חשבון תושב זר? עיקר פרטי החקיקה מובאים כאן לפניכם.
בעקבות הCRS, למעלה מ-50 מדינות חתמו על הסכמים בין מדינתיים עם ישראל.ההסכם מטיל על המוסדות פיננסיים בישראל חובת דיווח על חשבונות המוחזקים על ידי תושבי מדינה זרה אשר מולה נחתם הסכם לרשות המיסים בישראל, על מנת שזו תעביר לגורם הרלוונטי באותה המדינה.

להלן פירוט תקן ה-CRS:

התקן כפי שפורסם על ידי ה-OECD - לה​ורדת הקובץ לחץ כאן​.
תקנות מס ההכנסה - לה​ורדת הקובץ לחץ כאן​.
תיקון 227 לפקודת מס הכנסה- לה​ורדת הקובץ לחץ כאן​.

 


 

On January 1 2019, regulations were approved to implement the CRS standard in Israel


The purpose of the CRS is to collect information about the financial accounts of residents of foreign countries for the purpose of exchanging information for tax enforcement between countries
How does this affect the owners of a foreign resident account? The main legislation is here for you

 As a result of the CRS, more than 50 countries signed inter-state agreements with Israel. The agreement imposes the obligation of Israeli financial institutions to report on accounts held by residents of a foreign countries with whom an agreement was signed. The Israel Tax Authority transfers this information to the relevant authorities in aforesaid countries

 
:More information regarding the CRS

CRS standard - a document detailing the actual standard as published by the OECD – To download the file click here
Income Tax Regulations - To download the file click here
Amendment 227 to the Income Tax Ordinance - To download the file click here

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות