אישה מדביקה פתקים על קיר

הודעותלעיתונות

2019

 • חברת יפעת מחקרי מדיה זכתה במקום השני בתחרות היוקרתית של ארגון AMEC הבינלאומי

  עבודת המחקר הזוכה נערכה עבור בנק ירושלים והתמקדה בהשפעת הפעילות השיווקית של הבנק על היעדים העסקיים. סמנכ"ל המחקר ביפעת: "הזכייה בפרס היא עדות משמחת לכך שבתחום מחקרי המדיה אנו נמצאים בצמרת העולמית " ארגון AMEC, הארגון הגדול בעולם למעקב, ניטור וניתוח של נתוני פרסום ומדיה בכל רח...


  עבודת המחקר הזוכה נערכה עבור בנק ירושלים והתמקדה בהשפעת הפעילות השיווקית של הבנק על היעדים העסקיים. סמנכ"ל המחקר ביפעת: "הזכייה בפרס היא עדות משמחת לכך שבתחום מחקרי המדיה אנו נמצאים בצמרת העולמית "

  ארגון AMEC, הארגון הגדול בעולם למעקב, ניטור וניתוח של נתוני פרסום ומדיה בכל רחבי העולם הכריז על זכייתה של יפעת מחקרי מדיה במקום השני בתחרות השנתית שהוא עורך.
  חברת "יפעת מחקרי מדיה" הינה החברה הישראלית הראשונה שהתקבלה להיות חברה בארגון היוקרתי.
  לתחרות השנתית של הארגון ניגשו מעל 100 חברות בינלאומיות שהגישו את מחקריהן במהלך השנה החולפת.
  מתוכן עלו לגמר 8 חברות, שהוזמנו לטקס המפואר אותו ערך השנה הארגון בפראג.

  חברת "יפעת מחקרי מדיה", זכתה במקום השני היוקרתי על עבודת מחקר 360 שנערכה עבור ובשיתוף בנק ירושלים, לבחינה ושיפור האפקטיביות של הפעילות השיווקית של הבנק כחלק ממהלך המיתוג מחדש של הבנק "בנק ירושלים – בנקאות משלימה" שהוביל אגף האסטרטגיה והשיווק של הבנק..

  מחקר 360 מבוסס על מתודולוגיה שפותחה בחברת יפעת על בסיס מודלים בינלאומיים, לשילוב נתוני יח"צ, פרסום, דיגיטל, סקרי דעת קהל ונתונים עסקיים.

  את החברה ייצגו בטקס מר גבי בגס, הבעלים של קבוצת יפעת ,מר מני אברהמי מנכ"ל יפעת, ומר שחר גור, סמנכ"ל המחקר ביפעת.

  שחר גור, סמנכ"ל המחקר בקבוצת יפעת: "מהלך חדשני של שילוב כל אפיקי הדאטה הקיימים ביפעת, תוך שימוש במודלים בינלאומיים, מאפשר לנו להציע ללקוחותינו כלי מחקרי מתקדם לבחינת הקשר בין הפעילות במדיה ליעדי הארגון. הזכייה בפרס הינה עדות משמחת לכך שבתחום מחקרי המדיה ישראל נמצאת בצמרת העולמית."

  הגר פרץ-דיין מנהלת אגף שיווק ואסטרטגיה בבנק ירושלים: "...""אנחנו רוצים להודות לחברת יפעת שהציתו את דמיוננו בדבר התמודדות בתחרות בינלאומית עם קמפיין מקומי וגם הוכיחו שזה אפשרי להגיע למקום השני והמכובד. כחלק ממהלך המיתוג מחדש של הבנק בנינו אסטרטגיה שיווקית ופרסומית שמטרתה לייצר את המנועים הטובים ביותר למהלך ואנחנו שמחים מאוד שזכינו להכרה כה חשובה בתחרות בינלאומית"

   

  למידע נוסף

2018

 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2018

  הבנק מציג, ברבעון השלישי של השנה, גידול בהכנסות ריבית וגידול ביחס הלימות הון.

  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם ב- 70.2 מיליוני ש"ח, לעומת 26.1 מיליוני ש"ח אשתקד – גידול של כ-169%, הרווח לתקופה הושפע מהכנסות ממכירת תיק אשראי בסך 10.7 מיליוני ש"ח, מהכנסות ממכירת תיק הלקוחות העצמאיים והמוסדיים של הבנק בתחום פעילות הברוקראז' בסך 21.0 מיליוני ש"ח ומהכנסות ממכירת מניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בסך 27.0 מיליוני ש"ח

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 11.0%, לעומת 4.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

  בנטרול ההכנסות לעיל ובנטרול השפעות הנגזרות שלהן, הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם ב- 30.9 מיליוני ש"ח ותשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 4.9%.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע ברבעון השלישי של שנת 2018 הייתה 15.5% לעומת 6.2% ברבעון המקביל אשתקד.

  הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם ב-32.3 מיליוני ש"ח, לעומת 12.5 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הרווח לרבעון הושפע מהכנסות ממכירת מניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בסך 27.0 מיליוני ש"ח.

  בנטרול השפעת מכירת מניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם ב- 13.2 מיליוני ש"ח ותשואת הרווח הנקי הייתה  6.3%.

  הכנסות ריבית, נטו ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו ב-96.8 מיליוני ש"ח, לעומת 87.7 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10%.

  הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקף האשראי ומשיפור בניהול הנכסים והתחייבויות.

  גיל טופז, מנכ"ל הבנק: "הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית, בדגש על חיזוק הפתרונות הדיגיטליים ושכלול היכולת להציע ללקוחותינו פתרונות בנקאים, שבגינם הם לא מקבלים מענה בבנק העיקרי שלהם, וזאת ללא צורך בהגעה פיזית לסניף".

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2018 בכ- 12.1 מיליוני ש"ח, לעומת 7.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

  הכנסות  שאינן מריבית ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו ב-54.4 מיליוני ש"ח, לעומת 34.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 58%, הגידול נובע מהכנסות ממכירת מניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בסך 27.0 מיליוני ש"ח.

  ההכנסות מעמלות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו ב-23.4 מיליוני ש"ח, לעומת 29.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-20%, הקיטון נובע מקיטון בעמלות ניירות ערך עקב מכירת תיקי לקוחות בתחום פעילות הברוקראז'.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו ב-99.1 מיליוני ש"ח, לעומת 96.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2018 ב- 9,895 מיליוני ש"ח, לעומת 9,670 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017 – גידול של כ- 2%. 

  יחס הון  עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 בספטמבר 2018 עומד על 10.5%, לעומת 10.2% בתום שנת 2017.

  למידע נוסף
 • מעריב: "בלי קושי ובלי סרבול, המשכנתה נכנסת לעולם הדיגיטלי"

  בקרוב לא נצטרך את הביורוקרטיה המסורבלת, ערימות הטפסים והביקורים הרבים בסניפים, ונוכל לקחת משכנתה בצורה פשוטה ושקופה. גיל טופז, מנכ"ל בנק ירושלים, כותב למעריב על שירות משכנתה דיגיטלית שהושק בבנק ירושלים לפני למעלה מחצי שנה, המאפשר הגשת בקשה למשכנתה בתהליך דיגיטלי מלא, וקבלת אי...

  בקרוב לא נצטרך את הביורוקרטיה המסורבלת, ערימות הטפסים והביקורים הרבים בסניפים, ונוכל לקחת משכנתה בצורה פשוטה ושקופה.

  גיל טופז, מנכ"ל בנק ירושלים, כותב למעריב על שירות משכנתה דיגיטלית שהושק בבנק ירושלים לפני למעלה מחצי שנה, המאפשר הגשת בקשה למשכנתה בתהליך דיגיטלי מלא, וקבלת אישור עקרוני דרך האתר.

  לקריאת הכתבה המלאה >

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2018

  הבנק מציג, במחצית השנייה של השנה, גידול בהכנסות מריבית וקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2018 ב-37.9 מיליוני ש"ח, לעומת 13.6 מיליוני ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהכנסות ממכירת תיק אשראי ומהכנסות ממכירת פעילות הברוקראז'. תשוא...

  הבנק מציג, במחצית השנייה של השנה, גידול בהכנסות מריבית וקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי

  הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2018 ב-37.9 מיליוני ש"ח, לעומת 13.6 מיליוני ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהכנסות ממכירת תיק אשראי ומהכנסות ממכירת פעילות הברוקראז'.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע במחצית הראשונה של שנת 2018 הייתה 9.1%, לעומת 3.4% במחצית המקבילה אשתקד.
  גיל טופז, מנכ"ל הבנק: "הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית, בדגש על חיזוק הפתרונות הדיגיטליים ושכלול היכולת להציע פתרונות בנקאים באופן דיגיטלי מלא. במחצית זו הבנק פעל לעיבוי המערך הדיגיטלי תוך חיזוק מוקדי השירות והמכירה ופיתוח ערוצי מכירה מתקדמים נוספים, ביניהם פתרונות משכנתא דיגיטליים ללקוחות פרטיים וליועצי משכנתאות חיצוניים".
  הכנסות ריבית, נטו במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכמו ב-188.7 מיליוני ש"ח, לעומת 181.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-4%. הגידול נובע בעיקר משיפור במרווחי הריבית ומהשפעת השינוי במדד המחירים לצרכן.
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ- 19.4 מיליוני ש"ח, לעומת 24.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-22%. הקיטון נובע בעיקר משיפור בהליכי הגבייה.
  הכנסות שאינן מריבית הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2018 ב- 83.0 מיליוני ש"ח, לעומת 64.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-28%. עיקר הגידול נובע מהכנסות ממכירת תיק אשראי בסך 10.7 מיליוני ש"ח וממכירת תיקי לקוחות בתחום פעילות הברוקראז' בסך 21.0 מיליוני ש"ח. מנגד חלה ירידה בעמלות כאמור להלן.
  ההכנסות מעמלות במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכמו ב-50.0 מיליוני ש"ח, לעומת 60.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד- קיטון של כ-18%. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בעמלות בגין פעילות בניירות ערך, עקב מכירת תיקי לקוחות בתחום פעילות הברוקראז'.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו ב-197.8 מיליוני ש"ח, לעומת 202.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-2%.
  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 ביוני 2018 עומד על 10.2%, בדומה ליחס ההון בתום שנת 2017.
  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 30 ביוני 2018 ב- 9,829 מיליוני ש"ח, לעומת 9,670 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017 – גידול של כ- 2%.
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30 ביוני 2018 ב- 10,287 מיליוני ש"ח, לעומת 10,560 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017 - קיטון של כ- 3%.
  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2018 הסתכם ב- 860.0 מיליוני ש"ח, לעומת 837.3 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017, גידול של כ- 1.1%. זאת לאחר חלוקת דיבידנד במהלך התקופה בסך של 8.8 מיליוני ש"ח ודיבידנד נוסף שהוכרז בסך של 5.7 מיליוני ש"ח.
  סך כל המאזן ליום 30 ביוני 2018, הסתכם ב-13,796 מיליוני ש"ח, לעומת 13,554 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017- גידול של 2%.

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2018

  הבנק מציג, ברבעון הראשון של השנה, גידול בהכנסות ריבית וגידול ביחס הלימות הון. הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-19.0 מיליוני ש"ח, לעומת 7.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מהכנסות ממכירת תיק אשראי ומהכנסות ממכירת פעילות הברוקראז'.תשואת הרווח הנקי...

  הבנק מציג, ברבעון הראשון של השנה, גידול בהכנסות ריבית וגידול ביחס הלימות הון.

  הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-19.0 מיליוני ש"ח, לעומת 7.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מהכנסות ממכירת תיק אשראי ומהכנסות ממכירת פעילות הברוקראז'.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע ברבעון הראשון של שנת 2018 הייתה 9.2% לעומת 3.8% ברבעון המקביל אשתקד.
  גיל טופז, מנכ"ל הבנק: "הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית, בדגש על חיזוק הפתרונות הדיגיטליים ושכלול היכולת להציע פתרונות בנקאים באופן דיגיטלי מלא. במחצית זו הבנק פעל לעיבוי המערך הדיגיטלי תוך חיזוק מוקדי השירות והמכירה ופיתוח ערוצי מכירה מתקדמים נוספים, ביניהם פתרונות אשראי צרכני ברשתות קמעונאיות ללקוחות המבקשים מימון מידי לרכישה".
  הכנסות ריבית, נטו ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו ב-90.8 מיליוני ש"ח, לעומת 86.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-5%. הגידול נובע בעיקר משיפור במרווחי הריבית.
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2018 בכ-11.0 מיליוני ש"ח, בדומה לתקופה מקבילה אשתקד.

  הכנסות מימון שאינן מריבית הסתכמו ברבעון הראשון של 2018 ב-48.8 מיליוני ש"ח, לעומת 34.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-39%. עיקר הגידול נובע מהכנסות ממכירת תיק אשראי בסך 10.8 מיליוני ש"ח וממכירת תיק ברוקראז' בסך 14.5 מיליוני ש"ח.

  ההכנסות מעמלות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו ב-25.7 מיליוני ש"ח, לעומת 32.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-19%. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בעמלות בגין פעילות בניירות ערך, עקב מכירת פעילות הברוקראז'.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו ב-100.5 מיליוני ש"ח, לעומת 99.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-1%.
  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 31 במרץ 2018 עומד על 10.3%, בהשוואה ל-10.2% בתום שנת 2017.
  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 31 במרץ 2018 ב-9,543 מיליוני ש"ח, לעומת 9,670 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017 – קיטון של כ-1%.
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 במרץ 2018 ב-10,104 מיליוני ש"ח, לעומת 10,560 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017 קיטון של כ-4%.
  ההון העצמי של הבנק ליום 31 במרץ 2018 הסתכם ב-846.8 מיליוני ש"ח, לעומת 837.3 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017, גידול של כ-1.1%. זאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 5.5 מיליוני ש"ח ודיבידנד בסך של 3.3 מיליוני ש"ח שהוכרז.
  סך כל המאזן ליום 31 במרץ 2018 הסתכם ב-12,916 מיליוני ש"ח, לעומת 13,554 מיליוני ש"ח בתום שנת 2017.

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017

  הבנק מציג, בשנת 2017, גידול בהכנסות ריבית וגידול ביחס הלימות הון הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם ב- 37.0 מיליוני ש"ח, לעומת 55.6 מיליוני ש"ח אשתקד. הרווח השנתי לשנת 2016 הושפע בין היתר מרווח נקי משמעותי ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך של  כ- 21.0 מיליוני ₪ ומנגד מהוצאות מיסים...

  הבנק מציג, בשנת 2017, גידול בהכנסות ריבית וגידול ביחס הלימות הון

  הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם ב- 37.0 מיליוני ש"ח, לעומת 55.6 מיליוני ש"ח אשתקד.

  הרווח השנתי לשנת 2016 הושפע בין היתר מרווח נקי משמעותי ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך של  כ- 21.0 מיליוני ₪ ומנגד מהוצאות מיסים בסך 9.2 מיליוני ₪ כתוצאה מקיטון ביתרת המיסים הנדחים עקב שינוי בשיעור המס.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בשנת 2017 הייתה 4.5% לעומת 5.5% בשנת 2016, בנטרול ההשפעות לעיל.

  גיל טופז, מנכ"ל הבנק: "בנק ירושלים ממשיך לספק פתרונות בנקאים משלימים ללקוחות כל הבנקים אשר אינם מקבלים מענה למלוא הצרכים הפיננסים שלהם מהבנק העיקרי בו מתנהל חשבונם. הבנק חותר ליישם את האסטרטגיה הזו באמצעות הנגשה של מוצרים ושירותים בנקאיים, בין היתר באמצעות שירותים דיגיטלים מלאים המאפשרים התחלה וסיום מלא של התהליך הבנקאי באינטרנט, במובייל ובמוקדי הבנק".

  הכנסות ריבית, נטו בשנת 2017 הסתכמו ב- 363.4 מיליוני ש"ח, לעומת 343.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-6%. הגידול נובע בעיקר משיפור במרווחי הריבית.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2017 בכ-36.9 מיליוני ש"ח לעומת כ- 30.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מירידה בהפרשה בגין אשראי לדיור בשנת 2016 שמקורה מהכנסה בסך 7.7 מ' ₪ בגין הפרשה בשנה זו.

  ההכנסות מימון שאינן מריבית  הסתכמו בשנת 2017 בהוצאה של 0.6 מיליוני ש"ח, לעומת הכנסה של 35.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בשנת 2016 בסכום של כ-35.1 מיליוני ש"ח.

  ההכנסות מעמלות בשנת 2017 הסתכמו ב- 114.6 מיליוני ש"ח, לעומת 120.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-5%. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות מפעילות בניירות ערך.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת 2017 הסתכמו ב-399.8 מיליוני ש"ח, לעומת 386.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3%.

  יחס הון  עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 31 בדצמבר 2017 עומד על 10.2%, בהשוואה ל- 10.1% בתום שנת 2016.

  יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ליום 31 בדצמבר 2017 ב-9,670 מיליוני ש"ח, לעומת 9,790 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016 – קיטון של כ- 1%. עיקר הקיטון חל באשראי לניירות ערך (השאלות), מנגד נרשם גידול באשראי לדיור.  

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2017 ב- 10,560 מיליוני ש"ח, לעומת  10,868 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016 קיטון של כ- 3%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2017, הסתכם ב- 837.3 מיליוני ש"ח, לעומת 808.3 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016, גידול של כ- 3.6%. זאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 7.1 מיליוני ש"ח.

  סך כל המאזן ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם ב-13,554 מיליוני ש"ח, לעומת 14,202 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016.

  למידע נוסף

2017

 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2017

  הבנק מציג, ברבעון השלישי של השנה, גידול ברווח הנקי בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-12.5 מיליון ₪ ובתשואה של 6.2% להון, לעומת רווח נקי של 9.9 מיליון ₪ ותשואה של 5.0% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות מימון שאינן מריבית....

  הבנק מציג, ברבעון השלישי של השנה, גידול ברווח הנקי בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד

  הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-12.5 מיליון ₪ ובתשואה של 6.2% להון, לעומת רווח נקי של 9.9 מיליון ₪ ותשואה של 5.0% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות מימון שאינן מריבית.

  בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם הרווח הנקי ב- 26.1 מיליוני ש"ח, לעומת 28.5 מיליוני ₪ רווח בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול רווח חד פעמי שנבע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך של כ – 21.0 מיליוני ש"ח.

  גיל טופז, מנכ"ל הבנק: "הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית, בדגש על חיזוק הפתרונות הדיגיטליים ושכלול היכולת להציע פתרונות בנקאים באופן דיגיטלי מלא ללא הגעה לסניף. במחצית זו הבנק פעל לעיבוי המערך הדיגיטלי לצד חיזוק מוקדי השירות ופיתוח ערוצי שירות מתקדמים נוספים, ביניהם פתרונות  אשראי צרכני ברשתות קמעונאיות ללקוחות המבקשים מימון מידי לרכישה".

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הייתה 4.3% לעומת 8.4% בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול הרווח ממימוש אגרות החוב הזמינות למכירה  כאמור לעיל התשואה בתקופה המקבילה אשתקד הייתה 4.8%.

  הכנסות ריבית, נטו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו ב- 268.7 מיליוני ש"ח, לעומת 258.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-4.0%. הגידול נובע בעיקר משיפור במרווחי הריבית.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בכ-32.1 מיליוני ש"ח לעומת כ- 22.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-43% עיקר הגידול נובע מגידול במחיקות החשבונאיות ועלייה בהפרשה הקבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים שלא לדיור.

  ההכנסות מימון שאינן מריבית הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בכ-  0.5 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 30.5 מיליוני ש"ח שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מרווח ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך של 36.0 מיליוני ש"ח  בתקופה המקבילה אשתקד.

  ההכנסות מעמלות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו ב- 87.4 מיליוני ש"ח, לעומת 91.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-4%. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות מפעילות בניירות ערך.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו ב-295.8 מיליוני ש"ח, לעומת 289.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-2%.

  יחס הון  עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 בספטמבר 2017 עומד על 10.0%, בהשוואה ל- 10.1% בתום שנת 2016.

  יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2017 ב-9,750 מיליוני ש"ח, לעומת 9,790 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016 – קיטון של כ-0.4%.  

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2017 ב- 10,462 מיליוני ש"ח, לעומת  10,868 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016 קיטון של כ-4.0%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2017, הסתכם ב- 829.1 מיליוני ש"ח, לעומת 808.3 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016, גידול של כ-2.5%. זאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 7.1 מיליוני ש"ח.

  סך כל המאזן ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם ב-13,041 מיליוני ש"ח, לעומת 14,202 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016.

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2017

  מציג גידול בהכנסות ריבית נטו וממשיך לשמור על יציבות ביחס הלימות הון עצמי ברמה של 10.1% הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2017 ב-13.6 מיליוני ש"ח, לעומת 39.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מכך שבתקופה המקבילה אשתקד הבנק מימש אגרות חוב זמינות למכירה ברו...

  מציג גידול בהכנסות ריבית נטו וממשיך לשמור על יציבות ביחס הלימות הון עצמי ברמה של 10.1%

  הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2017 ב-13.6 מיליוני ש"ח, לעומת 39.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מכך שבתקופה המקבילה אשתקד הבנק מימש אגרות חוב זמינות למכירה ברווח נקי של כ-21.0 מיליוני ₪, בנטרול רווח חריג זה הרווח הנקי לתקופה המקבילה אשתקד הסתכם ב-18.6 מיליוני ש"ח.

  גיל טופז, מנכ"ל הבנק: "הבנק ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית, בדגש על חיזוק הפתרונות הדיגיטליים ושכלול היכולת להציע פתרונות בנקאים באופן דיגיטלי מלא ללא הגעה לסניף. במחצית זו הבנק פעל לעיבוי המערך הדיגיטלי לצד חיזוק מוקדי השירות ופיתוח ערוצי שירות מתקדמים נוספים, ביניהם פתרונות אשראי צרכני ברשתות קמעונאיות ללקוחות המבקשים מימון מידי לרכישה".

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע במחצית הראשונה של שנת 2017 הייתה 3.4% לעומת 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול הרווח במימוש אגרות החוב הזמינות למכירה התשואה בתקופה המקבילה אשתקד הייתה 4.7%.

  הכנסות ריבית, נטו במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכמו ב-181.0 מיליוני ש"ח, לעומת 171.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-6.0%. הגידול נובע בעיקר משיפור במרווחי הריבית ומהשפעת מדד המחירים לצרכן.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2017 בכ-24.9 מיליוני ש"ח, (שעור הוצאה מתוך האשראי לציבור נטו של 0.52%), לעומת כ-15.4 מיליוני ש"ח, ( שיעור הוצאה של 0.30%), בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-62% עיקר הגידול נובע מגידול במחיקות החשבונאיות ועלייה בהפרשה הקבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים שלא לדיור.

  בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית במחצית הראשונה של שנת 2017 נרשמו הוצאות בסך 1.9 מיליוני ש"ח, לעומת הכנסות של 32.4 מיליוני ש"ח שנרשמו במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך של 35.2 מיליוני ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

  ההכנסות מעמלות במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכמו ב-59.2 מיליוני ש"ח, לעומת 61.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-4%. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות מפעילות בניירות ערך.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכמו ב-200.3 מיליוני ש"ח, לעומת 193.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3%.

  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 ביוני 2017 עומד על 10.1%, בדומה ליחס בתום שנת 2016.

  יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ליום 30 ביוני 2017 ב-9,669 מיליוני ש"ח, לעומת 9,790 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016 – קיטון של כ-1%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30 ביוני 2017 ב-10,669 מיליוני ש"ח, לעומת 10,868 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016 קיטון של כ-2%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2017, הסתכם ב-816.1 מיליוני ש"ח, לעומת 808.3 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016, גידול של כ-1.0%. זאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 4.8 מיליוני ש"ח והכרזה על דיבידנד נוסף בסך 2.3 מיליוני ש"ח.

  סך כל המאזן ליום 30 ביוני 2017 הסתכם ב-13,740 מיליוני ש"ח, לעומת 14,202 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016.

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2017

  מציג גידול בהכנסות ריבית נטו וממשיך לשמור על יציבות ביחס הלימות הון עצמי ברמה של 10.1% הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-7.6 מיליוני ש"ח, לעומת 22.4 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע מכך שברבעון המקביל אשתקד הבנק מימש אגרות חוב זמינות למכירה ברווח נ...

  מציג גידול בהכנסות ריבית נטו וממשיך לשמור על יציבות ביחס הלימות הון עצמי ברמה של 10.1%

  הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-7.6 מיליוני ש"ח, לעומת 22.4 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע מכך שברבעון המקביל אשתקד הבנק מימש אגרות חוב זמינות למכירה ברווח נקי של כ-21.0 מיליוני ₪, בנטרול רווח חריג זה הרווח הנקי לרבעון המקביל אשתקד הסתכם ב 1.4 מיליוני ש"ח.


  גיל טופז, מנכ"ל הבנק: הבנק ממשיך ביישום האסטרטגיה ובתוך כך משקיע בנכסיו הדיגיטליים, בדגש על השקת מודול אשראי צרכני מתקדם מותאם למובייל, שדרוג מערכת אינטרנטית בפיקדונות המאפשרת ללקוחות כל הבנקים להפקיד פיקדונות ללא הגעה לסניף והשקת אתר שיווקי חדש ללקוחות כל הבנקים. הבנק פועל, בהתאם לאסטרטגיה העסקית, למתן פתרונות בנקאיים ללקוחות כל הבנקים, ללא צורך בהעברת פעילות העו"ש לבנק ירושלים.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע ברבעון הראשון של שנת 2017 הייתה 3.8% לעומת 11.9% ברבעון המקביל אשתקד, בנטרול הרווח במימוש אגרות החוב הזמינות למכירה התשואה ברבעון המקביל אשתקד הייתה 0.7%.

  הכנסות ריבית, נטו ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו ב-86.7 מיליוני ש"ח, לעומת 81.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-6.3%. הגידול נובע בעיקר משיפור במרווחי הריבית.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2017 בכ-11.0 מיליוני ש"ח, (שעור הפרשה של 0.46%), לעומת כ-12.3 מיליוני ש"ח, (0.49%), בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-11%.

  ברבעון הראשון של שנת 2017 לא נרשמו הכנסות מימון שאינן מריבית, לעומת 32.1 מיליוני ש"ח שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך של 33.7 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

  ההכנסות מעמלות ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו ב-32.0 מיליוני ש"ח, לעומת 30.7 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-4%. הגידול נובע בעיקרו מגידול בעמלות ליווי פרוייקטים ומגידול במצבת מכשירי ה-ATM של הבנק הפרוסים ברחבי הארץ.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו ב-99.7 מיליוני ש"ח, לעומת 96.2 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-3.6%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות הפרסום ובהוצאות המחשוב.

  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 31 במרץ 2017 עומד על 10.1%, בדומה לתום שנת 2016.

  יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ליום 31 במרץ 2017 ב-9,590 מיליוני ש"ח, לעומת 9,790 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016 – קיטון של כ-2%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 במרץ 2017 ב-10,798 מיליוני ש"ח, לעומת 10,868 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016 קיטון של כ-1%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 במרץ 2017, הסתכם ב- 813.5 מיליוני ש"ח, לעומת 808.3 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016, גידול של כ-0.6%. זאת לאחר תשלום דיבידנד בסך של 3.0 מיליוני ש"ח.

  סך כל המאזן ליום 31 במרץ 2017 הסתכם ב-13,817 מיליוני ש"ח, לעומת 14,202 מיליוני ש"ח בתום שנת 2016.

   

  למידע נוסף

2016

 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016

  מציג תשואה של 7.0% לשנת 2016, תוך שיפור בהכנסות ויחס הלימות הון עצמי 10.1% הרווח הנקי הסתכם בשנת 2016 ב-55.6 מיליוני ש"ח, לעומת 48.6 מיליוני ש"ח אשתקד גידול של כ-14%. הרווח לשנת 2016 הושפע בין היתר ממימוש אג"ח זמינות למכירה אשר תרם לרווח נטו כ- 17.0 מיליוני ש"ח ומנגד מהוצאות...

  מציג תשואה של 7.0% לשנת 2016, תוך שיפור בהכנסות ויחס הלימות הון עצמי 10.1%

  הרווח הנקי הסתכם בשנת 2016 ב-55.6 מיליוני ש"ח, לעומת 48.6 מיליוני ש"ח אשתקד גידול של כ-14%. הרווח לשנת 2016 הושפע בין היתר ממימוש אג"ח זמינות למכירה אשר תרם לרווח נטו כ- 17.0 מיליוני ש"ח ומנגד מהוצאות מיסים בסך של כ 9.0 מיליוני ש"ח כתוצאה מקיטון ביתרת המיסים הנדחים עקב שינוי בשיעור המס.

  הבנק ממשיך להשקיע בנכסיו הדיגיטליים, בדגש על השקת מודל אשראי צרכני מתקדם מותאם למובייל, שדרוג מערכת סגורה בפיקדונות והשקת אתר שיווקי חדש ללקוחות כל הבנקים. הבנק פועל, בהתאם לאסטרטגיה העסקית, למתן פתרונות בנקאיים ללקוחות כל הבנקים, ללא צורך בהעברת פעילות וניהול העו"ש בבנק ירושלים.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בשנת 2016 הייתה 7.0% לעומת 6.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

  הכנסות ריבית נטו בשנת 2016 הסתכמו ב- 343.0 מיליוני ש"ח, לעומת 334.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3%. הגידול נובע בעיקר מהמשך גידול ביתרת האשראי הצרכני ומשיפור במרווחי הריבית.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו כ- 30.4 מיליוני ₪, (שעור הפרשה של 0.31%), לעומת כ- 40.4 מיליוני ₪, (0.41%), בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ- 25%. עיקר הקיטון נובע מירידה בהפרשה המחושבת לפי עומק פיגור בגין האשראי לדיור בשל קיטון ביתרות חובות בעייתיים.

  הכנסות מימון שאינן מריבית בשנת 2016 הסתכמו ב- 35.4 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 0.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה.

  ההכנסות מעמלות בשנת 2016 הסתכמו ב- 120.9 מיליוני ש"ח, לעומת 124.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מקיטון בעמלות בגין פעילות בניירות ערך בסך של כ 8.4 בין היתר בשל קיטון במחזורי המסחר. מנגד חל גידול בעמלות מלווי פרוייקטים בסך 3.7 בשל גידול בהיקף הפרוייקטים המנוהלים.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת 2016 הסתכמו ב- 386.5 מיליוני ש"ח, לעומת 365.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות פחת ובהוצאות המחשוב על רקע גידול בהשקעה במערכות המחשוב של הבנק בשנים האחרונות ומגידול בהוצאות השכר הנובע בעיקרו מעדכון הסכם השכר.

  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 31 בדצמבר 2016 עומד על 10.1%, לעומת 9.7% ביום 31 בדצמבר 2015.

  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 31 בדצמבר 2016 ב- 9,790 מיליוני ש"ח, לעומת 9,889 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015, קיטון של כ-1%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 דצמבר 2016 ב- 10,868 מיליוני ש"ח, לעומת 11,019 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015 קיטון של כ- 1%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2016, הסתכם ב- 808.3 מיליוני ש"ח, לעומת 784.0 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015, גידול של כ- 3%. זאת לאחר תשלום דיבידנד בסך של 13.8 מ' ₪.

  סך כל המאזן ליום 31 בדצמבר 2016, הסתכם ב- 14,202 מיליוני ש"ח, לעומת 14,220 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2016

  מציג תשואה של 8.4% לתשעת החודשים הראשונים, תוך שיפור בהכנסות מריבית נטו ויחס הלימות הון רובד 1 9.7%​.הרווח הנקי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2016 ב- 49.5 מיליוני ש"ח, לעומת 42.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 17%. עיקר הגידול נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכי...

  מציג תשואה של 8.4% לתשעת החודשים הראשונים, תוך שיפור בהכנסות מריבית נטו ויחס הלימות הון רובד 1 9.7%​.

  הרווח הנקי
  הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2016 ב- 49.5 מיליוני ש"ח, לעומת 42.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 17%. עיקר הגידול נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך 21.0 מיליוני ש"ח (לאחר השפעת המס) וכן מגידול בהכנסות ריבית נטו אשר קוזזו חלקית מגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות ומגידול בהוצאות מיסים בסך 4.6 מיליוני ש"ח כתוצאה מקיטון ביתרת המיסים הנדחים עקב שינוי בשיעור המס.
  ברבעון השלישי של 2016 הסתכם הרווח הנקי ב- 9.9 מיליוני ש"ח, לעומת 10.5 מיליוני ש"ח ברבעון 
  המקביל אשתקד.
   
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הייתה 8.4% לעומת 7.6% בתקופה המקבילה אשתקד. 
  הכנסות ריבית נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 258.8 מיליוני ש"ח, לעומת 249.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ- 4%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחי 
  האשראי ומגידול ביתרת האשראי הצרכני והמשכנתאות. 
   
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ- 22.5 מיליוני ₪, לעומת כ- 26.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ- 13%. עיקר הקיטון נובע מירידה בהפרשה בגין האשראי לדיור.
  הכנסות מימון שאינן מריבית בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 30.5 מיליוני ש"ח, לעומת הוצאה בסך 0.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה.
  ההכנסות מעמלות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 91.5 מיליוני ש"ח, לעומת 96.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון זה נובע בעיקרו בשל הכנסות מניירות ערך בעלות אופי חד פעמי בסך של 4.3 מיליוני ש"ח אשר נכללו בהכנסות מעמלות בתקופה המקבילה אשתקד.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 289.4 מיליוני ש"ח, לעומת 265.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8.9%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות השכר וכן מגידול בהוצאות הפחת והמחשוב.
  יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 בספטמבר 2016 עומד על 9.7%, בדומה ליחס ליום 31 בדצמבר 2015.

  נתונים עיקריים נוספים ליום 30 בספטמבר 2016:

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) בניכוי ניירות ערך שהושאלו ליום 30 בספטמבר 2016, הסתכמה ב-3,480 מיליוני ש"ח, לעומת 3,592 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015, קיטון של כ- 3.1%.
  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2016 ב- 10,131 מיליוני ש"ח, לעומת 9,889 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015, גידול של כ- 2.4%.
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30  בספטמבר 2016  בכ- 11,048 מיליוני ש"ח, לעומת  11,019 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015 גידול של כ- 0.3%.
  יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2016, ב- 1,569 מיליוני ₪ לעומת 1,635 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015. 
  ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2016, הסתכם ב-808.7 מיליוני ש"ח, לעומת 784.0 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015, גידול של כ-3.2%.
  סך כל המאזן ליום 30 בספטמבר 2016, הסתכם ב- 14,655 מיליוני ש"ח, לעומת 14,220 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015, גידול של כ-3.0%.

   

  למידע נוסף
 • אחריות תאגידית בבנק ירושלים

  אצלנו בבנק ירושלים, האחריות התאגידית​ היא חלק בלתי נפרד מההתנהלות העסקית. רוצים לדעת מה המשמעות של אחריות תאגידית בבנק ירושלים? כאן תוכלו לקרוא בפירוט כיצד הבנק מתחייב לנהוג כלפי החברה, הכלכלה והסביבה 

  אצלנו בבנק ירושלים, האחריות התאגידית היא חלק בלתי נפרד מההתנהלות העסקית. רוצים לדעת מה המשמעות של אחריות תאגידית בבנק ירושלים? כאן תוכלו לקרוא בפירוט כיצד הבנק מתחייב לנהוג כלפי החברה, הכלכלה והסביבה 

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים תורם לקהילה

  אנחנו, בבנק ירושלים, תורמים מזה שנים רבות למטרות חברתיות שונות​. בשנים 2014 ו-2015 תרם הבנק 500 אלף ₪ בכל שנה לעמותות שונות ולמוסדות ציבור. התרומות שלנו מתמקדות בעמותות שפועלות לסיוע, תמיכה ועזרה לאוכלוסיות מוחלשות ונזקקות, כלכלית ופיזית.  במסגרת התרומה שלנו, אנו שמים דגש על...

  אנחנו, בבנק ירושלים, תורמים מזה שנים רבות למטרות חברתיות שונות​. בשנים 2014 ו-2015 תרם הבנק 500 אלף ₪ בכל שנה לעמותות שונות ולמוסדות ציבור. התרומות שלנו מתמקדות בעמותות שפועלות לסיוע, תמיכה ועזרה לאוכלוסיות מוחלשות ונזקקות, כלכלית ופיזית. 

  במסגרת התרומה שלנו, אנו שמים דגש על עמותות המסייעות לילדים ונוער במצוקה ועמותות הפועלות לסייע לאותן אוכלוסיות להיחלץ ממעגל המצוקה. בנוסף לתרומות, אנחנו נוהגים לרכוש מתנות מבתי עסק או עמותות המעסיקות אוכלוסיות מוגבלות ונזקקות כמתנות לעובדים וללקוחות נבחרים.​

  העמקת הפעילות למען הקהילה

  בשנת 2015 העמיק הבנק את פעילותו ומעורבותו בקהילה, בנוסף לתרומתו הכספית, בעיקר על ידי ארגון פעילות ואירועים לטובת העמותות הנתרמות.
  • בשנים הקרובות אנחנו מתכוונים להמשיך בתרומה לאוכלוסיות נזקקות, כאשר הדגש והייחוד הוא שילוב של תרומה כספית עם התנדבות קהילתית
  • התנדבות העובדים משולבת בפעילויות אחרות ומאפשרת את רתימתם של העובדים והעצמתם
  • בכוונת הבנק להמשיך ולהעמיק את הקשר עם שותפים אסטרטגיים בקהילה מתוך מטרה ליצור שיתופי פעולה עם עמותות ולסייע בפעילות התנדבותית של עובדי הבנק, בנוסף לתרומה הכספית

  איך מתבצע תהליך התרומה?

  נושא התרומות בבנק מרוכז בידי ועדת תרומות שבוחנת את הפניות, מתרשמת מפעילות העמותות ומוודאת שיש בידיהן אישור מלכ"ר (לצרכי מס) ותו מידות. לפני החלטה על מתן תרומה משמעותית, נפגשים חברי הוועדה עם מנהלי העמותות במשרדי הבנק, או באתרים שבהם מתנהלת פעילות העמותות. עם חלק מהעמותות יש לבנק קשר ארוך שנים ובחלק מהן מתנדבים עובדי הבנק בפעילויות התנדבותית.  
  למי תרמנו בשנת 2015? 
  בשנת 2015 תרמנו 500 אלף שקלים ל-75 גופים שונים, בעיקר עמותות. 
  • 66% מהגופים להם תרמנו הן עמותות הפועלות לסיוע לילדים ונוער במצוקה (כלכלית או פיזית)
  • 13% פועלות לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות
  • 13% למטרות קהילתיות אחרות
  • 8% למטרות אחרות
  תרומות משמעותיות ניתנו בשנת 2015 למספר עמותות הפועלות לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ונזקקות אשר הבנק מכיר לעומק והתרשם באופן חיובי מאוד מפעילותן. בין עמותות אלה ניתן למנות עמותות לילדים בסיכון החווים הזנחה והתעללות וכן עמותות לילדים נכים וחולים. 
  הבנק גם לוקח חלק "ביום המעשים הטובים" המתקיים בכל הארץ. בשנת 2015 התגייס הבנק לביצוע שיפוץ יסודי ומקיף של מעון "רעות", המשמש כפנימייה לבנים שהוצאו מבתיהם, וזאת בהמשך לקשר השוטף שמקיים הבנק עם המעון וילדיו במהלך השנה. 
  ​בנוסף, ממשיך הבנק זו השנה השנייה בסיוע למחלקת הנוער של הפועל ירושלים, על ידי אימוץ קבוצות כדורסל של נערות וילדות מהפועל ירושלים, שחלקן מרקע סוציו-אקונומי נמוך.
  במהלך שנתיים אלו אימצנו את השחקניות ושיתפנו אותן בפעילויות השונות של הבנק במטרה להעמיק את הקשר איתן, וכחלק מרצוננו להיות מעורבים ושותפים לחיי הקהילה, בנוסף לתרומה הכספית. נציגי הבנק גם השתתפו בטקס פתיחת העונה והעניקו לשחקניות מדים ייצוגיים של הקבוצה עם לוגו הבנק.

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2016

  מציג גידול בתשואת הרווח הנקי ל- 11.9%, תוך שיפור בהכנסות מריבית, נטו ושיפור במרווחי האשראי​​הרווח הנקי הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של 2016 ב- 22.4 מיליוני ש"ח, לעומת 17.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע מרווח ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה ומשיפור במרווחי...

  מציג גידול בתשואת הרווח הנקי ל- 11.9%, תוך שיפור בהכנסות מריבית, נטו ושיפור במרווחי האשראי

  ​​הרווח הנקי הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של 2016 ב- 22.4 מיליוני ש"ח, לעומת 17.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע מרווח ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה ומשיפור במרווחי האשראי אשר קוזזו חלקית ע"י השפעה חד פעמית של ירידה בשיעור מס החברות וגידול בהפרשה הקבוצתית בגין האשראי הצרכני.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הייתה 11.9% לעומת 9.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

  הכנסות ריבית, נטו בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 81.6 מיליוני ש"ח, לעומת 79.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 2%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחי האשראי ומגידול ביתרת האשראי הצרכני והמשכנתאות.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ- 12.3 מיליוני ש"ח, לעומת כ-5.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה. יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לסך האשראי לציבור נטו הינו 0.49%. עיקר הגידול נובע מגידול בהפרשה הקבוצתית בגין האשראי הצרכני בשל עדכון התקופה לחישוב שיעור ההפרשה הממוצע בהתאם להוראות בנק ישראל.

  הכנסות מימון שאינן מריבית בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 32.1 מיליוני ש"ח, לעומת 2.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע מרווח ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה.

  העמלות בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 30.7 מיליוני ש"ח, לעומת 37.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מירידה מעמלות בגין פעילות בניירות ערך. ההכנסות מעמלות אלו במהלך ברבעון המקביל אשתקד כללו הכנסות גבוהות בעלות אופי חד פעמי בסך של 4.3 מליוני ש"ח.

  הכנסות אחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 5.1 מיליוני ש"ח, לעומת 2.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע בשל דחיית תביעה ייצוגית על ידי בית המשפט.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 96.2 מיליוני ש"ח, לעומת 91.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות פחת על רקע השפעת יישום התכנית האסטרטגית של הבנק ומגידול בהוצאות שכר.

  יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 31 במרץ 2016 עומד על 9.7%, בדומה ליום 31 בדצמבר 2015.

  יחס המינוף של הבנק ליום 31 במרץ 2016 עלה ל- 5.4%, בהשוואה ליחס 5.2% ליום 31 בדצמבר 2015.

  יחס כיסוי הנזילות של הבנק ליום 31 במרץ 2016 עומד על 309%, בהשוואה ליחס 403% ליום 31 בדצמבר 2015.

  הבנק נשען על בסיס לקוחות רחב של משקי בית, תושבי ישראל ותושבי חוץ ופועל בתחומי המשכנתאות, אשראי צרכני, חסכונות ופיקדונות.

  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.

  נתונים עיקריים נוספים לשלושת החודשים הראשונים של שנת 2016:

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 במרץ 2016 הסתכמה בכ- 3,442 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,342 מיליוני ש"ח), לעומת כ- 3,852 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,072 מיליוני ש"ח) בתום שנת 2015 קיטון של כ- 11% הנובע בעיקרו ממכירת אגרות חוב בתיק הזמין למכירה.​

  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 31 במרץ 2016 ב- 10,010 מיליוני ש"ח, לעומת 9,889 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015. גידול של כ- 1%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 במרץ 2016 בכ- 10,833 מיליוני ש"ח, לעומת 11,019 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015 קיטון בשיעור של 2%.

  יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 31 במרץ 2016 ב- 1,567 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 402 מיליוני ש"ח) לעומת 1,635 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 406 מיליוני ש"ח). קיטון של כ- 5% הנובע מפירעונות של אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים.

  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמו ביום 31 במרץ 2016 ב- 12,400 מיליוני ש"ח לעומת 12,654, מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 במרץ 2016, הסתכם ב- 790.3 מיליוני ש"ח, לעומת 784.0 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.

  סך כל המאזן ליום 31 במרץ 2016, הסתכם ב- 13,795 מיליוני ש"ח, לעומת 14,220 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015

  הרווח הנקי לשנת 2015 - 48.6 מיליון ₪; תשואה להון של 6.3% ; הלימות הון כולל 13.4% הרווח הנקי הסתכם בשנת 2015 בסך של 48.6 מיליוני ש"ח, לעומת 65.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון ברווח נובע מקיטון בהכנסות מימון שאינן מריבית ומגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות, וכן בש...

  הרווח הנקי לשנת 2015 - 48.6 מיליון ₪; תשואה להון של 6.3% ; הלימות הון כולל 13.4%

  הרווח הנקי הסתכם בשנת 2015 בסך של 48.6 מיליוני ש"ח, לעומת 65.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון ברווח נובע מקיטון בהכנסות מימון שאינן מריבית ומגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות, וכן בשל גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי, מנגד נרשם גידול בהכנסות ריבית נטו שקיזזו חלקית את ההשפעות הנ"ל.

  הכנסות ריבית, נטו בשנת 2015 הסתכמו ב- 334.1 מיליוני ש"ח, לעומת 317.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 5%. הגידול נובע בעיקר מהמשך שיפור במרווחי האשראי, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת 2015 הסתכמו בכ- 40.4 מיליוני ₪, 0.41% מהאשראי לציבור לעומת 0.19% אשתקד.

  הכנסות מעמלות בשנת 2015 הסתכמו ב- 124.5 מיליוני ש"ח, לעומת 118.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול בשיעור של 5.2% אשר נובע בעיקרו מגידול בעמלות מפעילות בניירות ערך.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת 2015 הסתכמו ב 365.8 מיליוני ש"ח, לעומת 352.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 3.8%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות פחת ומחשוב וזאת על רקע השפעת יישום התכנית האסטרטגית של הבנק.

  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015 עמד על 9.7% ויחס הון כולל 13.4%.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בשנת 2015 הייתה 6.3% לעומת 9.0% בתקופה המקבילה אשתקד.

  הפעילות העסקית

  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל בשנת 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.

  מאז 2010 ניתן אשראי להיקף נרחב של לקוחות וכמות הלווים המשיך לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.

  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.

  הבנק ממשיך להציע ללקוחות שוק ההון שירותים מתקדמים ופועל להרחבת בסיס הלקוחות והיצע השירותים ללקוחות תוך הקפדה על רמת מקצועיות גבוהה ביותר.

  במהלך שנת 2015 המשיך הבנק להטמיע ולשכלל את האפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט לצורך קבלת הלוואה ללא צורך הגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים פיזית. כיום יכולים לקוחות כל הבנקים להגיש בקשה ולקבל אישור בתהליך טכנולוגי End To End מבלי להגיע לסניף

  נתונים עיקריים נוספים לשנת 2015:

  סך כל המאזן ליום 31 בדצמבר 2015, הסתכם ב- 14,220 מיליוני ש"ח, לעומת 14,078 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 בדצמבר 2015 הסתכמה בכ- 3,852 מיליוני ש"ח לעומת כ- 4,180 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014 .

  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 31 בדצמבר 2015 ב- 9,889 מיליוני ש"ח, לעומת 9,567 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014. גידול של כ- 3.4%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2015 בכ- 11,019 מיליוני ש"ח, לעומת 10,977 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014 גידול של כ-0.4%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2015, הסתכם ב- 784.0 מיליוני ש"ח, לעומת 750.4 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.

  למידע נוסף
 • תיבת הודעות אישית

  רוצה לראות את כל המידע שאתה מקבל מהבנק בדואר מרוכז במקום אחד? לשם כך יצרנו עבורך את תיבת ההודעות האישית באתר. כאן יוצגו בפניך כל המכתבים שנשלחים אליך מהבנק, באופן מסודר, ידידותי, זמין ופשוט. קרא על תיבת ההודעות האישית​ כאן.

  רוצה לראות את כל המידע שאתה מקבל מהבנק בדואר מרוכז במקום אחד? לשם כך יצרנו עבורך את תיבת ההודעות האישית באתר. כאן יוצגו בפניך כל המכתבים שנשלחים אליך מהבנק, באופן מסודר, ידידותי, זמין ופשוט. קרא על תיבת ההודעות האישית​ כאן.

  למידע נוסף
 • מאיר סלייטר, מנהל המחקר של ירושלים ברוקראז', בראיון ל"כלכליסט", ל"The Marker" ול"לילה כלכלי" על הצעת נסטלה לרכישת אסם

  לדברי סלייטר ב"כלכליסט", "נסטלה הגדילה את ההחזקות שלה באסם לאורך השנים, והרעיון שתבצע הצעת רכש כבר עלה בעבר בקרב המשקיעים". לחצו כאן וקראו את הכתבה המלאה בכלכליסט​. מאיר סלייטר אמר ל"The Marker" כי "יציאת אסם מהבורסה תפגע בשטראוס. אחרי שגם תנובה הפסיקה לדווח את התוצאות שלה, ת...

  לדברי סלייטר ב"כלכליסט", "נסטלה הגדילה את ההחזקות שלה באסם לאורך השנים, והרעיון שתבצע הצעת רכש כבר עלה בעבר בקרב המשקיעים". לחצו כאן וקראו את הכתבה המלאה בכלכליסט​.

  מאיר סלייטר אמר ל"The Marker" כי "יציאת אסם מהבורסה תפגע בשטראוס. אחרי שגם תנובה הפסיקה לדווח את התוצאות שלה, תיוותר רק שטראוס כחברה מדווחת מבין שלושת הספקים הגדולים". לקריאת הכתבה המלאה ב"The Marker"​ לחצו כאן.

   

  לצפייה בראיון המלא בלילה כלכלי לחצו על התמונה:

  לחצו לצפיה בראיון המלא עם מאיר סלייטר, מנהל המחקר של ירושלים ברוקראז'

  למידע נוסף
 • אתר וואלה צרכנות מציג: אפס עמלות בבנק ירושלים

  כתבה שפורסמה היום באתר וואלה, מדווחת כי "עמלות הבנקים בירידה, אך קיים פער גדול בין הבנקים: מאפס תשלומים בבנק ירושלים ועד 21.3 שקל במרכנתיל דיסקונט. מה נשאר יקר? הריביות על הלוואות לעסקים קטנים​ ומשקי בית ועמלות על שירותים פחות נפוצים, למשל עסקות מט"ח ועמלות קנייה". לחץ כאן...

  כתבה שפורסמה היום באתר וואלה, מדווחת כי "עמלות הבנקים בירידה, אך קיים פער גדול בין הבנקים: מאפס תשלומים בבנק ירושלים ועד 21.3 שקל במרכנתיל דיסקונט. מה נשאר יקר? הריביות על הלוואות לעסקים קטנים​ ומשקי בית ועמלות על שירותים פחות נפוצים, למשל עסקות מט"ח ועמלות קנייה".

  השוואת תעריפים: שירות המסלולים (בסיסי ומורחב) במערכת הבנקאית

  לחץ כאן להמשך קריאת הכתבה באתר וואלה.

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2016

  מציג גידול בתשואת הרווח הנקי ל-10.2%, תוך שיפור בהכנסות מריבית נטו ושיפור במרווחי האשראי​​​הרווח הנקי הסתכם בששת החודשים הראשונים של 2016 ב- 39.6 מיליוני ש"ח, לעומת 31.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך 22.2 מיליוני ש"ח (לאח...

  מציג גידול בתשואת הרווח הנקי ל-10.2%, תוך שיפור בהכנסות מריבית נטו ושיפור במרווחי האשראי

  ​​​הרווח הנקי הסתכם בששת החודשים הראשונים של 2016 ב- 39.6 מיליוני ש"ח, לעומת 31.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה בסך 22.2 מיליוני ש"ח (לאחר השפעת המס) וכן מגידול בהכנסות ריבית נטו אשר קוזזו מגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות.

  ברבעון השני של 2016 הסתכם הרווח הנקי ב- 17.2 מיליוני ש"ח, לעומת 14.1מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד גידול של כ- 22 %.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בששת החודשים הראשונים של 2016 הייתה 10.2% לעומת 8.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

  ברבעון השני של 2016 תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 8.9% לעומת 7.5% ברבעון המקביל אשתקד.

  הכנסות ריבית, נטו בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 171.5 מיליוני ש"ח, לעומת 166.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 3%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחי האשראי ומגידול ביתרת האשראי הצרכני והמשכנתאות.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ- 15.4 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 13.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה. יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לסך האשראי לציבור נטו הינו 0.30% לעומת 0.28% בתקופה המקבילה. עיקר הגידול נובע מגביית חובות פרטניים שבוצעה בתקופה המקבילה והקטינה את ההוצאות להפסדי אשראי.

  הכנסות מימון שאינן מריבית בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 32.4 מיליוני ש"ח, לעומת 0.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה.

  העמלות בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 61.7 מיליוני ש"ח, לעומת 67.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון זה נובע בעיקרו בשל הכנסות מניירות ערך בעלות אופי חד פעמי בסך של 4.3 מיליוני ש"ח אשר נכללו בהכנסות מעמלות בתקופה המקבילה אשתקד.

  הכנסות אחרות בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 8.0 מיליוני ש"ח, לעומת 7.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בששת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 193.6 מיליוני ש"ח, לעומת 181.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות פחת ובהוצאות המחשוב על רקע השפעת יישום התכנית האסטרטגית של הבנק.

  יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 ביוני 2016 עומד על 9.7%, בדומה ליחס ליום 31 בדצמבר 2015.

  יחס המינוף של הבנק ליום 30 ביוני 2016 עומד על 5.2%, בדומה ליחס ליום 31 בדצמבר 2015.

  יחס כיסוי הנזילות של הבנק ליום 30 ביוני 2016 עומד על 390%, בהשוואה ליחס 403% ליום 31 בדצמבר 2015.

  הבנק נשען על בסיס לקוחות רחב של משקי בית, תושבי ישראל ותושבי חוץ ופועל בתחומי המשכנתאות, אשראי צרכני, שוק ההון חסכונות ופיקדונות וכן בתחום ליווי פרויקטים לבנייה, תוך התמחות בתחום ההתחדשות העירונית, בשילוב גופים מוסדיים.


  נתונים עיקריים נוספים ליום 30 ביוני 2016:

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 30 ביוני 2016 הסתכמה בכ- 4,062 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,488 מיליוני ש"ח), לעומת כ- 3,852 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,072 מיליוני ש"ח) בתום שנת 2015 גידול של כ- 5.5%.

  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 30 ביוני 2016 ב- 10,157 מיליוני ש"ח, לעומת 9,889 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015. גידול של כ- 2.7%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30 ביוני 2016 בכ- 11,165 מיליוני ש"ח, לעומת 11,019 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015 גידול של כ- 1.3%.

  יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 30 ביוני 2016 ב- 1,634 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 436 מיליוני ש"ח) לעומת 1,635 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 406 מיליוני ש"ח).

  ביום 13 ביוני 2016 הנפיק הבנק באמצעות חברת בת, בשליטה מלאה של הבנק, כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO בסך 128.4 מליוני ש"ח.

  מנגד נרשם קיטון הנובע מפדיון של אגרות חוב שהונפקו על ידי החברה האמורה, על פי תנאי הפירעון המקורי שלהן.

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2016, הסתכם ב- 808.0 מיליוני ש"ח, לעומת 784.0 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.

  סך כל המאזן ליום 30 ביוני 2016, הסתכם ב- 14,630 מיליוני ש"ח, לעומת 14,220 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.​

  למידע נוסף

2015

 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2015: מציג תשואה של 9.8%, המשך מגמת הגידול ברווחיות

  הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם ב- 17.7 מיליוני ש"ח, לעומת 19.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (לעומת 14.9 מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח (לפני השפעת המס) אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד). תשואת הרווח הנקי על ה...


  הרווח הנקי
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם ב- 17.7 מיליוני ש"ח, לעומת 19.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (לעומת 14.9 מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח (לפני השפעת המס) אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד).

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי
  הממוצע הייתה  %  9.8   לעומת 11.8% בתקופה המקבילה אשתקד. (לעומת 9.0% בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר)

  הכנסות ריבית, נטו
  בשלושת  החודשים הראשונים של 2015  הסתכמו ב-79.7 מיליוני ש"ח, לעומת 75.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-6%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחים, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בסך של 5.0 מיליוני ש"ח  לעומת סך של 0.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת הוצאות בסך 7.3 מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד.
   
  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי  לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.21%, לעומת 0.30% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר).

  העמלות
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-37.4 מיליוני ש"ח לעומת 29.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-26% . עיקר הגידול בסך 7.1 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מעמלות בגין פעילות בניירות ערך.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-91.1 מיליוני ש"ח, לעומת 81.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11%.  הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות השכר בשל עלות תגמול משתנה וכן מגידול בהוצאות פחת ומחשוב, וזאת על רקע השפעת יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק.

  הוצאות השכר
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-43.1  מיליוני ש"ח לעומת 39.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול בעיקרו נובע מעלות תגמול משתנה.

  הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 בסך 8.9 מיליוני ש"ח לעומת 10.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו בקיטון ברווח לפני מיסים.

  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון
   של הבנק ליום 31 במרץ 2015  עומד על  9.8% .
  יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על % 14.1.

  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל ב- 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  מאז 2010 ניתן אשראי להיקף נרחב של לקוחות וכמות הלווים המשיך לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.
  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום. בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק , עלתה באופן משמעותי פעילות הבנק בתחום הברוקראז'.
  בסוף שנת 2014 לאור השינויים התומכים בסביבה הרגולטורית השיק הבנק אפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט  לצורך קבלת הלוואה ללקוחות חדשים ללא צורך הגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים פיזית.

  נתונים עיקריים נוספים לשלושת  החודשים הראשונים של שנת 2015:

  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים
  ליום 31 במרץ 2015, הסתכמה ב-3,161 מיליוני ש"ח, לעומת 3,278 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014, קיטון של כ- 4%.

  יתרת האשראי לציבור
  נטו הסתכמה ליום 31 במרץ 2015 בכ-9,521 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,567 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.

  יתרת פיקדונות הציבור
   הסתכמה ביום 31 במארס 2015  בכ- 11,125 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 10,977 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014, גידול של כ- 1%.

  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
  הסתכמה ביום 31 במארס  2015  סתכמה בכ-1,421 מיליוני ש"ח  (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 478 מיליוני ש"ח)  לעומת 1,503 מיליוני ש”ח בתום שנת 2014 (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 482 מיליוני ש"ח) –הקיטון נובע מפירעונות שוטפים של אגרות חוב.

  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
  ליום 31 במרץ 2015  הסתכמה ב- 12,546 מיליוני ש"ח לעומת 12,480 מיליוני שח בתום שנת 2014 .

  יתרת ניירות הערך שהושאלו
  ליום 21 במרץ 2015 הסתכמה בכ-246 מיליוני ש"ח, לעומת כ-583 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.

  ההון העצמי
  של הבנק ליום 31 במרץ 2015 הסתכם בכ-757.7 מילוני ש"ח לעומת 744.9 מיליוני ש"ח בתום  שנת 2014.

  אורי פז , מנכל בנק ירושלים
  : "בנק ירושלים ממשיך להראות גידול בהכנסות, והמשך מגמת רווחיות שהיא תוצר ישיר של האסטרטגיה שיושמה בשנים האחרונות - הפיכת בנק ירושלים מבנק למשכנתאות לבנק קמעונאי מלא. על פי הדוחות הכספיים המתפרסמים בימים אלה, בנק ירושלים הוא בנק מהרווחיים במערכת הבנקאית".

  לפרטים נוספים:
  מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707 Merav@kucik.co.il

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2015

  הרווח הנקי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2015 ב- 42.3 מיליוני ש"ח, לעומת 50.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (ולעומת 45.3 מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח (לפני השפעת המס) אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד). הרווח הנקי לרביע הש...

  הרווח הנקי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2015 ב- 42.3 מיליוני ש"ח, לעומת 50.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (ולעומת 45.3 מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח (לפני השפעת המס) אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד).
  הרווח הנקי לרביע השלישי של שנת 2015 הסתכם ב- 10.5 מיליוני ש"ח לעומת 15.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מירידה בהכנסות שאינן מריבית ומגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי .
   
  הרווח הכולל (כולל התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן והתאמות של התחייבויות בגין הטבות לעובדים) הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2015 ב- 41.8  מיליוני ש"ח, לעומת 49.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .
  הרווח הכולל לרביע השלישי של שנת 2015 הסתכם ב- 11.2 מיליוני ש"ח לעומת 16.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הייתה 7.6% לעומת 9.6% בתקופה המקבילה אשתקד (ולעומת 8.7% בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר). 
  הכנסות ריבית, נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב- 249.7 מיליוני ש"ח, לעומת 234.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 7%. הגידול נובע מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות. 
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בכ- 26.0 מיליוני ש"ח, לעומת  כ-12.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה. עיקר השינוי נובע מהכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד וכן מגידול בהפרשה בגין אשראי קמעונאי.
  שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה המדווחת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.36%, לעומת 0.27% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר) . 
  הכנסות מימון שאינן מריבית בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בהוצאה בסך 0.7 מיליוני ש"ח, לעומת הכנסה בסך 15.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווחי הנוסטרו ובשווי הוגן של נגזרים פיננסיים.
  העמלות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב- 96.0 מיליוני ש"ח, לעומת 85.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול בשיעור של 13% אשר נובע בעיקרו מגידול בעמלות מפעילות בניירות ערך.
  הכנסות אחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב- 9.4 מיליוני ש"ח, לעומת 8.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 10%.  
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב 265.8 מיליוני ש"ח, לעומת  255.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 4%. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות אחזקה, פחת ומחשוב וזאת על רקע השפעת יישום  התכנית האסטרטגית של הבנק.
  יחס הון  ליבה לרכיבי סיכון  של הבנק ליום 30 בספטמבר 2015 עמד על 9.5%. 
  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל בשנת 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, ותוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר,  במסגרת זו מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום. בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק , עלתה באופן משמעותי פעילות הבנק בתחום הברוקראז' ועלו משמעותית ההכנסות מעמלות בתחום זה.
  בסוף שנת 2014 לאור השינויים התומכים בסביבה הרגולטורית השיק הבנק אפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט  לצורך קבלת הלוואה ללקוחות חדשים ללא צורך בהגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים.
  נתונים עיקריים נוספים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015:
  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 30 בספטמבר 2015 הסתכמה בכ- 3,770 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,229 מיליוני ש"ח), לעומת כ- 4,158 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 3,278 מיליוני ש"ח) בתום שנת 2014 קיטון של כ- 9% הנובע, בין היתר, מקיטון ביתרת ניירות ערך שהושאלו.
  יתרת האשראי לציבור נטו,  הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2015 ב- 9,860 מיליוני ש"ח, לעומת 9,567 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014. גידול של כ- 3%  
  יתרת פיקדונות הציבור  הסתכמה ביום 30  בספטמבר 2015  בכ- 11,119מיליוני ש"ח, לעומת  10,977 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014 גידול של כ-1%.
  יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2015 ב- 1,431 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 411 מיליוני ש"ח) לעומת 1,503 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 482 מיליוני ש"ח). קיטון של כ- 5% הנובע מפירעונות של אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים.
  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים  הסתכמו ביום 30  בספטמבר 2015  ב- 12,550 מיליוני ש"ח לעומת 12,480, מיליוני שח בתום שנת 2014 .
  ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2015, הסתכם ב- 764.5 מיליוני ש"ח, לעומת 736.7 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.
  סך כל המאזן ליום 30 בספטמבר 2015, הסתכם ב- 14,031 מיליוני ש"ח, לעומת 14,069 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.
    לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר    
      שיעור השינוי ב- %     שיעור השינוי ב- %
    2015   2014     2015   2014  
    באחוזים       באחוזים    
  תשואת הרווח הנקי להון הממוצע 7.60%   9.60%       5.60%   9.10%    
                         
    מיליוני ש"ח       מיליוני ​ש"ח    
  הכנסות ריבית, נטו 249.7   234.4   7%   83.4   82.5   1%
  הוצאות בגין הפסדי אשראי -26   -12.8   103%   -12.2   -8.3   47%
  הכנסות שאינן מריבית 104.7   108.8   -4%   29.5   37.6   -22%
  הוצאות תפעוליות ואחרות -265.8   -255.1   4%   -84.6   -88.5   -4%
  רווח נקי  42.3   50.3   -16%   10.5   15.9   -34%
  רווח כולל 41.8   49.9   -16%   11.2   16.1   -30%
  ​לפרטים נוספים: 
  מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים 050-5567707 Merav@kucik.co.il

   

  למידע נוסף
 • "בנק ירושלים: תמחור האג"ח של אפריקה משקף הזדמנות"

  ​בכתבה שפורסמה ב-The Marker נכתב כי "לפני 3 חודשים השלימה אפריקה ישראל של לבייב הסדר חוב ענק בהיקף של כ-8 מיליארד שקל אל מול בעלי האג"ח והבנקים. בעבודת ניתוח שביצעו בנק ירושלים ותבור פיננסים, הם מסבירים למה כדאי להשקיע באגרות חוב של החברה". לקריאת הכתבה המלאה באתר The...

  ​בכתבה שפורסמה ב-The Marker נכתב כי "לפני 3 חודשים השלימה אפריקה ישראל של לבייב הסדר חוב ענק בהיקף של כ-8 מיליארד שקל אל מול בעלי האג"ח והבנקים. בעבודת ניתוח שביצעו בנק ירושלים ותבור פיננסים, הם מסבירים למה כדאי להשקיע באגרות חוב של החברה"לקריאת הכתבה המלאה באתר The Marker>

  "בנק ירושלים: תמחור האג"ח של אפריקה משקף הזדמנות" 

   

  למידע נוסף
 • מאיר סלייטר, מנהל המחקר של ירושלים ברוקראז', בכתבה באתר Mako על "5 השקעות שיכולות לעשות טוב לחיסכון שלכם".

  סלייטר: "בארץ יש שתי קרנות ריט, שמשקיעות בנדל"ן מסחרי בלבד (לא מגורים) – 'ריט 1' ו'סלע קפיטל'. 'קרנות הריט מחויבות לחלק דיבידנד מהשכרות הנכסים בכל תקופה מסוימת, כך שהמשקיע בה נהנה מתשואה של 8%-9% מההשכרות', מסביר סלייטר. 'ואולם, מדובר ברכישת מניה בבורסה, ולכן אם הבורסה...

  סלייטר: "בארץ יש שתי קרנות ריט, שמשקיעות בנדל"ן מסחרי בלבד (לא מגורים) – 'ריט 1' ו'סלע קפיטל'. 'קרנות הריט מחויבות לחלק דיבידנד מהשכרות הנכסים בכל תקופה מסוימת, כך שהמשקיע בה נהנה מתשואה של 8%-9% מההשכרות', מסביר סלייטר. 'ואולם, מדובר ברכישת מניה בבורסה, ולכן אם הבורסה נופלת בלי קשר לפעילות ההשקעות של הקרן, קורה גם שמניית הקרן נופלת בגלל פעילות לא מוצלחת שלה. בסופו של יום הנתונים ההיסטוריים מראים שאם אתה סבלני ולא מתרגש מנפילות בדרך, אז לטווח הארוך מדובר בהשקעה סולידית וטובה'".

  לקריאת הכתבה המלאה לחץ כאן​.

   

  למידע נוסף
 • "בנקים הם לא סלולר. לבנק אסור להפסיד במשך 4 שנים ברציפות"

  ​מנכ"ל בנק ירושלים הפורש, אורי פז, התייחס בראיון ל-The Marker לסיכויי התחרות במערכת הבנקאות ולהוזלה משמעותית בתעריפים הבנקאיים: "בנק לא יכול להרשות לעצמו להיות שלוש או ארבע שנים בהפסדים. הנתונים הכספיים שלו שקופים לציבור, ויש עליו פיקוח הדוק. פונקציית המטרה של בנק היא...

  ​מנכ"ל בנק ירושלים הפורש, אורי פז, התייחס בראיון ל-The Marker לסיכויי התחרות במערכת הבנקאות ולהוזלה משמעותית בתעריפים הבנקאיים: "בנק לא יכול להרשות לעצמו להיות שלוש או ארבע שנים בהפסדים. הנתונים הכספיים שלו שקופים לציבור, ויש עליו פיקוח הדוק. פונקציית המטרה של בנק היא לשמור על רווחיות. זה גם מכתיב את יכולת הצמיחה שלו". לקריאת הכתבה המלאה לחץ כאן.

   

  למידע נוסף
 • זאב נהרי מונה ליו"ר דירקטוריון בנק ירושלים

  דירקטוריון בנק ירושלים, בישיבתו מיום 17 בספטמבר 2015, החליט למנות את מר זאב נהרי לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבנק. נהרי יחליף את מר זאב גוטמן אשר שימש כיו"ר דירקטוריון הבנק בארבעת השנים החולפות וביקש לפנות לאתגרים חדשים. זאב נהרי, לשעבר משנה בכיר למנכ"לית בנק לאומי וממלא...

  דירקטוריון בנק ירושלים, בישיבתו מיום 17 בספטמבר 2015, החליט למנות את מר זאב נהרי לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבנק.

  נהרי יחליף את מר זאב גוטמן אשר שימש כיו"ר דירקטוריון הבנק בארבעת השנים החולפות וביקש לפנות לאתגרים חדשים.

  זאב נהרי, לשעבר משנה בכיר למנכ"לית בנק לאומי וממלא מקום בהעדרה, חבר הנהלה בכיר לכספים, חשבונאות ושוקי הון ומנהל סיכוני שוק.

  נהרי שימש בעברו גם כיו"ר דירקטוריון לאומי פרטנרס - זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, וכן כיהן שלוש שנים כיו"ר דירקטוריון בנק ערבי ישראלי.

  עד אפריל שימש דירקטור בחברה לישראל ובבנק לאומי ארה"ב וכיום משמש יועץ כספי לחברת החשמל.

   

  לפרטים- מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707 merav@kucuk.co.il

   

  למידע נוסף
 • יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים מסיים את תפקידו

  מר זאב גוטמן, יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים, הודיע על פי דיווח של הבנק מהבוקר, על סיום תפקידו לטובת אתגרים חדשים.זאב גוטמן שימש כיו"ר דירקטוריון בנק ירושלים בארבעת השנים החולפות והיה שותף מרכזי בגיבוש והובלת האסטרטגיה הקמעונאית של הבנק.זאב גוטמן, לשעבר משנה למנכ"ל הבינלא...

  מר זאב גוטמן, יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים, הודיע על פי דיווח של הבנק מהבוקר, על סיום תפקידו לטובת אתגרים חדשים.
  זאב גוטמן שימש כיו"ר דירקטוריון בנק ירושלים בארבעת השנים החולפות והיה שותף מרכזי בגיבוש והובלת האסטרטגיה הקמעונאית של הבנק.
  זאב גוטמן, לשעבר משנה למנכ"ל הבינלאומי מומחה בפיננסים וניהול סיכונים- היווה תרומה משמעותית לצמיחתו של הבנק ולפיתוחו העסקי והיה שותף למהלכים מרכזיים לרבות- רכישת זרוע הברוקראז' מכלל פיננסים, והמהלך לרכישת בנק דקסיה.
  דירקטוריון הבנק יתכנס לאחר החג על מנת למנות יו"ר חדש לבנק.

  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק, 050-5567707, erav@kucik.co.il

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2015

  מציג המשך גידול רווחיות הליבה של הבנק, גידול של 9% בהכנסות מריבית נטו וגידול של 22% בעמלות כתוצאה מהתרחבות הבנק בפעילות שוק ההון. הרווח הנקי  הסתכם בששת  החודשים הראשונים של 2015 ב- 31.8  מיליוני ש"ח, לעומת 34.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. (לעומת 29.4  מיליוני...

  מציג המשך גידול רווחיות הליבה של הבנק, גידול של 9% בהכנסות מריבית נטו וגידול של 22% בעמלות כתוצאה מהתרחבות הבנק בפעילות שוק ההון.
  הרווח הנקי  הסתכם בששת  החודשים הראשונים של 2015 ב- 31.8  מיליוני ש"ח, לעומת 34.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. (לעומת 29.4  מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח (לפני השפעת המס) אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד).
   
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה  %  8.7 לעומת 10.0%  בתקופה המקבילה אשתקד, (ולעומת 8.5%  בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד). יצוין כי התשואה להון עלתה (בנטרול הכנסה מגביית חוב אשתקד) למרות העדר רווחי נוסטרו במחצית הראשונה, בשל הירידה במחיר אגרות החוב הממשלתיות ברבעון השני.
   
  הכנסות ריבית, נטו בששת  החודשים הראשונים של 2015  הסתכמו  ב-  166.3  מיליוני ש"ח, לעומת 151.9  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-9%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחים, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.
   
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של 2015  הסתכמו בסך של 13.8  מיליוני ש"ח  לעומת סך של  4.5  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מהכנסה בסיום תהליך גביית עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי היו 0.29% מיתרת האשראי.
   
  הכנסות מימון שאינן מריבית בששת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בסך 0.3 מילוני ש"ח לעומת 9.9 מילוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווחי הנוסטרו.
   
  העמלות בששת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב 67.9 מיליוני ש"ח לעומת 55.6  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 22%. הגידול נובע בעיקר מעמלות בגין פעילות בניירות ערך, הנובעת מהתרחבות משמעותית בתחום כתוצאה מצמיחה חדה בפעילות הברוקרז' בבנק.
   
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בששת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב- 181.2 מיליוני ש"ח, לעומת 166.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9%.  הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות פחת ומיחשוב וזאת על רקע השפעת יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק וכן מגידול בהוצאות השכר, חלקן עונתיות וחלקן בגין תגמול משתנה לעובדים.
   
  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון  של הבנק  עומד על  9.7% לעומת 9.6%  בסוף שנת 2014.
  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל בשנת 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  מאז 2010 ניתן אשראי להיקף נרחב של לקוחות וכמות הלווים המשיך לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.
  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
   
  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום. בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק , עלתה באופן משמעותי פעילות הבנק בתחום הברוקראז' ועלו משמעותית ההכנסות מעמלות בתחום זה.
  בסוף שנת 2014 לאור השינויים התומכים בסביבה הרגולטורית השיק הבנק אפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט  לצורך קבלת הלוואה ללקוחות חדשים ללא צורך הגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים פיזית.
   
  נתונים עיקריים נוספים לששת החודשים הראשונים של שנת 2015:
  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך)  ליום 30 ביוני  2015, הסתכמה ב-3,816 מיליוני ש"ח,(מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,325 מילוני ש"ח) לעומת 4,158 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 3,278 מילוני ש"ח) בתום שנת 2014 קיטון של כ- 8%, הנובע בעיקרו מקיטון ביתרת ניירות ערך שהושאלו.
   
  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 30 ביוני 2015  בכ-9,600 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,567  מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.
   
  יתרת פיקדונות הציבור  הסתכמה ביום 30 ביוני 2015  בכ- 10,926  מיליוני ש"ח, לעומת כ- 10,977  מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.
   
  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום  30 ביוני 2015   בכ-  1,496 מיליוני ש"ח  (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 413  מיליוני ש"ח)  לעומת 1,503 מיליוני ש”ח בתום שנת 2014 (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 482  מיליוני ש"ח).
   
  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים  הסתכמו ביום 30 ביוני  2015  ב- 12,422 מיליוני ש"ח לעומת 12,480, מיליוני שח בתום שנת 2014 .
   
  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני  2015  הסתכם בכ- 757.5  מילוני ש"ח לעומת 736.7 מיליוני ש"ח בתום  שנת 2014. עיקר הגידול נובע מרווח נקי בסך 31.8 מילוני ש"ח שנרשם בחציון הראשון של השנה.
   
  לפרטים נוספים:
  מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707 Merav@kucik.co.il

   

  למידע נוסף
 • ירושלים ברוקראז' על מניות הגז: "הסיכונים אינם מתומחרים"

  בכתבה באתר bizportal מספרת אנליסטית ירושלים ברוקראז'​, גל רייטר, כי "שווי השוק של שותפויות הגז מגלמות תרחיש של חזרה מלאה לפעילות אך הסיכונים עדיין ברקע ולהערכתנו אינם מתומחרים במלואם. המתווה מסדיר את משק הגז אך אינו פותר את בעיית המונופול - הביקורת הציבורית עוד לפנינו"...


  בכתבה באתר
  bizportal מספרת אנליסטית ירושלים ברוקראז'​, גל רייטר, כי "שווי השוק של שותפויות הגז מגלמות תרחיש של חזרה מלאה לפעילות אך הסיכונים עדיין ברקע ולהערכתנו אינם מתומחרים במלואם. המתווה מסדיר את משק הגז אך אינו פותר את בעיית המונופול - הביקורת הציבורית עוד לפנינו".
  לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן .

   

  למידע נוסף
 • דירקטוריון הבנק אישר את מינויו של גיל טופז למנכ"ל הבנק - יחליף את אורי פז שהודיע על סיום תפקידו

  דירקטוריון הבנק אישר את מינויו של גיל טופז למנכ"ל הבנק - יחליף את אורי פז שהודיע על סיום תפקידו   דירקטוריון בנק ירושלים אישר היום (ג) את גיל טופז למנכ"ל הבנק , החלטה התקבלה בכפוף לאישור המפקח על הבנקים. טופז יחליף את אורי פז, מנכ"ל הבנק בחמש השנים האחרונות שהודיע על...

  דירקטוריון הבנק אישר את מינויו של גיל טופז למנכ"ל הבנק - יחליף את אורי פז שהודיע על סיום תפקידו

   

  דירקטוריון בנק ירושלים אישר היום (ג) את גיל טופז למנכ"ל הבנק , החלטה התקבלה בכפוף לאישור המפקח על הבנקים. טופז יחליף את אורי פז, מנכ"ל הבנק בחמש השנים האחרונות שהודיע על סיום תפקידו בתחילת חודש מאי.
  טופז מכהן היום כסמנכ"ל, ראש אגף לקוחות פרטיים בחברת כרטיסי אשראי לישראל – כ.א.ל. ובתפקידו הקודם בחברת כ.א.ל  כיהן כ CRO - סמנכ"ל ראש אגף ניהול סיכונים ואשראי .
  כמו כן כיהן טופז במספר תפקידים בכירים בבנק הפועלים ובהם הוביל את האסטרטגיה של החטיבה הקמעונאית, ניהול קשרי לקוחות עסקיים בחטיבה העסקית וניהול האשראי הקמעונאי.

  גיל טופז, מנכ"ל בנק ירושלים החדש (צילום: סיון פרג')טופז (בתמונה מימין) הינו עורך דין רואה חשבון בהשכלתו ובעל תואר שני במנהל עסקים, עם  ניסיון של מעל חמש עשרה שנים במערכת הבנקאית, המשלב הכרות יסודית של ענף הקמעונאות וצרכנות פיננסית, תוך שימוש במודלים מתקדמים לאומדן סיכון.

  יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים מר זאב גוטמן ציין כי: "ועדת האיתור והדירקטוריון ניהלו תהליך מובנה אשר בסיומו נבחר גיל טופז לנהל את הבנק. טופז בעל הבנה מעמיקה של הסביבה הפיננסית בישראל ויכולת גבוהה להתוויית כיוונים אסטרטגים, שיסייעו לבנק ירושלים לעמוד מול האתגרים והשינויים במערכת הבנקאית בימים אלו, הכוללים בין היתר את תחומי האשראי בכלל ואשראי קמעונאי בפרט ".
  טופז ימשיך להתמודד עם האתגר של מיצוי הערך והפוטנציאל הטמון ביכולות הקמעונאיות של הבנק, אותם ביסס פז בשנים האחרונות, בין השאר בהמשך פיתוח תיק האשראי הצרכני תוך שמירת הסיכון הטמון בתיק זה ברמה נמוכה. כמו כן, יפעל  טופז להגדלת בסיס הלקוחות הנאמנים לבנק וליצירת סינרגיה עם פעילות זרוע הברוקראז'.

  גיל טופז: לכבוד הוא לי לקחת על עצמי את ההזדמנות שהוצעה לי, לנהל את בנק ירושלים, ובמיוחד להמשיך את הדרך המקצועית והעסקית אותה התווה אורי פז בצורה מרשימה ביותר בשנים האחרונות. אני סמוך ובטוח כי ביחד עם צוות העובדים, ההנהלה והדירקטוריון, נוביל את הבנק להישגים ולשיאים חדשים לרווחת הלקוחות, העובדים, הספקים ובעלי המניות של הבנק.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים השנתיים ל- 2014

  מציג גידול של כ- 285% ברווח הנקי הנובע בעיקר מגידול של 26% בהכנסות כתוצאה מצמיחה בכל תחומי הפעילות, פירות יישום התוכנית האסטרטגית    הכנסות ריבית, נטו בשנת הדוח הסתכמו ב- 317.0 מיליוני ש"ח, לעומת 257.2 מיליוני ש"ח בשנת 2013 - גידול של כ- 23%. עיקר הגידול נובע מהמשך ש...

  מציג גידול של כ- 285% ברווח הנקי הנובע בעיקר מגידול של 26% בהכנסות כתוצאה מצמיחה בכל תחומי הפעילות, פירות יישום התוכנית האסטרטגית 

   

  הכנסות ריבית, נטו בשנת הדוח הסתכמו ב- 317.0 מיליוני ש"ח, לעומת 257.2 מיליוני ש"ח בשנת 2013 - גידול של כ- 23%. עיקר הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחים, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.
  הכנסות מעמלות הסתכמו ב- 118.3מיליוני ש"ח לעומת 91.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 29% בעיקר עקב גידול בהכנסות בגין פעילות  בני"ע על רקע רכישת ומיזוג חברת כלל בטוחה.
  הרווח הנקי הסתכם בשנת - 2014 ב 66.3 מיליוני ש"ח לעומת 17.2 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 285% עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות ומקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי כמפורט להלן.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 9.2% לעומת 2.5% בתקופה המקבילה אשתקד.
  יחס הון הליבה לרכיבי סיכון ליום 31 בדצמבר 2014 עומד על 9.7% לעומת 9.3% בסוף שנת 2013. יחס זה גבוה מיחס ההון המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים.
  הבנק פועל בהתאם לתוכנית אסטרטגית אשר במרכזה צמיחה קמעונאית נרחבת תוך הגדלת בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי בית  וגיוון ופיזור תחומי הפעילות הקמעונאיים שלו, דוגמת חשבונות עו"ש, אשראי צרכני ופיקדונות.
  בסוף שנת 2014 לאור השינויים התומכים בסביבה הרגולטורית השיק הבנק אפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט  לצורך קבלת הלוואה ללקוחות חדשים ללא צורך הגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים פיזית.

  באוקטובר 2012 השיק הבנק במהלך הדרגתי את שירותי העו"ש שלו, במטרה לגייס אלפי חשבונות חדשים מקרב לקוחות קיימים וחדשים כאחד, לשם כך גיבש הבנק הצעת ערך עם פטור גורף מעמלות עו"ש ליחידים תושבי ישראל. בשנה האחרונה המשיך היקף התיק והלווים לגדול תוך שיפור באיכות חיתום האשראי,  הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.
  במהלך שנת 2013 נחתם הסכם לפיו רכש הבנק מכלל פיננסיים בע"מ את מלוא המניות של חברת כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ (להלן כלל בטוחה), כמפורט בדוח השנתי לשנת 2013. כלל בטוחה הייתה חברה בבורסה ובמסלקת הבורסה ועסקה במתן שירותי מסחר בבורסה ובשווקים בחו"ל.

   בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק עלתה, באופן משמעותי, פעילות הבנק בתחום הברוקרז'
   בשנת 2014 השלים הבנק את תהליך המיזוג ורשם גידול נאה בהכנסות וברווח מפעילות זו.

  נתונים עיקריים נוספים ל- 2014

  הכנסות מימון שאינן מריבית בשנת הדוח הסתכמו ב- 18.1 מיליוני ש"ח, לעומת 14.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מעלייה ברווחי הנוסטרו.
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת הדוח הסתכמו בכ- 18.4 מיליוני ש"ח, לעומת  כ-54.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד- קיטון של כ-66%. עיקר הקיטון נובע מהוצאה חד פעמית בסך של 19.2 מיליוני ש"ח שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד בעקבות החלת הפרשה קבוצתית על אשראי לדיור בשיעור של  0.35% על פי הנחיית בנק ישראל מיום 21 במרץ 2013. כמו כן, חל קיטון בהוצאות כתוצאה משיפור בתהליכי הגביה ובניהול החיתום. יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.19%, לעומת 0.57% בשנת 2013.
  הכנסות אחרות בשנת הדוח הסתכמו ב- 11.5 מיליוני ש"ח, לעומת 0.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  הגידול נובע מהפחתת הכנסה נדחית שנוצרה עקב רכישת חברת כלל בטוחה.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת הדוח הסתכמו ב-350.4 מיליוני ש"ח, לעומת 286.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 22%. כמחצית מהגידול נובעת על רקע הגדלת הפעילות כתוצאה מרכישת חברת כלל בטוחה, וכמחצית מהגידול נובעת בעיקר מגידול בהוצאות פחת ומחשוב וזאת על רקע השפעת יישום  התכנית האסטרטגית של הבנק.
  הוצאות השכר בשנת הדוח הסתכמו ב- 167.7 מיליוני ש"ח (בנטרול הוצאות השכר שנבעו מרכישת כלל בטוחה  עמדו הוצאות השכר על כ- 151.9 מיליוני ש"ח) לעומת 146.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בנטרול הוצאות שכר בגין רכישת כלל בטוחה נובע מעלות תגמול משתנה בגין שנת 2014 בסך של כ- 7.5  מיליוני ₪, בנטרול מרכיב התגמול  המשתנה ירדו הוצאות השכר בשנת 2015.

  סך כל המאזן ליום 31 בדצמבר 2014, הסתכם ב- 14,077 מיליוני ש"ח, לעומת 13,469 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013, גידול של כ- 5%. הגידול נובע בעיקר מגידול ביתרות המזומנים והפיקדונות בבנקים ומגידול ביתרות ניירות ערך כפי שיפורט להלן.
  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2014, ב- 9,567 מיליוני ש"ח, לעומת 9,627 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 ירידה של כ- 1%.
  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים ליום 31 בדצמבר 2014, הסתכמה ב-3,278 מיליוני ש"ח, לעומת 2,833 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 גידול של כ- 16%. עיקר הגידול נובע מהנפקת אגרות חוב בחודש דצמבר 2014.
  יתרת ניירות הערך ליום 31 בדצמבר 2014, הסתכמה ב- 880 מיליוני ש"ח, לעומת 677 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013, גידול של כ-30%. עיקר הגידול נובע מהשקעה לתיק לפידיון בסך 207 מיליוני ₪.
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2014, ב- 10,977 מיליוני ש"ח, לעומת 11,071 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013, קיטון של כ- 1%.
  יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2014, ב- 1,503 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 482 מיליוני ש"ח) לעומת 1,406 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 537 מיליוני ש"ח). הגידול נובע מהנפקת אגרות חוב אשר בוצעה בחודש דצמבר 2014
  סך הכול יתרת פיקדונות הציבור, אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמו ביום 31 בדצמבר 2014, ב-12,480 מיליוני ש"ח לעומת 12,477 מיליוני ש”ח בתום שנת 2013.
  יתרת ניירות ערך שהושאלו הסתכמו ביום 31 בדצמבר 2014, בכ- 583 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 28 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013. הגידול נובע מהרחבת הפעילות בשנת 2014.
  ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2014, הסתכם ב- 745.2 מיליוני ש"ח, לעומת 697.2 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013, גידול של כ- 7%.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים:

  " בנק ירושלים הפך אלטרנטיבה צרכנית משמעותית במערכת הבנקאית. לקוחותינו מקבלים  הצעת ערך פיננסית טובה יותר במודל המאפשר עלויות זולות יותר מבלי לפגוע באיכות השירות הניתן ללקוח, וללא צורך להתפשר על איכות ניהול הסיכונים.  בנק ירושלים סיים ההיערכות לבנקאות באינטרנט ומאפשר  פתיחת חשבון  לנטילת הלוואה צרכנית  ישירות מהמחשב בבית וללא צורך בהגעה לסניף. עידן הבנקאות באינטרנט והשימוש באמצעים טכנולוגים יגבירו עוד יותר את  התחרות במערכת הבנקאית"


  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק, 050-5567707, Merav@kucik.co.il


   

  למידע נוסף
 • עכשיו זה בדוק: בנק ירושלים הכי משתלם בניירות ערך, גם מול הבנקים וגם מול בתי ההשקעות

  המפקח על הבנקים, דודו זקן, פיזר את העמימות שאפפה את מדיניות העמלות שהבנקים גובים מלקוחות פרטיים בעבור ניהול תיקי ניירות ערך, והתמונה התבהרה: גם בהשוואה לעמלות הבנקים וגם בהשוואה לבתי ההשקעות, העמלות בבנק ירושלים הן המשתלמות ביותר בישראל. ולמה? בזכות שיטת בנקאות חדשנית...

  המפקח על הבנקים, דודו זקן, פיזר את העמימות שאפפה את מדיניות העמלות שהבנקים גובים מלקוחות פרטיים בעבור ניהול תיקי ניירות ערך, והתמונה התבהרה: גם בהשוואה לעמלות הבנקים וגם בהשוואה לבתי ההשקעות, העמלות בבנק ירושלים הן המשתלמות ביותר בישראל. ולמה? בזכות שיטת בנקאות חדשנית ויעילה, שהופכת למשתלמת מאוד עבור הלקוחות שלנו. 

   
  לאור הוראת המפקח על הבנקים, דודו זקן, הבנקים פרסמו לראשונה ביום ד' (4/2/15) את שעורי העמלות שנגבות מלקוחות פרטיים בעבור ניהול תיקי ניירות ערך. עד כה, מדיניות העמלות של הבנקים הייתה עמומה ואפשרה לבנקים לתת הנחות עצומות ללקוחות שדרשו אותן ולגבות עמלות מלאות מלקוחות שלא הכירו את גובה המחירים בשוק.


  ניתוח עמלות הבנקים, כפי שפורסמו, מעלה שבנק ירושלים מציע את שעור העמלות המשתלם ביותר על ניירות ערך ישראלים וזרים, בהבדל משמעותי:

  השוואת עמלות קניה ומכירה בין הבנקים

  * עמלות הבנקים, למעט בנק ירושלים, הינן בהתאם לתעריפוני הבנקים כפי שפורסמו באתרי האינטרנט.

  מקור: http://www.hon.co.il/בדיקת-מהון-להון-משקיעים-בניירות-ערך

   

  בנק ירושלים מתחרה בהצלחה גם מול בתי ההשקעות והברוקרים

   

  בתי ההשקעות הפרטיים טרם נדרשו לחשוף את העמלות, אך סקר שנערך לאחרונה מראה שעל אף שמדובר בשוק תחרותי, ללא פיקוח או תיאום, בנק ירושלים מציע את שעור עמלות המשתלם ביותר בקנייה ומכירת ניירות ערך זרים: 

   השוואת ניירות ערך זרים


  מקור: http://www.hon.co.il/בדיקת-מהון-להון-משקיעים-בניירות-ערך

   

  אחריות של בנק, שירות של בית השקעות


  בנק ירושלים הוא בנק הנותן שירותי ני"ע ברמה גבוהה, ולכן יכול להציע מחירים תחרותיים וזמינות גבוהה לצד שירותי מחקר וניתוח מתקדמים. למעשה, כל המידע שמגיע ללקוחות הדסק המוסדי שלנו, מגיע גם ללקוחות הפרטיים, שיכולים לבחור את המסלול שמתאים להם, מבין שני מסלולי השירות:

  • מסחר עצמאי: ביצוע מסחר עצמאי באמצעות מערכת מסחר מתקדמת (IB) בניירות ערך, מט"ח ואופציות בארץ ובחו"ל.
  • מסחר מיועץ: שירות ייעוץ בניירות ערך, על ידי יועץ אישי בכיר, ללא עלות ייעוץ.


   

  למידע נוסף
 • הרפורמה יוצאת לדרך: אפשר לפתוח חשבון בנק באמצעות האינטרנט

  הרפורמה שהוביל המפקח על הבנקים, דודו זקן, נכנסה לתוקף ומאתמול הבנקים רשאים להציע ללקוחות פתיחת חשבון בנק דרך האינטרנט. המהלך נועד להקל על לקוחות לעבור מבנק לבנק, ובכך להגביר את התחרות בין הבנקים. בנק ירושלים השיק אתמול אפשרות לפתיחת חשבון ייעודי לצורך נטילת ההלוואה....

  הרפורמה שהוביל המפקח על הבנקים, דודו זקן, נכנסה לתוקף ומאתמול הבנקים רשאים להציע ללקוחות פתיחת חשבון בנק דרך האינטרנט. המהלך נועד להקל על לקוחות לעבור מבנק לבנק, ובכך להגביר את התחרות בין הבנקים. בנק ירושלים השיק אתמול אפשרות לפתיחת חשבון ייעודי לצורך נטילת ההלוואה.

   

  למידע נוסף

2014

 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2014

  מציג תשואה של 9.7%  תוך המשך גידול בהכנסות והמשך התייעלות , ומכריז כי בימים הקרובים ישיק פתיחת חשבון באינטרנט ללא הגעה לסניף   הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 51.2 מיליוני ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 8.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נו...

  מציג תשואה של 9.7%  תוך המשך גידול בהכנסות והמשך התייעלות , ומכריז כי בימים הקרובים ישיק פתיחת חשבון באינטרנט ללא הגעה לסניף

   

  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 51.2 מיליוני ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 8.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות ריבית נטו וכן מקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה  %  9.7   לעומת1.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

  בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו הכנסות ריבית נטו ב- 234.4  מיליוני ש"ח, לעומת191.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-23%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחי המשכנתאות, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו בסך של 12.8 מיליוני ש"ח  לעומת סך של 47.1  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהוצאה חד פעמית בסך של 19.2 מיליוני ש"ח  שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד בעקבות החלת הפרשה קבוצתית לדיור בשיעור של 0.35% על פי הנחיית בנק ישראל מיום 21 במרץ 2013,  וכן משיפור בתהליכי הגביה ובניהול הסיכון בנוסף  במהלך המחצית הראשונה של השנה נרשמה הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר  בסך 8.0 מיליוני ש"ח.

  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתשעת החודשים הראשונים של השנה על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.18%, בהשוואה ל- 0.64% בתקופה המקבילה אשתקד.

  הכנסות מימון שאינן מריבית בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 15.2 מיליוני ש"ח לעומת 10.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 50%, עיקר הגידול נובע מעליה ברווחי הנוסטרו.

  העמלות בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 85.0 מיליוני ש"ח, לעומת 66.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 27%. עיקר הגידול נובע מעמלות בגין פעילות בניירות ערך אשר גדלו משמעותית עקב רכישת חברת כלל בטוחה.

  הכנסות אחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 8.6 מיליוני ש"ח, לעומת 0.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהפחתת הכנסה נדחית שנוצרה עקב רכישת חברת כלל בטוחה. לפרטים ראה פרק אירועים מהותיים בתקופת הדוח להלן.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2014  הסתכמו ב-  253.6 מיליוני  ש"ח, לעומת  211.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 20%. כמחצית הגידול נובעת   כתוצאה מרכישת חברת כלל בטוחה וכמחצית בעיקר מגידול בהוצאות פחת ומחשוב וזאת על רקע יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק.

  הוצאות השכר בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב-  121.3 מיליוני  שח  (בנטרול הוצאות השכר שנבעו עקב רכישת כלל בטוחה 108.9 ) - לעומת  110.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הקיטון בהוצאות השכר (בנטרול הוצאות בגין רכישת חברת כלל בטוחה) נובע כתוצאה ממהלך התייעלות שיישם הבנק בשנת 2013.

  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 ביוני 2014 עומד על  %9.7  יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על 14.5% .

  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל ב 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.

  מאז 2010 ניתן אשראי להיקף נרחב של לקוחות וכמות הלווים המשיך לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.

  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.

  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום. בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק , עלתה באופן משמעותי פעילות הבנק בתחום הברוקראז'.

  נתונים עיקריים נוספים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014:

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 30 בספטמבר  2014 הסתכמה בכ- 3,568 מיליוני ש"ח  מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים 2,499 מיליוני ש"ח ) לעומת כ- 3,510 מיליוני ש"ח  (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים 2,833 מיליוני ש"ח )  בתום שנת 2013  גידול של כ- 2%.

  יתרת האשראי לציבור, נטו הסתכמה ליום 30 בספטמבר  2014  בכ-9,568 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,627 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 - קיטון של כ- 1%.

  יתרת פיקדונות הציבור ליום 30 בספטמבר  2014 הסתכמה בכ- 10,748 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 11,071 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 – קיטון של כ-3%. הירידה כאמור נובעת ממהלך מתוכנן להקטנת עודפי נזילות שהצטברו בתום שנת 2013.

  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ליום 30 בספטמבר  2014  הסתכמה בכ-  1,284 מיליוני ש"ח  (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 495 מיליוני ש"ח )  לעומת כ-  1,406 מיליוני ש”ח בתום שנת 2013 (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 537 מיליוני ש"ח ) – קיטון של כ- 9%. עיקר הקיטון נובע מפירעונות של כתבי התחייבות של השנה.

  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכמה ב 12,032 מילוני ש"ח לעומת 12,477, מיליוני שח בתום 2013, קיטון של כ-4%.

  יתרת ניירות הערך שהושאלו ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ-459  מיליוני ש"ח, לעומת כ- 28 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013. הגידול נובע מהרחבת הפעילות בשנת 2014.

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר  2014 הסתכם בכ- 735.4 מילוני ש"ח.

  אוריאל פז , מנכל בנק ירושלים: "הדוחות הכספיים משקפים את הצלחת המהלך של הפיכת בנק ירושלים לבנק קמעונאי מלא שיצר אלטרנטיבה צרכנית משמעותית. התוצאות מציגות צמיחה ברת קיימא עם המשך גידול בהכנסות לצד המשך ההתייעלות.

  בנק ירושלים מסיים בימים אלה את ההיערכות לבנקאות באינטרנט ויהיה הבנק הראשון שמכריז על אפשרות פתיחת חשבון  לנטילת הלוואה צרכנית  בשלב ראשון, ישירות מהמחשב בבית וללא צורך בהגעה לסניף.

   בנק ירושלים ערוך לעידן הבנקאות באינטרנט ורואה בכך צעד משמעותי להגברת התחרות במערכת הבנקאית"


  לפרטים נוספים:
  מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707
  Merav@kucik.co.il
   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2014

  מציג  תשואת הרווח הנקי של 10.1%  והמשך גידול חד ברווח הנקי. הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 34.9 מיליוני ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 2.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.בנטרול רישום הוצאה חד פעמית בגין הפסדי אשראי אשתקד, בסך של 19.2 מיליוני ש"ח (12.2...

  מציג  תשואת הרווח הנקי של 10.1%  והמשך גידול חד ברווח הנקי.

  הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 34.9 מיליוני ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 2.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
  בנטרול רישום הוצאה חד פעמית בגין הפסדי אשראי אשתקד, בסך של 19.2 מיליוני ש"ח (12.2 מיליוני ש"ח בניכוי השפעת המס)  חל גידול של כ- 138% ברווח הנקי אשר בעיקרו נובע מהמשך גידול בהכנסות לעומת גידול מתון בהוצאות, זאת בעקבות המשך מיצוי פוטנציאל הצמיחה של הבנק בהכנסות הנובע מהתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה  10.1% לעומת 0.7% בתקופה המקבילה אשתקד. 


  בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו הכנסות ריבית נטו ב- 151.9 מיליוני ש"ח, לעומת 124.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-22%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחי המשכנתאות, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות. 


  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו בסך של 4.5 מיליוני ש"ח  לעומת סך של 37.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהוצאה חד פעמית שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד בעקבות החלת הפרשה קבוצתית לדיור בשיעור של 0.35% בעקבות הנחיית בנק ישראל מיום 21 במרץ 2013, בסך של 19.2 מיליוני ש"ח, וכן משיפור בתהליכי הגביה ובניהול הסיכון בנוסף  במהלך המחצית הראשונה של השנה נרשמה הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר  בסך 8.0 מיליוני ש"ח.

   

  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.09%, בהשוואה ל- 0.57% בתקופה המקבילה אשתקד.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בששת החודשים הראשונים של 2014  הסתכמו ב- 165.7 מיליוני  ש"ח, לעומת 139.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 18%. כמחצית הגידול נובעת בעיקרה מגידול בהוצאות פחת ומחשוב וזאת על רקע יישום התכנית האסטרטגית של הבנק וכמחצית על רקע הגדלת הפעילות כתוצאה מרכישת חברת כלל בטוחה.

   

  הוצאות השכר בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 79.6 מיליוני  שח   בנטרול הוצאות השכר שנבעו עקב רכישת כלל בטוחה - הסתכמו הוצאות השכר ב - 72.7 מיליוני ₪ בלבד, לעומת 74.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הקיטון בהוצאות השכר (בנטרול הוצאות בגין כלל בטוחה) נובע כתוצאה ממהלך התייעלות שיישם הבנק בשנת 2013.


  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון  של הבנק ליום 30 ביוני 2014 עומד על 9.6%  יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על 14.4%. בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל ב 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  בשנה החולפת המשיך היקף התיק וכמות הלווים לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו. הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום.


  נתונים עיקריים נוספים לששת החודשים הראשונים של שנת 2014:
   
  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ- 3,210 מיליוני ש"ח לעומת כ- 3,510 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 קיטון של כ- 9%. הירידה נובעת ממהלך מתוכנן להקטנת עודפי נזילות שהצטברו בתום שנת 2013
  יתרת האשראי לציבור, נטו הסתכמה ליום 30 ביוני 2014  בכ- 9,575 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,627 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 - קיטון של כ- 1%.
  יתרת פיקדונות הציבור ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ- 10,775 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 11,071 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 – קיטון של כ-3%.
  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ליום 30 ביוני 2014  הסתכמה בכ-  1,286 מיליוני ש"ח לעומת כ-  1,406 מיליוני ש”ח בתום שנת 2013 – קיטון של כ- 6%.
  יתרת ניירות הערך שהושאלו ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ-145 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 28 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013. הגידול נובע מהרחבת הפעילות בתחום שוק ההון עם רכישת פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2014 הסתכם בכ- 726 מילוני ש"ח. 
   

   

  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707 , Merav@kucik.co.il

   

  למידע נוסף
 • 50 שנה (יובל) לבנק ירושלים

  50 שנה (יובל) לבנק ירושלים   בנק ירושלים שנוסד ב 1963 מציין הערב יובל 50 שנה במעמד ראש עיריית ירושלים ניר ברקת. בערב החגיגי ישתתפו משפחת שובל-  בעלת השליטה בבנק, לקוחות, חברי  דירקטוריון, ההנהלה ועובדי הבנק.בנק ירושלים שנוסד כבנק למשכנתאות, צמח והתפתח בתחום הנדל"ן, ה...

  50 שנה (יובל) לבנק ירושלים

   

  בנק ירושלים שנוסד ב 1963 מציין הערב יובל 50 שנה במעמד ראש עיריית ירושלים ניר ברקת. בערב החגיגי ישתתפו משפחת שובל-  בעלת השליטה בבנק, לקוחות, חברי  דירקטוריון, ההנהלה ועובדי הבנק.
  בנק ירושלים שנוסד כבנק למשכנתאות, צמח והתפתח בתחום הנדל"ן, הבנקאות הקמעונאית ושוק ההון.
  הבנק קיבל רישיון לפעילות מסחרית בשלהי שנות ה-90 והחל להרחיב פעילותו מעבר לתחום המשכנתאות המסורתי.
  כיום, לבנק פעילות קמעונאית מלאה, מול משקי בית ותושבי חוץ, פעילות בשוק ההון ונתח שוק גדול במיוחד בתחום לווי פיננסי לבניה למגורים, כ- 12% מהשוק.
  בשלוש השנים האחרונות בוצעה בבנק השקעה מאסיבית  בתשתיות מחשוב , הקמת סניפי וידאו  (כיום סך סניפי הבנק הוא 22 בפריסה ארצית),  הקמת מוקד טלפוני ואתר אינטרנט מתקדם, חיזוק  תרבות השירות, הובלת תהליכי התייעלות והכנת הבנק לדור הבא של בנקאות באינטרנט. 
  בשנת2011 , בין היתר בעקבות המחאה החברתית החליט הבנק לשנות את שיטת הריבית  על הפיקדונות הבנקאיים שהייתה נהוגה על ידי כלל הבנקים . הבנק השיק מערכת גיוס פיקדונות אינטרנט, בה התחייב לשלם ללקוחות  80% מריבית בנק ישראל, ובכך הפך לאלטרנטיבה עבור לקוחות המחפשים הוגנות, שקיפות ופשטות.  הבנק הוכיח  לכלל בעלי העניין כי ניתן להרוויח גם עם פטור מלא מעמלות על פיקדונות העו"ש.
  בנוסף, העמיק בנק ירושלים את פעילותו בשוק ההון בעקבות רכישת זרוע הברוקראז' של  כלל פיננסים (מסחר בני"ע)  באוגוסט 2013. כך נוסדה מחלקת המחקר של הבנק ביצירת  מיזוג עם גוף מוביל ועתיר ידע וקשרים בארץ ובחו"ל.
  זלמן שובל : "התנודות ו"הקפיצות" הרבות של הממשלות למיניהן ולעתים גם של בנק ישראל, בכל הקשור לנושא הקרקעות והדיור אינן מקלות על בנק שעיקר פעילותו בתחום הבנייה והדיור – אך כאנשים אחראים המודעים למשימה שלהם, אנחנו נמשיך לקדם את יעדינו ככל שנוכל- לטובת המשק והחברה. הבנק ימשיך לפעול בהוגנות ושקיפות אני רואה בפעילות הבנק שליחות ציבורית".
  אוריאל פז מנכ"ל בנק ירושלים:  "בנק ירושלים מוכיח כי המאמץ המשותף של העובדים והנהלה השתלם וכבר החל לקצור את פירות התוכנית האסטרטגית. כבנק קטן, בעל מבנה הוצאות רזה, השכיל בנק ירושלים לבצע את ההתאמות לשינויים הנדרשים על פי הרגולטור וצרכי השוק  ובין היתר להכין את התשתית לדור הבא של בנקאות באינטרנט".

   

  מירב פרסי צדוק-דוברת בנק ירושלים-050-5567707

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים קיים ערב בנושא ניהול כלכלת המשפחה בשיתוף עם ארגון 'פעמונים'

   השבוע קיים בנק ירושלים ערב בנושא 'ניהול כלכלת המשפחה' בשיתוף עם ארגון 'פעמונים'. הערב התקיים בכולל 'עטרת שלמה' במודיעין-עילית וכינס אליו מאות אברכים שבאו וגדשו את המקום.   להורדת הקובץ     

   השבוע קיים בנק ירושלים ערב בנושא 'ניהול כלכלת המשפחה' בשיתוף עם ארגון 'פעמונים'. הערב התקיים בכולל 'עטרת שלמה' במודיעין-עילית וכינס אליו מאות אברכים שבאו וגדשו את המקום.

   

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2014

    הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב 20.1 מיליוני ₪,  לעומת רווח נקי בסך 5.6  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 259% הנובע בעיקרו מהמשך גידול חד בהכנסות לעומת גידול מתון בהוצאות. זאת בעקבות המשך מיצוי פוטנציאל הצמיחה של הבנק בהכנסות הנובע מהתו...

   

  הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב 20.1 מיליוני ₪,  לעומת רווח נקי בסך 5.6  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 259% הנובע בעיקרו מהמשך גידול חד בהכנסות לעומת גידול מתון בהוצאות. זאת בעקבות המשך מיצוי פוטנציאל הצמיחה של הבנק בהכנסות הנובע מהתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח  בעוד  שאת רוב הגידול בהוצאות הנגזרות מהן הבנק כבר רשם בעבר.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 12% לעומת 3.3% בתקופה המקבילה אשתקד.
  בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו הכנסות הריבית נטו ב- 75.1 מיליוני ש"ח, לעומת 59.4  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-26%. הגידול נובע מהמשך שיפור בהכנסות ריבית במשכנתאות, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו בהכנסות של  0.7 מיליוני ש"ח  לעומת הוצאות בסך של  8.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע משיפור בתהליכי הגביה ובניהול הסיכון, בנוסף נרשמה הכנסה מגביית חובות עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח.
  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) בנטרול  ההכנסה מגביית חובות עבר הינו 0.30%, בהשוואה ל 0.39% בתקופה המקבילה אשתקד.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו  ב 81.4 מיליוני ₪, לעומת 67.9 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול הוצאות בגין רכישה ומזוג כלל בטוחה הסתכמו ההוצאות ב 74.1 מיליוני ש"ח, המהווה גידול של 9% בלבד.  הגידול נובע מגידול בהוצאות פחת, מחשוב ופרסום וזאת על רקע יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק.
  הוצאות השכר בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 38.9 מיליוני ש"ח (בנטרול הוצאות השכר שנבעו עקב רכישת כלל בטוחה- 35.4 מיליוני ש"ח) לעומת 37.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הקיטון בהוצאות השכר (בנטרול עסקת כלל) נובע כתוצאה ממהלך התייעלות שיישם הבנק בשנת 2013.

  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון של הבנק עמד על 9.4% , ויחס ההון לרכיבי סיכון עמד על 14.2%.

  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו  מהלך שהחל ב 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  בשנה החולפת המשיך היקף התיק והלווים לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.
  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
  כמו כן, בחודש אוגוסט 2013, הודיע בנק ירושלים על רכישת פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים שתמוזג לתוך חבר הבורסה של הבנק. בחודש דצמבר 2013 הושלמה הרכישה ומיזוג הפעילות לתוך הבנק , ובחודש מאי 2014 הושלם מהלך המיזוג התפעולי של הפעילות הנרכשת לתוך הבנק.
  מהלך זה צפוי להגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך להציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום.

  נתונים עיקריים נוספים לשלושת  החודשים הראשונים של שנת 2014:

  יתרת האשראי לציבור, נטו הסתכמה ליום 31  במארס  2014 בכ- 9,593 מיליוני ש"ח, לעומת כ 9,627   מיליוני ש"ח בתום שנת 2013.
  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 ב מארס  2014 הסתכמה בכ- 3,617 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 3,510 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 - גידול של כ- 3%.
  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים ליום 31 במארס  2014 הסתכמה בכ- 2,498 מיליוני ש"ח, לעומת כ-  2,833 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 -  קיטון של כ- 12%.
  יתרת ניירות הערך ליום 31 במארס  2014 הסתכמה בכ- 1,119 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 677 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013  גידול של כ- 63%.
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ליום 31 במארס  2014 בכ- 10,855 מיליוני ש"ח, לעומת כ-  11,071 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 – קיטון של כ- 2%.
  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ליום 31  ב מארס  2014 בכ-  1,316  מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 514 מיליוני ש"ח) לעומת כ-  1,406 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של  537  מיליוני ש"ח) קיטון של כ- 6%. עיקר הקיטון נובע מפירעונות של אגרות חוב במהלך התקופה המדווחת.
  ההון העצמי של הבנק ליום 31  במארס , 2014 הסתכם בכ- 717  מיליוני ש"ח.  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק דוברת בנק ירושלים
  050-5567707
  Merav@kucik.co.il

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים השנתיים ל- 2013

  מציג גידול של כ- 11% בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס ל- 2012 (257.2 מליוני ש"ח לעומת 230.9 מליוני ש"ח)עיקר הגידול בהכנסות מריבית בסך של כ- 26  מיליוני ש"ח, נובע משיפור חד בעסקי הליבה של הבנק וגידול של 14 מיליוני ₪ הנובע מהוזלת המקורות.  מנגד נרשם קיטון בסך של כ...

  מציג גידול של כ- 11% בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס ל- 2012
  (257.2 מליוני ש"ח לעומת 230.9 מליוני ש"ח)

  עיקר הגידול בהכנסות מריבית בסך של כ- 26  מיליוני ש"ח, נובע משיפור חד בעסקי הליבה של הבנק וגידול של 14 מיליוני ₪ הנובע מהוזלת המקורות.  מנגד נרשם קיטון בסך של כ-8 מיליוני ש"ח על רקע סביבת הריבית הנמוכה.

  בעקבות הנחיית בנק ישראל לכלל המערכת הבנקאית במרכזה דרישה להפרשה חד פעמית להפסדי אשראי לדיור על בסיס קבוצתי, נרשם גידול חד בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של כ- 18.7 מילוני ₪.

  הרווח הנקי הסתכם ב- 2013 ב-  17.2 מיליוני ש"ח, לעומת36.1  מיליוני ש"ח אשתקד , קיטון של 52% למרות הגידול המתמשך בהכנסות מריבית נטו (גידול של 26.3 מילוני שקלים לעומת התקופה המקבילה אשתקד)
   
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 2.5%  לעומת 5.4%  בתקופה המקבילה אשתקד

  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 13.9% ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.3%.

  הבנק פועל בהתאם לתוכנית אסטרטגית אשר במרכזה צמיחה קמעונאית נרחבת תוך הגדלת בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי בית, וגיוון ופיזור תחומי הפעילות הקמעונאיים שלו, דוגמת חשבונות עו"ש, אשראי צרכני ופיקדונות.

  באוקטובר 2012 השיק הבנק במהלך הדרגתי את שירותי העו"ש שלו, במטרה לגייס אלפי חשבונות חדשים מקרב לקוחות קיימים וחדשים כאחד,  לשם כך גיבש הבנק הצעת ערך עם פטור גורף מעמלות עו"ש ליחידים תושבי ישראל.
  בעקבות המהלך יש כיום לבנק למעלה מ-10,000 חשבונות עו"ש בהתאם למתווה התוכנית האסטרטגית.
   
  בחודש אוגוסט 2013  הודיע בנק ירושלים על רכישת פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים  ובחודש דצמבר הושלמה הרכישה ומיזוג הפעילות לתוך הבנק.
  מהלך זה צפוי להגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר.
  בעקבות הרכישה, יתרת תיקי ניירות ערך במשמרת הבנק המוחזקים על-ידי כ- 13 אלפי לקוחות הגיע ביום 31 בדצמבר, 2013, לכ- 16 מיליארדי ש"ח, לעומת כ- 2 מילארדי ש”ח, שהוחזקו בידי כ- 4 אלפי לקוחות בסוף שנת 2012.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים:
  "אנו בישורת הסופית של ההיערכות להפיכת בנק ירושלים לבנק קמעונאי מלא, שיהווה אלטרנטיבה צרכנית משמעותית במערכת הבנקאית. לקוחותינו מקבלים  הצעת ערך פיננסית טובה יותר המבוססת על הסטת מודל ההפעלה לאמצעים טכנולוגיים.  מודל זה מאפשר עלויות זולות יותר מבלי לפגוע באיכות השירות הניתן ללקוח וללא צורך להתפשר על איכות ניהול הסיכונים מצד הבנק".

  נתונים עיקריים נוספים ל- 2013:

  סך כל המאזן ליום 31 בדצמבר, 2013, הסתכם ב- 13,412 מיליוני ש"ח, לעומת 12,292 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012, גידול של כ- 9% . הגידול נובע בעיקר מגידול ביתרות המזומנים והפיקדונות בבנקים, כפי שיפורט להלן.

  יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2013, ב- 9,627  מיליוני ש"ח, לעומת 9,581   מיליוני ש"ח בתום שנת .
  2012.

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 בדצמבר, 2013, הסתכמה ב- 3,510 לעומת 2,524 בתום שנת 2012 גידול של כ-39%  , עיקר הגידול נובע מגידול ביתרת מקורות הבנק.

  יתרת ניירות הערך ליום 31 בדצמבר, 2013, הסתכמה ב- 677 מיליוני ש"ח, לעומת 1,163 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012, קיטון של כ-42%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2013, ב- 11,071 מיליוני ש"ח, לעומת 9,814 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012, גידול של כ- 13%. עיקר הגידול נובע מגידול ביתרת הפיקדונות ממשקי בית בסך כ- 700 מיליוני ש"ח.

  סך כל יתרת פיקדונות הציבור , אגרות חוב, וכתבי התחייבות נדחים הסתכמו ב 31 בדצמבר , 2013, ב- 12,477 מילוני שח,   לעומת  11,395 מיליוני ₪ בתום שנת 2012, גידול של 9%.
   ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2013, הסתכם ב- 697 מיליוני ש"ח, לעומת 694  מיליוני ש"ח בתום שנת 2012.

  הכנסות מימון שאינן מריבית בשנת הדוח הסתכמו ב- 14.2 מיליוני ש"ח, לעומת 22.6  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווחי הנוסטרו.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת הדוח הסתכמו בכ-54.7  מיליוני ש"ח, לעומת  כ-36.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.עיקר הגידול נובע מהפרשה חד פעמית להפסדי אשראי בגין חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי לדיור בסך של 19.2 מיליוני ש"ח, בהתאם להנחיית בנק ישראל.
  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) בנטרול ההפרשה החד פעמית להפסדי אשראי לדיור בגין חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי, הינו 0.37% בדומה ליחס בשנת 2012.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת הדוח הסתכמו ב-286.4  מיליוני ש"ח, לעומת 254.5  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 13%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות פחת, שכר, מחשוב ומוקד טלפוני וזאת על רקע יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק.

  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק, 050-5567707, Merav@kucik.co.il

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים חונך סניף חדש בעיר אלעד

  באירוע רב משתתפים נחנך השבוע סניף חדש של בנק ירושלים בעיר אלעד. בין המשתתפים הגיעו המרא דאתרא, הרה"ג שלמה זלמן גרוסמן שליט"א והרה"ג מרדכי מלכה שליט"א שהתכבדו בקביעת מזוזה, ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, מנכ"ל הבנק אורי פז, המשנה למנכ"ל ישראל בוקר, נציגי משפחת שובל מבעלי ה...

  באירוע רב משתתפים נחנך השבוע סניף חדש של בנק ירושלים בעיר אלעד. בין המשתתפים הגיעו המרא דאתרא, הרה"ג שלמה זלמן גרוסמן שליט"א והרה"ג מרדכי מלכה שליט"א שהתכבדו בקביעת מזוזה, ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, מנכ"ל הבנק אורי פז, המשנה למנכ"ל ישראל בוקר, נציגי משפחת שובל מבעלי הבנק, ועוד אישי ציבור רבים שגדשו את המקום.

  בדברי הברכה שנשא ראש העיר ציין פרוש את העבודה והמרובה שעושה בנק ירושלים במשך שנים בקרב המגזר החרדי ואמר: " כששמעתי שעומד לקום סניף של בנק ירושלים באלעד ידעתי שרק דברים טובים ייצאו מכך, אני בטוח שנשלב זרועות ונעשה עבודה טובה יחד".

  אורי פז מנכ"ל הבנק סיפר שכבר זמן רב הנהלת הבנק מתכננת את הקמת סניף זה מאחר ובבנק רואים בעיר אלעד מקום חשוב להשקעה שגם במקום זה יוכלו התושבים ליהנות ממבחר השירותים והמוצרים שהבנק מציע.

  סניף אלעד הוא הסניף ה-22 של בנק ירושלים והוא מצויד גם בחדר וידאו הייחודי רק לסניפי בנק ירושלים וממוקם כבר בסניפים נוספים. חדר הווידאו נותן שירותים בנקאיים מקצועיים ומלאים, כאשר התקשורת בין הלקוח לבנקאים מתבצעת בעיקרה באמצעות שיחת וידאו המתנהלת בחדר פרטי ללא הפרעות, ללא תור ועם בנקאי הממוקד בלקוח בלבד. חדרי הווידאו מעניקים רמת שירות, שפה ומקצועיות גבוהות לאין ערוך מהקיים בשירותי בנקאות רגילים.


  סיכם את האירוע מנהל הסניף מרק אקבשב ואמר: "סניף אלעד הוא חלק מחשיבה ועשייה כוללת של בנק ירושלים לטובת הציבור החרדי. והוא מתווסף למערך גדול של סניפים ותיקים במגזר דוגמת, ב''ב, גאולה ומודיעין עילית ומציע לתושבי אלעד שירותי עו"ש ללא עמלות ללא הגבלת משכורת וללא הגבלת זמן, משכנתאות, הלוואות ללקוחות כל הבנקים, וכמובן פיקדונות וחסכונות בריביות אטרקטיביות. בנוסף, הסניף פתוח עד שעות מאוחרות במיוחד – עד השעה 20:30 כל זאת להקל על הלקוח".

   

  למידע נוסף

2013

 • מנהלת מגזר הנדל"ן בבנק ירושלים, איילת רוסק, אומרת כי הקבלנים מבצעים פחות עסקאות לרכישת קרקעות-בגלל היקף שיווק נמוך

  איילת רוסק, מנהלת מגזר הנדל"ן בבנק ירושלים העריכה אתמול בשיחה עם Themarker כי אם המדינה לא תנקוט בפעולות דרסטיות בתחום הבנייה למגורים, המגמות הנוכחיות ימשיכו ללות את שוק הנדל"ן בשנים הקרובות. ​ להורדת הקובץ     

  איילת רוסק, מנהלת מגזר הנדל"ן בבנק ירושלים העריכה אתמול בשיחה עם Themarker כי אם המדינה לא תנקוט בפעולות דרסטיות בתחום הבנייה למגורים, המגמות הנוכחיות ימשיכו ללות את שוק הנדל"ן בשנים הקרובות. ​

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים רוכש את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים

  בנק ירושלים הודיע אתמול על רכישת מלוא אחזקותיה של כלל פיננסים בכלל פיננסים בטוחה, זרוע הברוקראז' של בית ההשקעות. מדובר בפעילות הברוקראז', המנוהלת בידי רונן ויסברג, יובל בן זאב ונאור אל חי.   בנק ירושלים, שבניהול אורי פז, ישלם על הפעילות 270 מיליון שקל, סכום המשקף רק...

