קהל הלקוחות ומגזרי פעילות

קהל הלקוחות ותחומי פעילות

הבנק פונה לקהל לקוחות רחב של משקי בית, תושבי ישראל ותושבי חוץ ופועל בתחומי המשכנתאות, אשראי צרכני, חסכונות ופיקדונות, שוק ההון, מימון בנייה למגורים, ואשראי מסחרי.
גודלו של הבנק והסינרגיה בין תחומי הפעילויות מספקים גמישות ניהולית ומאפשרים התאמה של השירותים במהירות לתנאי השוק. הבנק פועל רבות להרחבת השירותים הניתנים ללקוחות במוקד הטלפוני ובאתר האינטרנט, לפיתוח אפליקציה ולצמצום הצורך בהגעה לסניף הבנק.

מגזרים בהם פועל הבנק

  • מגזר משקי הבית – לקוחות המגזר הינם אנשים פרטיים (למעט אלה הנכללים במגזר בנקאות פרטית).
  • מגזר בנקאות פרטית – לקוחות המגזר הינם אנשים פרטיים להם יתרת תיק נכסים פיננסיים העולה על 3 מיליוני ש"ח.
  • מגזר עסקי – לקוחות המגזר הינם חברות בנייה, קבלנים וחברות נדל"ן, תאגידים ועמותות.
  • מגזר מוסדיים – לקוחות המגזר כוללים חברי בורסה המנהלים כספי לקוחות, חברות ביטוח וגופים מוסדיים נוספים.
  • מגזר ניהול פיננסי – המגזר כולל את פעילות הנוסטרו של הבנק ופעילות ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק.

 

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות