טבלת ריביות לפקדונות שקליים

*ט.ל.ח. הבנק רשאי לשנות את הריביות לעיל בכל עת

*לצפייה בקובץ נגיש אנא פנה לבנקאים לסיוע