dcsimg
 
 

תעריפון עמלות

​תעריפוני עמלות ליחיד ולעסק קטן

נספחים

​תעריפון עמלות לעסק גדול

תעריפון עמלות משכנתאות​

​תעריפון עמלות ניירות ערך

 
 

בנק ירושלים לשירותך

מלא פרטים ובנקאי יחזור אליך
שלח
בנק ירושלים לשירותך 5727*
אנו שמחים לארח אותך באתר בנק ירושלים בע"מ (להלן: "בנק ירושלים" או "הבנק"). הגלישה באתר, לרבות אתר הלקוחות, והשימוש בנתונים, במידע, בשרותים ובכלים המצויים בו כפופים להוראות, לתנאים ולסייגים המפורטים להלן ("תנאי הגלישה"). כל הזכויות שמורות לאתר בנק ירושלים, המציע משכנתאות, הלוואות, פיקדון בריבית אטרקטיבית ושירותי שוק ההון. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר ללא קבלת אישור בכתב מבנק ירושלים.
תשומת לבך, פרטי גלישתך באתר הבנק נשמרים במאגרי המידע של הבנק. גלישה באתר הבנק והשארת פרטים בו מהווים הסכמה לשמירתם על ידי הבנק. המידע ישמש לצורך ניהול, תפעול וטיפול בכל שירות אותו אבקש מהבנק.​