  בנק ירושלים הודיע אתמול על רכישת מלוא אחזקותיה של כלל פיננסים בכלל פיננסים בטוחה, זרוע הברוקראז' של בית ההשקעות. מדובר בפעילות הברוקראז', המנוהלת בידי רונן ויסברג, יובל בן זאב ונאור אל חי.

   

  בנק ירושלים, שבניהול אורי פז, ישלם על הפעילות 270 מיליון שקל, סכום המשקף רק את ההון העצמי הנזיל של החברה הנרכשת. לנוכח העובדה כי הפעילות הנמכרת היתה הפסדית. כלומר, הרכישה נעשית ללא פרמיה. מחזור ההכנסות של כלל ברוקראז' כיום הוא כ-30 מיליון שקל. בכוונת בנק ירושלים למזג את הפעילות הנרכשת לתוך חבר הבורסה של הבנק. בנק ירושלים ימשיך להעסיק כ-30 מעובדי החברה, כולל המייסדים - ויסרברג, בן זאב ואל חי - שחתמו על הסכם ניהול עם בנק ירושלים. כחלק מהעסקה, מכרו ויסרברג, בן זאב ואל חי את אחזקותיהם בפעילות הנמכרת בתמורה ל-9 מיליון שקל.

   

  פעילות הברוקראז' תעבור בקרוב לבניין הנהלת בנק ירושלים באיירפורט סיטי. כלל פיננסים צפויה לפטר 45 עובדים, שלא ייקלטו בידי בנק ירושלים. פעילות הברוקראז' הנרכשת כוללת כ-8,000 לקוחות פרטיים, הסוחרים עצמאית בתיק ניירות הערך שלהם, ובנוסף כוללת הפעילות 180 לקוחות מוסדיים גדולים מישראל ומחו"ל.

   

  בנק ירושלים אמנם משלם בעסקה 270 מיליון שקל, אך אפקטיבית הוא רוכש את הפעילות ללא תמורה. זאת מכיוון שסכום הרכישה משקף את שווי ניירות הערך הסחירים שבקופת החברה כבטוחה לבורסה לניירות ערך על פעילות חבר הבורסה. לדברי גורם בשוק ההון, עם השלמת רכישת הפעילות בידי תאגיד בנקאי, החברה לא תידרש להעמיד ביטחונות לבורסה. עם זאת, העסקה טובה גם לקבוצת כלל ביטוח, המנוהלת בידי איזי כהן, שכחלק מהכנת החברה לקראת מכירת השליטה בה החליטה לצאת מכל הפעילויות שאינן בליבת עסקי הביטוח. כחלק מהחלטה זו, קבוצת כלל ביטוח כבר מימשה, בין היתר, את פעילות קרנות הנאמנות של כלל פיננסים, את חברת הביטוח גארד בארה"ב ואת פעילות הפקטורינג.

   

  מנכ"ל כלל פיננסים, יורם נווה, ציין כי  "עם השלמת העסקה כלל פיננסים תשפר מהותית את יתרת המזומנים שלה, דבר שיאפשר פירעון כל התחייבויותיה". נווה הוסיף עוד, כי "העסקה שנחתמה היא מצוינת לשני הצדדים. אנחנו מוכרים את החברה לגורם בנקאי, שצפוי לקלוט עובדים רבים ולהמשיך את הפעילות, לפתח אותה וכל זאת במחיר ראוי. בנק ירושלים נהנה מחיזוק משמעותי והופך לשחקן מוביל בשוק ההון". עם מכירת פעילות הברוקראז' נותרה בכלל פיננסים רק אחזקה של כ-10% במניות כלל חיתום. לפי הערכות, אחזקה זו תימכר לבעלי השליטה בכלל חיתום.

   

  למידע נוסף
 • תל אביב מצטרפת למהפכה של בנק ירושלים: סניף וידאו חדשני של בנק ירושלים נפתח ברחוב אחד העם בתל אביב.

  בנק ירושלים השיק השבוע את סניף הוידאו החדש שלו, ברחוב אחד העם בתל אביב. הסניף הזה מהווה צעד נוסף ומשמעותי ביישומה של המהפכה הבנקאית אותה הציג בנק ירושלים בחודשים האחרונים, כאשר השיק את שיטת העו"ש ללא עמלות, לכולם.  הפנינג הפתיחה נערך במשך שלושה ימים, מיום ראשון ועד של...

  בנק ירושלים השיק השבוע את סניף הוידאו החדש שלו, ברחוב אחד העם בתל אביב. הסניף הזה מהווה צעד נוסף ומשמעותי ביישומה של המהפכה הבנקאית אותה הציג בנק ירושלים בחודשים האחרונים, כאשר השיק את שיטת העו"ש ללא עמלות, לכולם. 


  הפנינג הפתיחה נערך במשך שלושה ימים, מיום ראשון ועד שלישי, 2-4 ביוני, ברחוב אחד העם בתל אביב. באווירה חגיגית וססגונית שמשכה מאות אנשים להיכנס ולראות את הסניף החדשני (מצורפות תמונות). הסניף קושט בבלונים, ולאורך רחובות הרצל, רוטשילד, אחד העם והרחובות הסמוכים הסתובבו רוכבי סאגווי שחילקו עלוני מידע, כיוונו אנשים לסניף והזמינו אותם לבוא ולהתנסות בחוויית שירות חדשנית בבנקאות. הלקוחות שנכנסו נהנו ממארז שוקולד יוקרתי במתנה.


  סניף הוידאו הינו ביטוי להצעת הערך המהפכנית של בנק ירושלים ללקוחות, המתאפשרת, בין היתר, בעקבות צמצום דרמטי בעלויות התפעול אותו משיג הבנק באמצעות הקמת פלטפורמה חדשנית של סניפי וידאו זעירים. הסניפים, בגודל של כ- 25 מ"ר, מציעים שירות בנקאי מלא לכל דבר ועניין, כאשר התקשורת בין הלקוח לבנקאים מתבצעת בעיקרה באמצעות שיחת וידאו המתנהלת בפרטיות ובנוחות, ללא תור ועם בנקאי הממוקד בלקוח בלבד, ללא הפרעות. מדובר במודל המשלב את היתרונות הכלכליים והשירותיים של בנקאות אינטרנטית, עם אינטראקציה אנושית וויזואלית.

   

  כל סניף יכול לשרת עד כ- 4,000 לקוחות עו"ש קבועים, וגודלו כאמור, כ- 25 מ"ר לעומת כ- 200-250 מ"ר בסניף בנק מסורתי. הסניף יאוייש ע"י עובד אחד, לעומת כ 6-7 לכל הפחות בסניף מסורתי, וייתן שירות לקהל כ- 65 שעות בשבוע לעומת כ-30 בסניף מסורתי.

   

  דינה פרומוביץ, סמנכ"ל הסינוף של בנק ירושלים: "סניף הוידאו החדש של בנק ירושלים שנפתח בתל אביב, נותן מענה רחב לתושבי מרכז העיר ולמבלים הרבים באיזור, כיוון ששעות הפתיחה הינן רבות ורצופות (09:00 עד 20:30 בכל יום) ומאפשרות להנות משירותים בנקאיים מלאים לאורך כל היום והערב. מדובר במודל חדשני, שנותן מענה יעיל, זול ואפקטיבי באופן שמאפשר לנו לתת שירות ברמה הגבוהה ביותר ולהוזיל באופן דרמטי את העלויות ללקוח, כפי שניתן לראות בפטור המלא  מעמלות עו"ש, המוצע לכל."  הסניף מציע עו"ש עם פטור גורף מעמלות,  ואשראי בהיקף של עד 50 אלף ₪ לכל מטרה, ללקוחות כל הבנקים, ללא צורך בפתיחת חשבון עו"ש.


  גם בכל הקשור לניהול הסיכונים וליחסי בנק-לקוח נותנים סניפי הוידאו מענה חדשני. הבנקאים המקצועיים מרוכזים במוקד שירות ונמצאים תחת ניהול קפדני ומרוכז, להבדיל מאלפי בנקאים המפוזרים במאות אתרים ומנוהלים בנפרד. הטכנולוגיה מאפשרת הקלטת וידאו של השיחה ושל המסמכים שהוצגו בה, מה שמאפשר ניטור ובקרה שיבטיחו רמת שירות, שפה ומקצועיות גבוהות לאין ערוך מהקיים בסניפים מסורתיים.  סניפי הוידאו אלו מצטרפים ל- 17 סניפי הבנק המסורתיים הקיימים בפרישה ארצית ובמהלך השנים הקרובות ירחיב הבנק את פרישתו באופן משמעותי על בסיס מודל חדשני זה, באופן שייתן מענה קמעונאי יעיל, זול וברמת שירות גבוהה במיוחד לציבור הלקוחות ברחבי הארץ. הסניף בתל אביב הינו, כאמור, החמישי במספר.


  על העו"ש ללא עמלות:
  בנק ירושלים מציע פטור גורף מעמלות העו"ש: לכל לקוח, ללא כל מגבלה וללא זמן קצוב.  מדובר בפריצת דרך של ממש בתחום, המציעה מודל תחרותי במיוחד, לאור המלצות ועדת זקן לתחרותיות בבנקאות שנדרשה לנושא העמלות. שירותי העו"ש ללא עמלות זמינים מיידית לכלל הציבור בכל סניפי הבנק הקיימים, וגם באמצעות פלטפורמה חדשנית של סניפי וידאו זעירים. העו"ש ללא עמלות מוצע ללקוחות פרטיים של עו"ש בשקלים.


  בחצי השנה מאז הושק העו"ש ללא עמלות, נפתחו אלפי חשבונות עו"ש בבנק ירושלים.

  הצעות שונות של הבנקים בישראל הקיימות כיום בתחום עמלות העו"ש הינן מוגבלות ביותר ומתבססות על מבצעים נקודתיים הכוללים תנאים ומגבלות רבים, מה שיוצר בלבול וחוסר אמון בקרב הציבור.  מהלך הכולל של בנק ירושלים מסיר את המגבלות והתנאים הקיימים בכל ההצעות האחרות:

   
  • ההצעות במערכת כיום אינן רלבנטיות עבור כ- 70% (!) מהציבור בישראל, עקב התניית ההטבה ביכולת השתכרות בגובה מסויים, ובביצוע מינימום פעולות בחשבון- בבנק ירושלים אין כל מגבלה. ההצעה מיועדת לכל לקוח באשר הוא.
  • ההצעות הינן לתקופת זמן מוגבלת ומתבטלות לאחר מכן- בבנק ירושלים מדובר בשיטה שאינה קצובה בזמן לקבלת ההטבות.
  • הפטור מעמלות אינו מלא ולא כולל עמלות נלוות ועמלות ענישה, המסתכמות במאות שקלים בשנה- בבנק ירושלים הפטור הוא גורף: אין עמלות בחשבונות העו"ש.

   בטבלה להלן ניתן לראות את מגוון העמלות הקיימות בבנקים השונים, כולל באלו המציעים לציבור "עו"ש ללא עמלות" (מקור: תעריפוני הבנקים):

  תעריפון עמלות


  סך העמלות המשולמות עבור עו"ש במערכת הבנקאית מסתכם בכ- 2 מיליארד ₪ שיכולים לחזור לידי הציבור!  בנוסף, מתחייב הבנק למתן ריבית בגובה 50% מריבית בנק ישראל על כל יתרת זכות בחשבונות העו"ש.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2013: ממשיך במגמת הגידול בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות): מציג גידול של כ- 11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

  הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם ב-5.6 מיליוני ש"ח, לעומת 11.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.   נמשך הגידול בהכנסות ריבית נטו.  מנגד, גדלו ההוצאות בהתאם לתכנון בשדרוג מערכות הבנק והפיכתו לבנק קמעונאי מלא.   תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע היי...

  הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם ב-5.6 מיליוני ש"ח, לעומת 11.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
   
  נמשך הגידול בהכנסות ריבית נטו.  מנגד, גדלו ההוצאות בהתאם לתכנון בשדרוג מערכות הבנק והפיכתו לבנק קמעונאי מלא.
   
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 3.3% לעומת 7.0% בתקופה המקבילה אשתקד.

   

  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 14.3% ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.7%.
   
  הגידול בהכנסות הפיננסיות נובע מהמשך שיפור במרווחי המשכנתאות, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס מקורות, בין היתר, באמצעות הרחבת ערוצי הגיוס גם באמצעות "המערכת הסגורה".
  הבנק ממשיך לפעול בהתאם לתכנית האסטרטגית אשר במרכזה צמיחה קמעונאית נרחבת תוך הגדלת בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי בית, תוך גיוון ופיזור תחומי הפעילות הקמעונאיים שלו, דוגמת חשבונות עו"ש, אשראי צרכני ופיקדונות.  תכנית זו נשענת על ניתוח סביבת התחרות אשר מלמד על פוטנציאל חיובי לגיוס לקוחות מקרב משקי הבית, זאת לאור הריכוזיות במערכת הבנקאית מחד, ומאידך הגברת המודעות של הלקוח והנכונות שלו להיטיב את מצבו.

  נתונים עיקריים נוספים לרבעון הראשון של 2013:

  יתרת האשראי לציבור, נטו הסתכמה ליום 31 במרץ 2013 בכ- 9,650 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,581 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012 - גידול של  כ- 1%.
   
  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 במרץ 2013 הסתכמה בכ- 2,493 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 2,524 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012 - קיטון של כ- 1%.

   

  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים ליום 31 במרץ 2013 הסתכמה בכ- 1,140 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 1,361 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012 - קיטון של כ- 16%.

   

  יתרת ניירות הערך ליום 31 במרץ 2013 הסתכמה בכ- 1,353 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 1,163 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012 – גידול של כ- 16%.

   

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ליום 31 במרץ 2013 בכ- 9,959 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,814 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012 – גידול של כ- 1%.

   

  יתרת תעודות התחייבות וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ליום 31 במרץ 2013 בכ- 1,509 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 483 מיליוני ש"ח) לעומת כ- 1,581 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 490 מיליוני ש"ח).

   

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 במרץ, 2013 הסתכם בכ-699 מיליוני ש"ח.

  ההכנסות מימון שאינן מריבית בשלושת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו ב- 2.0 מיליוני ש"ח, לעומת 3.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 48%. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווחי הנוסטרו.

   

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו ב- 9.5 מיליוני ש"ח, לעומת 3.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהפרשות בגין אשראי לדיור (בתקופה הנסקרת נרשמה הפרשה בסך 1.3 מיליוני ש"ח בהשוואה לרישום ביטול הכנסה (ריקברי) בסעיף זה אשתקד בסך 2.1 מיליוני ש"ח), ומגידול בהפרשה הקבוצתית לאשראי הצרכני עקב גידול התיק  ומהוראות בנק ישראל.

  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.39%, בהשוואה ל 0.37% בתום שנת 2012.  
   
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2013 הסתכמו ב-68.1 מיליוני ש"ח, לעומת 61.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 12%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות שכר ופחת וזאת על רקע יישום התכנית האסטרטגית של הבנק.
   
  לפרטים נוספים:  אליענה פישלר, 054-434-2040, eliana@efishler.com

   

  למידע נוסף
 • אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים, רוצה לעשות לענף הבנקאות מה שמיכאל גולן עשה בסלולר-גלובס

  בראיון מיוחד ל-G מספר המנכ"ל אורי פז על תכנית הצמיחה שמשכה עוד כ-15 אלף לקוחות, על הריבית שהוא יכול לתת והגדולים לא, ועל הפטנט החדש: סניפי וידאו בסופרמרקטים של רמי לוי.​ להורדת הקובץ    

  בראיון מיוחד ל-G מספר המנכ"ל אורי פז על תכנית הצמיחה שמשכה עוד כ-15 אלף לקוחות, על הריבית שהוא יכול לתת והגדולים לא, ועל הפטנט החדש: סניפי וידאו בסופרמרקטים של רמי לוי.​

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים השנתיים ל- 2012: מציג גידול של 46% ברווח הנקי לעומת 2011

  כמו כן, מציג הבנק גידול של כ-56 מליון ש"ח, המהווים כ- 32%, בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס ל- 2011 (230.9 מליוני ש"ח לעומת 174.8 מליוני ש"ח).הרווח הנקי הסתכם ב- 2012 ב- 36.1 מיליוני ש"ח, לעומת 24.7 מיליוני ש"ח אשתקד (בנטרול רווח ממכירת מבנה הנהלה בסך 20.8 מיל...

  כמו כן, מציג הבנק גידול של כ-56 מליון ש"ח, המהווים כ- 32%, בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס ל- 2011 (230.9 מליוני ש"ח לעומת 174.8 מליוני ש"ח).

  הרווח הנקי הסתכם ב- 2012 ב- 36.1 מיליוני ש"ח, לעומת 24.7 מיליוני ש"ח אשתקד (בנטרול רווח ממכירת מבנה הנהלה בסך 20.8 מיליוני ש"ח בשנת 2011), גידול, כאמור, של כ- 46%, שנובע בעיקר מגידול בהכנסות ריבית נטו ומגידול בהכנסות מימון שאינן מריבית.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 5.4% לעומת 4.0% בתקופה המקבילה אשתקד (ולעומת 7.3% ללא נטרול הרווח ממכירת מבנה ההנהלה).

  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 14.4% ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.7%.

  עיקר הגידול בהכנסות הפיננסיות, בסך של כ- 56 מיליוני ש"ח, נובע משיפור חד בעסקי הליבה של הבנק: מהמשך שיפור במרווחי המשכנתאות, ומגידול ביתרות האשראי הצרכני והאשראי העסקי.  כמו כן נרשם גידול בסך של  כ- 16 מיליוני ש"ח הנובע מהוזלת עלות גיוס מקורות, בין היתר, באמצעות הרחבת ערוצי הגיוס, גם באמצעות המערכת האינטרנטית לגיוס פקדונות. מנגד נרשם קיטון בהכנסות בסך של כ- 3 מליוני ש"ח על רקע סביבת הריבית הנמוכה.

  כידוע, פועל הבנק בהתאם לתוכנית אסטרטגית אשר במרכזה צמיחה קמעונאית נרחבת תוך הגדלת בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי בית, וגיוון ופיזור תחומי הפעילות הקמעונאיים שלו, דוגמת חשבונות עו"ש, אשראי צרכני ופיקדונות.

  בחודש אוקטובר 2012 השיק הבנק את שירותי העו"ש שלו, במטרה לגייס אלפי חשבונות חדשים מקרב לקוחות קיימים וחדשים כאחד במהלך 2013. לשם כך גיבש הבנק הצעת ערך עם פטור גורף מעמלות עו"ש ליחידים תושבי ישראל. חשבון העו"ש נחשב למוצר עוגן ולפיכך ההתרחבות בתחום חשבונות העו"ש תורמת תרומה מהותית להפחתת סיכוני האשראי ע"י העמקת הקשר עם הלקוחות וגיוון המוצרים הבנקאים. כמו כן, היא מאפשרת לבנק להרחיב לאורך זמן את בסיס לקוחותיו.

  מטרת הבנק היא לשרת את הלקוחות תוך שמירה על בסיס עלויות צר ומיטבי שיאפשר את הצעת הערך הייחודית ללקוחות.  לשם כך פותח קונספט של סניף זעיר שיכול לשרת כ- 3,000 לקוחות.  הסניף מאויש על ידי עובד או שניים במשמרת ונשען על טכנולוגיה המאפשרת שיחת וידאו בין הלקוח לבנקאי במוקד הטלפוני.  מתוכננת פריסה הדרגתית ומבוקרת של סניפים אלו תוך שמירה על מערך הסניפים הקיים.
  כמו כן, במסגרת המשך תכנון ובחינת ההתרחבות הקמעונאית, הבנק בוחן הרחבת מספר נקודות המגע עם הלקוח באמצעות שיתוף פעולה עם שותפים קמעונאיים חיצוניים. הבנק רואה בשיתופי הפעולה פתרון אסטרטגי לחסרונו היחסי בפריסת סניפים וזאת, כמובן, בכפוף לבחינה מעמיקה בהיבט ניהול הסיכונים והקצאות ההון הנדרשות בגינה, ובכפוף לאישורים הרגולטוריים הנדרשים.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "בשנתיים האחרונות אנו פועלים בעקביות לביצוע תהליך הפיכתו של בנק ירושלים לבנק קמעונאי מלא, שיהווה אלטרנטיבה צרכנית משמעותית במערכת הבנקאית. כבר היום אנו רואים את הצלחת המהלכים המשמעותיים שנעשו בתחומי הפיקדונות והעו"ש ללא עמלות, עם הענות של הציבור ועניין מתמשך. אנו נמשיך לפעול על מנת להרחיב את הצעות הערך ללקוחות ולחזק את מקומו של הבנק כשקוף, הוגן ותחרותי".

