בלוג

מידע למשקיע: מסים בשוק ההון

​​שיעור המס על רווחי הון ודיבידנדים, עומד על 25% מרווח ההון הריאלי של ניירות ערך צמודים או הנקובים במט"ח. רווחי הון כתוצאה מניירות ערך שאינם צמודים, כלומר שערכם אינו צמוד למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ, מחויב ב-15% מס.

גביית המס על שוק ההון מבוצעת על ידי הבנק או הברוקרים שדרכם מבוצעת ההשקעה, בעת מכירה, פדיון או פקיעה של ניירות ערך. אם קיים בחשבונכם נייר ערך שלא נמכר ולא נפדה, לא ינוכה ממנו מס. ניכוי המס מתבצע ברמת החשבון ולא ברמת הנישום, כך שגם תיק השקעות משותף (בני זוג נשואים או ילדים עד גיל 18) ייחשב לישות אחת לצורך ניכוי המס.  

כדאי להכיר את המסים שמוטלים על רווחי הון, ואת כל הדרכים לניהול נכון של מסים בכדי לשלם פחות

ניירות ערך עם רווח ריאלי מול ניירות ערך עם רווח נומינלי​

  • רווח ריאלי: מניות, אג"ח ממשלתי או קונצרני הצמוד למדד, קרנות נאמנות, תעודות סל ואופציות.
  • רווח נומינלי: מלווה קצר מועד (מק"מ), אגרות חוב ממשלתיות בריבית משתנה (גילון), אג"ח שקלי. 

ומה קורה בעת השקעות בחו"ל? 

למדינת ישראל יש הסכם עם עוד כ-40 מדינות אחרות ברחבי העולם, בהן ארה"ב, יפן ומדינות אירופה, למניעת כפל מס במטרה לעודד השקעות וכלכלה גלובלית. המשמעות היא שאין צורך לשלם מס גם במדינה שבה נסחר נייר הערך וגם במדינת ישראל, אלא רק במדינת ישראל או במדינה שבה המשקיע הינו תושב. במקרה של תושבות כפולה, מומלץ להתייעץ עם יועצי מס ולבצע תכנון מס מסודר.

שיעור המס על השקעה בניירות ערך, באופציות ובמדדים זרים עומד על 25% מהרווח הריאלי, שנספר לפי ערך המטבע במדינה שבה בוצעה ההשקעה, ושיעור דומה על דיבידנדים מחו"ל. במקרה שנגבה מס על פעילות במדינת המקור יושלם בארץ מס עד לשיעור של 25% מן הרווח המקורי . בעת מסחר עצמאי בחו"ל יש לדווח למס הכנסה באופן עצמאי אחת לחצי שנה, ובעת מסחר בחו"ל דרך בנק או ברוקר ישראלי ניכוי המס יתבצע במעמד המכירה או הפדיון. 

כיצד מנהלים נכון את המס על רווחי ההון?

  • במערכת הבנקאית, בפעילות השוטפת באמצעות ברוקרים בישראל נושא המיסוי מטופל בצורה שוטפת על ידי הברוקר ופוטר את הלקוח מדיווחים שונים סמוך למימוש ני"ע – כפי שנדרש במכירה של נכסים הוניים אחרים.
  • במהלך שנת המס השוטפת המחוקק מאפשר לקזז רווחים כנגד הפסדים בכל חשבון, רק בני"ע שמומשוללא קשר האם הרווח קדם להפסד או להיפך. אם הברוקר ניכה מס על רווחים ובחודשים העוקבים נוצר הפסד ממימוש הברוקר יפעל להחזר המס ששולם ביתר. במקרה שקיים הפסד לצורך מס שטרם קוזז הברוקר יציג ללקוח "מגן מס", שהוא השווי המקסימלי של חסכון במס לניצול ההפסד הקיים כנגד רווח ריאלי בנייר אחר שימומש. מגן מס זה מתאפס בתום שנת המס וניתן יהיה להעבירו לשנים הבאות או לקזזו כנגד פעילות בני"ע בבנקים או כנגד פעילות  אחרות, באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה. לקוח שמעוניין לנצל מגן מס שנוצר לפני תום שנת המס יוכל למכור ניירות ערך שבהם טמון רווח לצורך מס ובכך לחסוך מס בעתיד על הניירות הנ"ל.
  • הגשת בקשה להחזרי מס - לטיפול בהחזרי מס ניתן להיעזר ביועצי מס או לפנות לפקיד השומה, בסניף מס הכנסה הקרוב אליכם.  

אין באמור לעיל, בכדי להוות ייעוץ מס ו/או המלצה על אופן השקעה זה או אחר. על כל לקוח לקבל ייעוץ מס פרטני באופן עצמאי, בהתאם לתנאים הספציפיים שלו.

  

אודות הכותב - מערך הכותבים של בנק ירושלים

בנק ירושלים הינו בנק המציע מגוון ייחודי של שירותים ומוצרים בנקאיים (משכנתאות, הלוואות, פיקדונות ועוד) ללקוחות כל הבנקים. בנק ירושלים, שנוסד בשנת 1963, ממשיך כל העת לבצע מהלכים כדי להתאים את עצמו לצרכים המשתנים של הלקוחות ולחידושים הטכנולוגיים.

רוצה לדעת עוד על הבנק? למידע נוסף אודות בנק ירושלים

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות