הנהלתהבנק

מנכ"ל הבנק

 • גיל טופז

  מנכ"ל

חברי הנהלה

 • דודי לוי

  משנה למנכ"ל, מנהל חטיבה קמעונאית

 • משה עומר

  משנה למנכ"ל, מנהל חטיבה פיננסית ואסטרטגיה

 • מריו ויינגורטין

  מריו ויינגורטין

  משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת משאבים וחדשנות

 • ​אלכסנדר זלצמן

  סמנכ"ל, מנהל אגף כספים

 • ​​שרית ויסטוך

  סמנכ"ל, היועצת המשפטית ומנהלת אגף הייעוץ המשפטי, ציות ואכיפה

 • אריאל לוינגר

  סמנכ"ל, מנהל סיכונים ראשי (CRO) ומנהל חטיבת הסיכונים

 • רון שגיא

  סמנכ"ל, המבקר הפנימי​

 • לירן עובדיה

  מנהל חטיבת נדל"ן ומוצרים בנקאיים

נושאי משרה שאינם חברי הנהלה