X

מוקד שירות לקוחות של בנק ירושלים

תתרגל לקבל יותר, גם בטלפון

​​

​​​​​​​​​​​​​​
תמיכה טכנית

 
המוקד שלנו עומד לשירותך:

בימים א-ה                                             20:00 - 8:30
בימי ו', ערבי חג ובחול המועד                     13:00 - 8:30

מספר הטלפון של מוקד השירות: 5727*
מספר הטלפון של תמיכת האינטרנט: 076-8096666  


לקבלת שירות בנושא ניירות ערך, חדר העסקאות פתוח בשבילך:
יום א'              16:30 - 8:30
ימים ב'-ה'        23:00 - 8:30
יום ו' וערבי חג – אין פעילות בחדר העסקאות בניירות ערך
מספר טלפון:  03-5653500 \ 5655*

מרכז שירות ללקוחות משכנתא קיימים​ עומד לשירותך:

א', ג', ד'         9:00-14:30
ב', ה'             9:00-14:00
                    16:00-18:00
ו'                  9:00-12:00

טלפון: 076-8095115 
פקס: 076-8095116


במוקד תוכל לקבל מידע ולבצע פעולות בנושאים הבאים:

עו”ש

  • בירור יתרה בחשבון
 • בירור תנועות אחרונות בחשבון
 • בירור על עמלות שבהן חויב החשבון
 • קבלת מידע על ריבית מסגרת האשראי בעו״ש
 • קבלת מידע על שקים שנפרעו בחשבון או נגבו ממנו
 • קבלת מידע לגבי החזרות וחיובים בחשבון
 • עדכון כתובת למשלוח דואר​
 • ביצוע העברה בנקאית עד 50,000 ₪

  פיקדונות וחסכונות

  • בירור יתרה בפיקדון/חיסכון
  • קבלת מידע על גובה המס שנגבה
  • קבלת מידע על תחנות יציאה קרובות
  • מתן הוראות על חידוש/אי חידוש פיקדון
  • משיכה מפיקדון ביום חידוש
  • משיכה חלקית/מלאה מפיקדון זמין
  • מתן הוראה על עצירת הפקדות בתוכניות בהפקדה חודשית
  • שינוי מועד הפקדה חודשית בתוכנית חיסכון
  • שינוי סכום הפקדה חודשית בתוכניות חיסכון

  הלוואות וכרטיסי אשראי

  • קבלת מידע על הלוואה קיימת - יתרה, ריבית, תשלום חודשי, תאריך סיום
  • הגדלת גובה משיכה יומית בכרטיס אשראי
  • קבלת מידע על כרטיסי האשראי - יתרה, מסגרת, חיוב קרוב
  הזמנת אישורים
   
  • יתרות סוף שנה/חודש
  • אישורי ניכויי מס
  • דו״ח יתרות
  • דו״ח יתרה לסילוק הלוואה
  • פירוט לוח סילוקין בהלוואה קיימת
  • אישור ניהול חשבון
  • מצבת חסכונות/פיקדונות
  • דו״ח תנועות
  הסדרת חובות
   
  • תשלום חוב - חריגה בעו״ש/כרטיס אשראי ו/או פיגור בתשלום הלוואה
  • קבלת מידע על חובות, חריגות ופיגורים בתשלומי הלוואה
  • עדכוני הוראת קבע ללקוחות בפיגור בתשלום הלוואה
  תמיכה טכנית
   
  • הנפקת/מסירת סיסמה למוקד
  • תמיכה בתקלות שוטפות באתר האינטרנט של הבנק (כללי וניירות ערך) 

  בנק ירושלים לשירותך

  מלא פרטים ובנקאי יחזור אליך
  פרטיך ישמרו וישמשו לצורך חזרה אליך.
  בנק ירושלים לשירותך 5727*