תיקון מס' 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות

תיקון 28 מסדיר את הפיכת תעודות הסל לקרנות סל.
קרנות הסל מקנות זכות לקבלת תשואה הנגזרת משיעור השינוי במחיר מדד או סחורה, לקרנות סל, שהינן קרנות נאמנות המבוססות על ניהול כספי אחרים לשם השגת תוצאה מיטבית בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, ואשר ייעודן הוא השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר מדד או סחורה המהווים את נכס הבסיס שלהן (קרנות סל).

בעקבות הרפורמה תעודות הסל תחדלנה מלהתקיים. מרביתן תהפוכנה לקרנות סל, אשר יחידותיהן תסחרנה בבורסה, כמוגדר בחוק השקעות משותפות בנאמנות. יחד עם זאת, חלקן של תעודות הסל לא יומר לקרנות סל אלא יערך להן פדיון, ותמורתן תועבר לחשבון הבנק שלך. ההחלטה האם תעודת סל תומר לקרן סל או תיפדה התקבלה על-ידי מנהלי תעודות הסל ולא על-ידי הבנק.

תהליך ההמרה/פדיון של תעודות הסל לקרנות סל תיכנס לתוקף באופן מדורג מתחילת חודש אוקטובר, 2018, ועד לסוף שנת 2018, במספר פעימות, שכל אחת מהן כוללת מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות.

לחץ כאן לצפייה בהודעת הבורסה מיום 5 בספטמבר, 2018, לחברי הבורסה בנושא, המפרטת את רשימת תעודות הסל אשר צפויות להיות מומרות לקרנות סל (חלוקה לפי מועדי הפעימות).

לשימת הלב, המרה של תעודת סל לקרן סל אינה מהווה אירוע מס.
אין לראות באמור משום יעוץ השקעות או יעוץ מס.
מידע נוסף ניתן לקבל מהבנקאים בסניף.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות