בלוג

סימני אזהרה שכל משקיע עצמאי צריך להכיר

​​​​להיות היועץ של עצמך 

הדו"חות הכספיים של החברות הנסחרות מפורסמים באופן פומבי בצורה תקופתית. חשוב לקרוא אותם ולחפש בהם סימני אזהרה. מומלץ לבצע ניתוח של דוחות החברה והסקת מסקנות לגבי שוויה, זיהוי הפוטנציאל הגלום בה והשוואת מחיר מניה קיים מול מחיר מחושב.

ההחלטה להשקיע את הכסף בצורה עצמאית  מחייבת להכיר את שיטות המסחר, את הכוחות הפועלים בשוק וכמובן את סימני האזהרה שישמרו על הכסף שלך

שים לב, סכנות בדרך להשקעה:

חברה חדלת פירעון: כל השקעה בחברה חייבת לכלול תחקיר שיחשוף האם יש סכנה של חדלות פירעון. חברות עם רווחיות נמוכה, למשל, עלולות להיקלע בזמן משבר כלכלי להפסדים גדולים. 
 
תשואות אג"ח: ככל שהתשואות על המסחר באגרות החוב של החברה גבוהות יותר, כך פוחתים הסיכויים שלה לגייס חוב נוסף בשוק ההון.
 
מנוף פיננסי: החוק הוא פשוט. ככל שהחברה תמונף יותר, כך היא עלולה שלא לעמוד בהתחייבויות שלה, ובפרט אם מתרחשת ירידה בעודפים מהפעילות השוטפת שלה. בנוסף, היא תתקשה לגייס מימון נוסף עד תום תקופת השפל. 
 
תזרים מזומנים חיובי וגירעון בהון החוזר: בדוק האם התזרים החיובי נובע מגידול באשראי לספקים או מקיטון באשראי הלקוחות, שעלולים להוות אינדיקציה לקושי בנזילות. גם גירעון בהון החוזר עשוי להציג בעיה במקורותיה של החברה לתשלום התחייבויות שוטפות. אם הנכסים השוטפים ועודף המזומנים.
תזרים מזומנים שלילי: אם התזרים מהפעילות השוטפת הוא שלילי, זה עלול להוות סימן לכך שהחברה מתקשה להפיק עודפי מזומנים מהפעילות העסקית שלה, ועקב כך היא גם עלולה להתקשות לעמוד בהתחייבויות שלה.
 
אי עמידה בהתחייבויות: הפרה של התחייבויות חברה כלפי הציבור/בנקים מהוות תמרור אזהרה לכך שהן לא עומדות באמות המידה הפיננסיות.
שינויים פנימיים במצבת כוח האדם: צמצום כמות העובדים עשוי לנבוע ממדיניות של התייעלות או תחלופה, אך יש לבחון אותו בעין ביקורתית.
 
הליכים משפטיים: גם זה נושא שיש לתת עליו את הדעת. אם בדו"חות הכספיים מתוארים הליכים משפטיים כמו תביעות או חקירות שהחברה מעורבת בהם, הרי שהם עשויים להשפיע על פעילות החברה.
 
חוו"ד של רואה חשבון: חוות הדעת המבקרת את הדו"חות הכספיים עשויה לכלול נושאים בעיתיים, כגון אזהרת עסק חי, קושי בהשגת מימון וכן הלאה.
 
צדדים קשורים: עסקאות בין החברה ובין בעלי מניות או חברות קשורות הם דבר מקובל ונפוץ, עם זאת במקרים מסוימים עשויות לאותת על קושי תזרימי. 
 
דירוג החברה: הדירוג של החברה הוא זה שמספק את המידע בנוגע ליציבותה הפיננסית של החברה. חשוב לשים לב לדירוג ולתת לו משקל בזמן הערכת הסיכון של ההשקעה.
מודע לכל סימני האזהרה? רוצה להתחיל לסחור בעצמך? בדוק אילו שירותים ומערכות מסחר​ אנחנו בבנק ירושלים מציעים לסוחר העצמאי.
אין לראות באמור לעיל המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך ואין באמור בכדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המותאם אישית לצרכי הלקוח על בסיס נתוניו האישיים. 
אין באמור בכדי להוות תיאור ממצה של סימני האזהרה למשקיע ו/או כללי השקעה כלשהם. האמור הוא למטרות ידע כללי בלבד.

  

אודות הכותב - מערך הכותבים של בנק ירושלים

בנק ירושלים הינו בנק המציע מגוון ייחודי של שירותים ומוצרים בנקאיים (משכנתאות, הלוואות, פיקדונות ועוד) ללקוחות כל הבנקים. בנק ירושלים, שנוסד בשנת 1963, ממשיך כל העת לבצע מהלכים כדי להתאים את עצמו לצרכים המשתנים של הלקוחות ולחידושים הטכנולוגיים.

רוצה לדעת עוד על הבנק? למידע נוסף אודות בנק ירושלים

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות