מערכת הצבעות אונליין של רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך הקימה מערכת הצבעות אינטרנטית, שבאמצעותה יוכלו מחזיקים בניירות ערך של תאגידים מדווחים להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע, באמצעות האינטרנט, וזאת בנוסף לאפשרויות ההצבעה העומדות לרשותם כיום.
מהלך זה נועד, לדברי הרשות, לעודד בעלי מניות, בעלי כתבי אופציה ומחזיקים בתעודות התחייבות מן הציבור לממש את זכויות ההצבעה שלהם באסיפות ועל ידי כך להביא להגברת מעורבותם בקבלת החלטות.
 
זכאות להצבעה במערכת

הזכאות להצבעה תחול באסיפות שבהן הזימון לאסיפה והמועד הקובע להחזקה בניירות הערך של התאגיד יחולו לאחר ה-17 ביוני 2015 (מועד תחולת הוראות הדין בנושא).
 
אופן ההצבעה

בהתאם להוראות הרשות, הבנק יעביר את פרטי המחזיקים בניירות הערך למערכת ההצבעות לטובת תהליך הזדהות מאובטח, וכן יעביר למחזיקים בניירות הערך באמצעות מייל קוד גישה ופרטי אסיפה על מנת שיוכלו להצביע באסיפות אלה.
הכניסה למערכת ההצבעות תתאפשר באמצעות שם משתמש קבוע (מספר תעודת הזהות בחשבון) וקוד גישה פרטי לכל הצבעה בנפרד, אשר יועבר לפני כל אסיפה ללקוחות שהעבירו לבנק כתובת דוא"ל מעודכנת. 
 
לבירורים ניתן לפנות ליועץ ההשקעות שבסניף.לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות