האסטרטגיה העסקית ויעדי הבנק

לבנק תוכנית אסטרטגית אשר במרכזה צמיחה תוך מיקוד בפעילות קמעונאית, מתמחה במשכנתאות ובמתן פתרונות פיננסים משלימים ללקוחות כל הבנקים.

התוכנית גובשה תוך התייחסות למכלול השינויים בסביבה העסקית והתחרותית בה הבנק פועל, אשר משופעת משינויים בהרגלי הצרכן, שינוים טכנולוגים מואצים, שינויים רגולטורים ורפורמות מבניות מתוכננות. הבנק מתאים את התוכנית האסטרטגית לשינויים אלה ורואה בהם אתגר לצד הזדמנות לפיתוח אפשרויות עסקיות חדשות על ידי מינוף המידע הפיננסי של הלקוחות ושיתופי פעולה עם שחקנים אחרים. הבנק פועל להשאת הערך בפעילויות הליבה שלו ולהרחבת המודל העסקי שלו באמצעות שיתופי פעולה עסקיים ואסטרטגיים עם גופים עסקיים ומוסדיים שפעילותם משלימה את זו של הבנק. הבנק חותר לדיגיטציה של תהליכים וחדשנות בערוצי ההפצה, פועל להרחבת בסיס ההון שלו והצפת הערך הגלום בפעילותיו, להתאמה ושיפור נכסיו הדיגיטליים ולשיפור תהליכים פנימיים. בבסיס התכנית, שמירה על פרופיל סיכון התואם את תאבון הסיכון של הבנק המתבטא בתמהיל הפעילות, ביחס הלימות ההון, ביחסי נזילות ויחס מינוף גבוהים מהיחס המינימלי הנדרש לפי הוראות הרגולציה, וכן, ניהול אפקטיבי של הסיכון התפעולי וסיכוני בקרה פנימית נוספים, כגון, אבטחת מידע וסייבר, הגנת הפרטיות, מיקור חוץ, המשכיות עסקית וכדומה.  הבנק רואה בעובדיו שותפים לדרך וימשיך לחתור להשגת יעדיו באמצעות פתיחות ושיתוף פעולה עם עובדי ומנהלי הבנק וטיפוח ההון האנושי.  

לצורך הגשמת יעדי התוכנית פועל הבנק במספר מישורים כדלהלן:

  • הרחבת פעילותו של הבנק בתחום האשראי לדיור אשר עומדת בליבת העסקים של הבנק. הבנק רואה באשראי לדיור את מנוע ההכנסה העיקרי שלו ובהתאם לכך ימשיך להשקיע מאמצים בהרחבת בסיס לקוחותיו והגדלת נתח השוק שלו על ידי פיתוח תהליכים דיגיטליים למתן משכנתא במטרה לשפר את הצעת הערך של הבנק ללקוחות פרטיים, ועל ידי הרחבת המענים והשירותים שהוא מציע ליועצי המשכנתאות. הבנק ימשיך לקדם שיתופי פעולה עם גופים מוסדיים ואחרים ויגביר את הפעילות למכר תיקי משכנתאות, לשפר את הצעות הערך שלו ולהרחיב אותן אל מעבר לנישות בהן הוא מתמחה כיום.
  • בתחום האשראי הצרכני, הבנק מעניק אשראי צרכני ללקוחות הבנק וללקוחות הבנקים האחרים ומתמקד בפיתוח ערוצי המכר הדיגיטליים שלו, ובכלל זה מתן אשראי ללא מגע יד אדם. הבנק פועל גם לבצע רכש לקוחות ותיקי אשראי מגופים חוץ בנקאיים במטרה לגוון את תיק האשראי ולשפר את איכותו.
  • בניהול נכסי לקוחות - כחלק מגיוס מקורות המימון שלו ימשיך הבנק להציע שירותי השקעות איכותיים, בדגש על הצעת ערך הטובה בישראל עבור פיקדונות בנקאיים, והוא פועל לשיפור חוויית השירות והיצע המוצרים על ידי המשך פיתוח המערכת הסגורה ופיקדונות דיגיטליים עבור לקוחות כל הבנקים.
  • הבנק פועל בתחום מתן אשראי למימון פרויקטים ונדל"ן למגורים במסגרת ליווי סגור. לצורך כך, פועל הבנק ליצירת שיתופי פעולה בין הבנק לבין חברות ביטוח וגופים מוסדיים אחרים לשם מתן אשראי לליווי פרוייקטים והנפקת בטוחות לפי חוק מכר וערבויות אחרות. אסטרטגיה זו מאפשרת לבנק להגדיל את התשואה להון הנובעת מפעילות זו תוך הקטנת הסיכון ולהשתמש במומחיות שנצברה לניהול פרויקטים בהיקפים גדולים. הבנק ימשיך לבסס את מעמדו כשחקן משמעותי בתחום ליווי הבניה וההתחדשות העירונית תוך מתן הצעות ערך חדשות הנותנות מענה לצרכי לקוחות הענף.
  • לצד המיקוד בפעילות בקרב משקי בית, הבנק יפעל לגוון את תיק האשראי שלו ואת פעילותו גם באשראי לעסקים קטנים ובינוניים, דרך שיתופי פעולה עם נותני אשראי חוץ בנקאיים.
  • הבנק חותר לשיפור יחס היעילות התפעולי, תוך קיום בסיס עלויות צר ומיטבי כחלק מהתרבות הארגונית של הבנק.
  • הבנק מגדיל את השקעותיו ביכולות המחשוב ובחיזוק הגנת הסייבר כדי להבטיח מתן שירות שוטף ללקוחות הבנק, הגברת הגמישות ומתן מענה מהיר ואיכותי לשינויים בטעמי הלקוחות ולשינויים בסביבה התחרותית  וזאת לצד שיפור התהליכים הפנימיים שיביאו להתייעלות תפעולית ושיפור חווית הלקוח.
  • הבנק פועל להרחבת ערוצי המכירה הדיגיטליים, תוך גישה לקהלים שאינם בסביבת הלקוחות הנוכחית שלו, ויפעל בגישה רב ערוצית מותאמת; הבנק יבחן את הפרישה הסניפית שלו כדי לתמוך בצמיחת פעילות מתן המשכנתאות, ובמקביל ימשיך בשכלול היכולות למכירת פיתרונות בנקאיים באופן דיגיטלי מלא ללא הגעה לסניף, פיתוח וחיזוק הערוצים מקוונים ובהם אפליקציה, אתר הבנק הדיגיטלי וניהול המוקד הטלפוני. הבנק ישאף לייעל תהליכים פנימיים ולשפר את חוויות הלקוח בעת צריכת המוצרים והשירותים השונים שמציע הבנק על ידי שימוש בדיגיטציה ובמידע מתאים, פנימי או חיצוני, לכל אורך שרשרת הערך.

 

מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות