טבלת ריביות לפקדונות מט"ח

תאריך: 18/08/2019

שיעור ריבית בחישוב שנתי במטבע לתושב ישראל/חוץ
מסכום עד סכום שבוע חודש שלושה חודשים שישה חודשים שנה
דולר ארה'ב USD 0 100,000,000,000 0.2000% 0.5000% 0.9838% 1.0440% 1.2440%
לירה שטרלינג GBP 0 24,999 0.0300% 0.0500% 0.3981% 0.4216% 0.5090%
24,999 49,999 0.0300% 0.0600% 0.3981% 0.4216% 0.5090%
49,999 99,999 0.0500% 0.0700% 0.3981% 0.4216% 0.5090%
99,999 99,999,999,999 0.0800% 0.1000% 0.3981% 0.4216% 0.5090%
פרנק שוויצרי CHF 0 24,999 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
24,999 49,999 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
49,999 149,999 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
149,999 99,999,999,999 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
דולר קנדי CAD 0 24,999 0.1000% 0.1200% 0.8900% 1.0850% 1.2650%
24,999 49,999 0.1000% 0.1200% 0.8900% 1.0850% 1.2650%
49,999 149,999 0.1000% 0.1200% 0.8900% 1.0850% 1.2650%
149,999 99,999,999,999 0.1000% 0.1200% 0.8900% 1.0850% 1.2650%
רנד דרום אפריקאי ZAR 0 99,999,999,999 0.0000% 3.2500% 3.1000% 3.2000% 3.4000%
דולר אוסטרלי AUD 0 24,999 0.3000% 0.4000% 0.0100% -0.0100% -0.1500%
24,999 49,999 0.3000% 0.4000% 0.5300% -0.0100% -0.1500%
49,999 149,999 0.3000% 0.4000% 0.5300% -0.0100% -0.1500%
149,999 99,999,999,999 0.3000% 0.4000% 0.5300% -0.0100% -0.1500%
אירו מאוחד EUR 0 24,999 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001%
24,999 49,999 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001%
49,999 99,999 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001%
99,999 99,999,999,999 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001%
דולר ניוזילנד NZD 0 24,999 0.3000% 0.4000% -0.1100% 0.0100% -0.1000%
24,999 49,999 0.3000% 0.4000% -0.1100% 0.0100% -0.1000%
49,999 149,999 0.3000% 0.4000% -0.1100% 0.0100% -0.1000%
149,999 99,999,999,999 0.3000% 0.4000% -0.1100% 0.0100% -0.1000%