חשבוןתושב חוץ

​​​​​​​​​אם אתה גר בחו"ל ומחזיק בישראל חשבונות, חסכונות או פיקדונות, כדאי לך לפתוח חשבון תושב חוץ בבנק ירושלים.
עם חשבון תושב חוץ בבנק ירושלים תוכל לנהל את הכספים שלך בקלות וליהנות ממגוון הטבות ופטורים המגיעים רק לך.

​מה תקבל בחשבון תושב חוץ של בנק ירושלים?

  • ריביות בתעריף מצוין בהפקדת כספים לפיקדונות לזמן קצוב
  • פטור מתשלום מס הכנסה בישראל על ריבית פיקדונות במט"ח (מותנה בחתימה על הצהרה וסייגים בהצהרת המס)
  • פטור ממס על רוב הפעילות בניירות ערך ישראליים

על מנת לפתוח חשבון תושב חוץ בבנק ירושלים עליך לעמוד בכל התנאים הבאים:

  • מדינת ישראל אינה מקום מגורי הקבע שלך או של משפחתך
  • בית העסק שלך אינו בישראל ואינו קשור לישראל
  • ​אין בבעלותך בית עסק או שותפות בעסק הפועל מישראל

ניתן לפתוח חשבון תושב חוץ בסניפים הבאים:
סניף בנקאות פרטית
סניף תל אביב
סניף אשדוד
סניף נתניה

כל שעלייך לעשות הוא להגיע לאחד מסניפי הבנק הללו ולבקש לפתוח חשבון תושב חוץ. מיופה כח אינו יכול לפתוח חשבון תושב חוץ בשמך.
כחלק מפעולת פתיחת חשבון תושב חוץ תתבקש למלא הצהרת תושב חוץ לעניין פקודת מס הכנסה. ההצהרה שתמלא תעניק לך פטור ממס
על פיקדונות במטבע חוץ בבנק ירושלים, ועל פעילויות אחרות בשוק ההון. את ההצהרה יש לחדש אחת לשלוש שנים.