טבלת ריביות לפקדונות מט"ח

תאריך: 27/01/2020

שיעור ריבית בחישוב שנתי במטבע לתושב ישראל/חוץ
מסכום עד סכום שבוע חודש שלושה חודשים שישה חודשים שנה
דולר ארה'ב USD 0 100,000,000,000 0.2000% 0.5000% 0.6554% 0.8353% 1.2799%
לירה שטרלינג GBP 0 24,999 0.0300% 0.0500% 0.3208% 0.3675% 0.4644%
24,999 49,999 0.0300% 0.0600% 0.3208% 0.3675% 0.4644%
49,999 99,999 0.0500% 0.0700% 0.3208% 0.3675% 0.4644%
99,999 99,999,999,999 0.0800% 0.1000% 0.3208% 0.3675% 0.4644%
פרנק שוויצרי CHF 0 24,999 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
24,999 49,999 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
49,999 149,999 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
149,999 99,999,999,999 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
דולר קנדי CAD 0 24,999 0.1000% 0.1200% 0.9050% 1.1450% 1.2150%
24,999 49,999 0.1000% 0.1200% 0.9050% 1.1450% 1.2150%
49,999 149,999 0.1000% 0.1200% 0.9050% 1.1450% 1.2150%
149,999 99,999,999,999 0.1000% 0.1200% 0.9050% 1.1450% 1.2150%
רנד דרום אפריקאי ZAR 0 99,999,999,999 0.0000% 3.2500% 3.1000% 3.1000% 3.1500%
דולר אוסטרלי AUD 0 24,999 0.3000% 0.4000% 0.5400% 0.4900% 0.7900%
24,999 49,999 0.3000% 0.4000% 0.5400% 0.4900% 0.7900%
49,999 149,999 0.3000% 0.4000% 0.5400% 0.4900% 0.7900%
149,999 99,999,999,999 0.3000% 0.4000% 0.5400% 0.4900% 0.7900%
אירו מאוחד EUR 0 24,999 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001%
24,999 49,999 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001%
49,999 99,999 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001%
99,999 99,999,999,999 0.0001% 0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001%
דולר ניוזילנד NZD 0 24,999 0.3000% 0.4000% 0.2900% 0.4500% 0.6000%
24,999 49,999 0.3000% 0.4000% 0.2900% 0.4500% 0.6000%
49,999 149,999 0.3000% 0.4000% 0.2900% 0.4500% 0.6000%
149,999 99,999,999,999 0.3000% 0.4000% 0.2900% 0.4500% 0.6000%