  נתונים עיקריים נוספים ל- 2012:

  יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2012, ב- 9,581 מיליוני ש"ח, לעומת 9,058 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011, גידול של כ-6%. עיקר הגידול נובע מגידול בתיק האשראי לדיור וגידול בתיק האשראי הצרכני.

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 בדצמבר, 2012, הסתכמה ב-2,524 לעומת 2,283 בתום שנת 2011 גידול של כ- 11%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2012, ב- 9,814  מיליוני ש"ח, לעומת 9,065 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011, גידול של כ- 8%. עיקר הגידול נובע מגידול ביתרת הפיקדונות ממשקי בית בסך כ- 930 מיליוני ש"ח.

  יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2012, ב- 1,581 מיליוני ש"ח (מזה - יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 490 מיליוני ש"ח) לעומת 1,612 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 (מזה - יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 518 מיליוני ש"ח). ביום 24 בדצמבר, 2012, הנפיק הבנק באמצעות חברה בת ירושלים מימון והנפקות אגרות חוב בסכום כולל של כ- 122 מיליוני ש"ח ע.נ. וכן, כתבי התחייבויות נדחים בסכום כולל של כ- 72 מיליוני ש"ח ע.נ.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2012, הסתכם ב- 694 מיליוני ש"ח, לעומת 645 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011.

  הכנסות מימון שאינן מריבית בשנת הדוח הסתכמו ב- 22.6 מיליוני ש"ח, לעומת 6.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול ברווחי הנוסטרו.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת הדוח הסתכמו בכ- 36.0 מיליוני ש"ח, לעומת  כ-15.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח נכלל גידול בהפרשה הקבוצתית הנובע מגידול בתיק האשראי הצרכני וכן מעדכון אחוז ההפרשה הקבוצתית בהתאם להנחיות בנק ישראל.
  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.37%.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת הדוח הסתכמו ב-254.5 מיליוני ש"ח, לעומת 223.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 14%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות אחזקת בניינים וציוד על רקע מעבר מנכס בבעלות לנכס בשכירות, ומגידול בהוצאות פרסום, מיחשוב, פחת, שכר וייעוץ, וזאת על רקע יישום התכנית האסטרטגית של הבנק.

   

  לפרטים נוספים:  אליענה פישלר, 054-434-2040, eliana@efishler.com

   

  למידע נוסף
 • פתיחת סניף וידאו חדשני בפסגת זאב - קול הפסגה

  ב-15.02, נפתח סניף וידאו חדשני בפסגת זאב. הסניף מציע חשבון עו"ש ללא עמלות, ללא מגבלה או תנאי, לכולם ולא קצוב בזמן. פתיחת סניפי וידאו ע"י בנק ירושלים היא למעשה צעד נוסף ומשמעותי ביישומה של המהפכה הבנקאית לטובת הלקוח כאשר מדובר על עו"ש ללא עמלות, לכולם. להורדת הקובץ...

  ב-15.02, נפתח סניף וידאו חדשני בפסגת זאב. הסניף מציע חשבון עו"ש ללא עמלות, ללא מגבלה או תנאי, לכולם ולא קצוב בזמן. פתיחת סניפי וידאו ע"י בנק ירושלים היא למעשה צעד נוסף ומשמעותי ביישומה של המהפכה הבנקאית לטובת הלקוח כאשר מדובר על עו"ש ללא עמלות, לכולם.

   

  למידע נוסף

2012

 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2012: מציג גידול של 107% ברווח הנקי לעומת התקופה המקבילה אשתקד

  הבנק מציג גם גידול של 40% בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (171.5 מליוני ש"ח לעומת 122.8 מליוני ש"ח).הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכם ב- 33.5 מיליוני ש"ח, לעומת 16.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הרווח ממכירת מב...

  הבנק מציג גם גידול של 40% בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (171.5 מליוני ש"ח לעומת 122.8 מליוני ש"ח).

  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכם ב- 33.5 מיליוני ש"ח, לעומת 16.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הרווח ממכירת מבנה ההנהלה אשתקד)- כאמור, גידול של כ- 107%.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 6.8% לעומת 3.5% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הרווח ממכירת מבנה ההנהלה).

  יחס הלימות ההון של הבנק
  עמד על 13.7% ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.8%.

  יצוין כי יחס הלימות הון הליבה בבנק גבוה משמעותית מהיחס בכלל המערכת הבנקאית. במידה והבנק היה פועל בסביבת הלימות הון הדומה למערכת (בשיעור של כ-8.4%), תשואת הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הייתה 7.6%.
  הגידול החד של 40% בהכנסות הפיננסיות, נובע מהמשך שיפור במרווחי המשכנתאות ומגידול ביתרת האשראי הצרכני, וכן מהוזלת עלות גיוס מקורות, בין היתר, בגלל הרחבת הגיוס בסניפי הבנק ודרך המערכת הסגורה באינטרנט לביצוע פקדונות.

  לאחר תאריך המאזן, בחודש אוקטובר 2012 החל הבנק במהלך הדרגתי לגיוס חשבונות עו"ש בקרב משקי הבית. הבנק מבקש לגייס אלפי חשבונות חדשים מקרב לקוחות קיימים וחדשים כאחד במהלך 2013. ולשם כך גיבש הצעת ערך עם פטור גורף מעמלות העו"ש ליחידים תושבי ישראל.


  חשבון העו"ש נחשב למוצר עוגן ולפיכך ההתרחבות בתחום חשבונות העו"ש תורמת תרומה מהותית להפחתת סיכוני האשראי ע"י העמקת הקשר עם הלקוחות וגיוון המוצרים הבנקאים. כמו כן, היא מאפשרת לבנק להרחיב לאורך זמן את בסיס לקוחותיו ובהמשך להגיע לגידול בריווחיות בעקבות מכירת המוצרים הנלווים.
  מטרת הבנק היא לשרת את הלקוחות תוך שמירה על בסיס עלויות צר ומיטבי ולכן פותח קונספט של סניף קטן מאוד שיכול לשרת כ- 3,000 לקוחות, הסניף מאויש על ידי עובד או שניים במשמרת ונשען על טכנולוגיה המאפשרת שיחת וידאו בין הלקוח לבנקאי במוקד הטלפוני.
  הבנק בוחן הרחבת מספר נקודות המגע עם הלקוח, באמצעות סניפי הוידאו, דרך שיתוף פעולה עם שותפים קמעונאיים חיצוניים. שיתופי פעולה כאלה הינם  פתרון אסטרטגי לחסרון היחסי בפריסת סניפים וזאת, כמובן, בכפוף לבחינה מעמיקה בהיבט ניהול הסיכונים והקצאות ההון הנדרשות בגינה, וכן לאישורים רגולאטוריים.


  נתונים עיקריים נוספים לרבעון השלישי של 2012:

  יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2012 בכ- 9,488 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,058 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 - גידול של  כ- 5%.

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 30 בספטמבר 2012 הסתכמה בכ- 2,204 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 2,283 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 - קיטון של כ- 3%.

  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים ליום 30 בספטמבר 2012 הסתכמה בכ- 1,054 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 792 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 - גידול של כ- 33%.

  יתרת ניירות הערך ליום 30 בספטמבר 2012 הסתכמה בכ- 1,150 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 1,491 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 – קיטון של כ- 23%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2012 בכ- 9,605 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,065 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 – גידול של כ- 6%.

  יתרת תעודות התחייבות וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2012 בכ- 1,401 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 433 מיליוני ש"ח) לעומת כ- 1,612 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 518 מיליוני ש"ח).

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2012 הסתכם בכ- 686 מיליוני ש"ח.

  ההכנסות מימון שאינן מריבית בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו ב- 16.8 מיליוני ש"ח, לעומת 2.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול ברווחי הנוסטרו.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו ב- 20.6 מיליוני ש"ח, לעומת 6.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה הנסקרת נכלל גידול בהפרשה הקבוצתית הנובע מגידול בתיק האשראי הצרכני. כמו כן, בתקופה המקבילה אשתקד נכלל בסעיף זה ביטול הפרשה (ריקברי) בגין לקוחות עסקיים בסך כ- 4.3 מיליוני ש"ח. 
  שיעור ההפרשה במונחים שנתיים ב 9 החודשים הראשונים של השנה הינו 0.29%.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו ב-185.1 מיליוני ש"ח, לעומת 163.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 13%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות אחזקת בניינים וציוד על רקע מעבר מנכס בבעלות לנכס בשכירות, ומגידול בהוצאות שכר ופרסום, מיחשוב, פחת וייעוץ, וזאת על רקע יישום התכנית האסטרטגית של הבנק.

  לפרטים נוספים:  אליענה פישלר, 054-434-2040, eliana@efishler.com

   

  למידע נוסף
 • חשבון עו"ש ללא מלכודות: פטור גורף מעמלות עו"ש, ללא מגבלה או תנאי, לכולם ולא קצוב בזמן.

  חשבון העו"ש ללא מלכודות יוצע ללקוחות גם באמצעות סניפי וידאו זעירים שיהוו הרחבה זולה ויעילה של פרישת הסניפים המסורתית בנק ירושלים השיק היום (ב'), את שירותי העו"ש המלאים שלו, על בסיס הצעת ערך נרחבת ללקוחות: "עו"ש ללא מלכודות". הבנק מציע פטור גורף מעמלות העו"ש: לכל לקוח,...

  חשבון העו"ש ללא מלכודות יוצע ללקוחות גם באמצעות סניפי וידאו זעירים שיהוו הרחבה זולה ויעילה של פרישת הסניפים המסורתית

  בנק ירושלים השיק היום (ב'), את שירותי העו"ש המלאים שלו, על בסיס הצעת ערך נרחבת ללקוחות: "עו"ש ללא מלכודות". הבנק מציע פטור גורף מעמלות העו"ש: לכל לקוח, ללא כל מגבלה וללא זמן קצוב. מדובר בפריצת דרך של ממש בתחום, המציעה מודל תחרותי במיוחד, לאור המלצות ועדת זקן לתחרותיות בבנקאות שנדרשה לנושא העמלות. שירותי העו"ש ללא עמלות זמינים מיידית לכלל הציבור בכל סניפי הבנק הקיימים, ובעתיד הקרוב גם באמצעות פלטפורמה חדשנית של סניפי וידאו זעירים. העו"ש ללא עמלות מוצע ללקוחות פרטיים של עו"ש בשקלים.

  הצעות שונות של הבנקים בישראל בנושא עמלות העו"ש הינן מוגבלות ביותר וכוללות תנאים ומגבלות רבים, מה שיוצר בלבול וחוסר אמון בקרב הציבור.  מסקר שערך מכון רותם TRI עולה כי 50% מכלל הציבור אומרים שיש סיכוי גבוה שיעבירו חשבונם לבנק שמציע עו"ש ללא עמלות, אולם אחוז זה יורד דרמטית, ל- 25%, לאחר שנחשפים לתנאי הסף ולמגבלות בנושא זה.  63% חושבים שההצעות אינן הוגנות.  כמו כן, 48% מהנשאלים אמרו מיידית כי אינם עונים על הקריטריונים הנדרשים. המהלך הכולל של בנק ירושלים מסיר את המגבלות והתנאים הקיימים בכל ההצעות האחרות:

  • בעוד ההצעות במערכת כיום אינן רלבנטיות עבור כ- 70% (!) מהציבור בישראל, עקב התניית ההטבה ביכולת השתכרות בגובה מסויים, ובביצוע מינימום פעולות בחשבון- בבנק ירושלים אין כל מגבלה. ההצעה מיועדת לכל לקוח באשר הוא.

  • בעוד הצעות הינן לתקופת זמן מוגבלת ומתבטלות לאחר מכן- בבנק ירושלים מדובר בשיטה שאינה קצובה בזמן לקבלת ההטבות.

  • בעוד הפטור מעמלות אינו מלא ולא כולל עמלות נלוות ועמלות ענישה, המסתכמות במאות שקלים בשנה- בבנק ירושלים הפטור הוא גורף: אין עמלות בחשבונות העו"ש.

   בטבלה להלן ניתן לראות את מגוון העמלות הקיימות בבנקים השונים, כולל באלו המציעים לציבור "עו"ש ללא עמלות" (מקור: תעריפוני הבנקים):

   תעריפון עמלות ש"ח ללקוחות פרטיים

   סך העמלות המשולמות עבור עו"ש במערכת הבנקאית מסתכם בכ- 2 מיליארד ₪ שיכולים לחזור לידי הציבור!

   בנוסף, מתחייב הבנק למתן ריבית בגובה 50% מריבית בנק ישראל על כל יתרת זכות בחשבונות העו"ש.


   הפלטפורמה החדשנית- סניפים מבוססי וידאו:

   הצעת הערך המהפכנית ללקוחות בתחום העו"ש מתאפשרת, בין היתר, בעקבות צמצום דרמטי בעלויות התפעול אותו משיג בנק ירושלים באמצעות הקמת פלטפורמה חדשנית של סניפי וידאו זעירים.
   הסניפים, בגודל של כ- 25 מ"ר, מציעים שירות בנקאי מלא לכל דבר ועניין, כאשר התקשורת בין הלקוח לבנקאים מתבצעת בעיקרה באמצעות שיחת וידאו המתנהלת בפרטיות ובנוחות, ללא תור ועם בנקאי הממוקד בלקוח בלבד, ללא הפרעות. מדובר במודל המשלב את היתרונות הכלכליים והשירותיים של בנקאות אינטרנטית, עם אינטראקציה אנושית וויזואלית.
   כל סניף יכול לשרת עד כ- 4,000 לקוחות עו"ש קבועים, וגודלו כאמור, כ- 25 מ"ר לעומת כ- 200-250 מ"ר בסניף בנק מסורתי. הסניף יאוייש ע"י עובד אחד, לעומת כ 6-7 לכל הפחות בסניף מסורתי, וייתן שירות לקהל כ- 65 שעות בשבוע לעומת
   כ-30 בסניף מסורתי.
   בהתאם, סך ההוצאות הקבועות בסניף הוידאו עומד על כ- 450 אלף ש"ח לשנה, לעומת כ- 1.5-2 מיליון ש"ח בסניף מסורתי קטן דומה. גם עלות הקמתו הינה כ- 15% מעלות ההקמה של סניף רגיל (300 אלף ש"ח לעומת כ- 2-2.5 מליון ש"ח).
   גם בכל הקשור לניהול הסיכונים וליחסי בנק-לקוח נותנים סניפי הוידאו מענה חדשני. הבנקאים המקצועיים מרוכזים במוקד שירות ונמצאים תחת ניהול קפדני ומרוכז, להבדיל מאלפי בנקאים המפוזרים במאות אתרים ומנוהלים בנפרד. הטכנולוגיה מאפשרת הקלטת וידאו של השיחה ושל המסמכים שהוצגו בה, מה שמאפשר ניטור ובקרה שיבטיחו רמת שירות, שפה ומקצועיות גבוהות לאין ערוך מהקיים בסניפים מסורתיים.
   סניפי הוידאו אלו מצטרפים ל- 17 סניפי הבנק המסורתיים הקיימים בפרישה ארצית ובמהלך השנים הקרובות ירחיב הבנק את פרישתו באופן משמעותי על בסיס מודל חדשני זה, באופן שייתן מענה קמעונאי יעיל, זול וברמת שירות גבוהה במיוחד לציבור הלקוחות ברחבי הארץ.

   אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים, אמר היום: "אנו גאים להציג היום מהפכה נוספת בתחום הבנקאות הקמעונאית בארץ. בשורת העו"ש ללא עמלות היא פריצת דרך בכל הקשור לשקיפות, ההוגנות והצעת הערך ללקוחות. מדובר בשיטה הפוטרת את כל הלקוחות באשר הם, מתשלום כל עמלה שהיא בחשבונותיהם, ומהווה חסכון משמעותי, ללא כל מגבלה".

   לגבי סניפי הוידאו אותם השיק הבנק היום אמר פז:
   "סניפי הוידאו מהווים את הבסיס לפתרון הקמעונאי ארוך הטווח שהוגדר באסטרטגיה של הבנק. מדובר במודל חדשני, שנותן מענה יעיל, זול ואפקטיבי באופן שמאפשר לנו לתת שירות ברמה הגבוהה ביותר ולהוזיל באופן דרמטי את העלויות ללקוח, כפי שניתן לראות בפטור המלא  מעמלות עו"ש, המוצע לכל. זהו צעד משמעותי להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית".

   

  למידע נוסף
 • הפניקס ובנק ירושלים יעמידו מימון לרכישת 122 מערכות PV מסחריות בהיקף של מעל 100 מיליון ₪ עבור חברת סולג שמש

  חברות מקבוצת הפניקס ובנק ירושלים חתמו בשבוע שעבר (יום ד') על עסקה למימון חברת סולג שמש (באמצעות סולג אנרגיה ירוקה), בבעלות צחי סולטן וניר פלג, לרכישת 122 מערכות PV מסחריות (עד 55 קילו וואט למערכת) שמותקנות על גבי גגות של בניינים הפזורים ברחבי הארץ. המערכות ירכשו מהחברה...

  חברות מקבוצת הפניקס ובנק ירושלים חתמו בשבוע שעבר (יום ד') על עסקה למימון חברת סולג שמש (באמצעות סולג אנרגיה ירוקה), בבעלות צחי סולטן וניר פלג, לרכישת 122 מערכות PV מסחריות (עד 55 קילו וואט למערכת) שמותקנות על גבי גגות של בניינים הפזורים ברחבי הארץ. המערכות ירכשו מהחברה הכלכלית ירושלים וחברות הבנות שלה (מבני תעשיה ודרבן השקעות בע"מ), בבעלות אליעזר פישמן, בהיקף של מעל 100 מיליון ₪. המערכות עובדות ומייצרות חשמל למעלה משנה. השלמת עסקת הרכישה מותנית בתנאים מתלים שונים, בניהם קבלת אישורי חברת החשמל להמחאת הזכויות על פי הסכמי רכישת חשמל וקבלת כתבי הסכמה מבעלי שעבודים קיימים ביחס לזכויות הנמכרות.

   

  חברת סולג היא אחת החברות הגדולות בארץ בתחום המערכות הסולאריות ומנהלת מערכות סולאריות בהיקף כולל של כ 10 מגה ואט.

   

  חנה הולנדר, סמנכ"ל, מנהלת מערך המימון בהפניקס, אמרה כי, "הרכישה היא חלק ממדיניות ההשקעות של החברה להגדיל את היקף ההלוואות המגובות בנכסים ובתזרימי מזומנים מובטחים לטווחים ארוכים ובתשואות גבוהות ויציבות. זאת תוך שמירה על תנודתיות ורמת סיכון נמוכה ופיזור רחב.  מימון עסקאות מובנות בתחום האנרגיה בכלל, ובתחום ייצור חשמל בפרט, עולה בקנה אחד עם מדיניות זו".

   

  לירן עובדיה, מנהל מחלקת אשראי בבנק ירושלים: "בנק ירושלים ממשיך למקד מאמצים בתחום המימון הסולארי, ועסקה זו הינה חלק מאסטרטגיה של שיתופי פעולה של הבנק עם גופים מוסדיים במגוון תחומים לחלוקת סיכון האשראי. שיתוף הפעולה הזה חשוב להמשך הצמיחה של התחום ואנו נמשיך לקדם עסקאות במודל זה".
  העסקה הנוכחית מהווה המשך לעסקאות אשראי נוספות שבוצעו במשותף על ידי בנק ירושלים וגופים מוסדיים, במסגרת פעילות ממוקדת של הבנק בתחום מימון הפרויקטים הסולאריים. בנק ירושלים הוביל בשנתיים האחרונות עסקאות מימון סולארי בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של 2012

  הבנק מציג גידול חד של 212% ברווח הנקי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטא בין היתר בגידול בשיעור התשואה להון ל 8.9% ברבעון השני.כמו כן, מציג גידול של 41% בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (110.7 מליוני ש"ח לעומת 78.3 מליוני ש"ח).   הרווח ה...

  הבנק מציג גידול חד של 212% ברווח הנקי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטא בין היתר בגידול בשיעור התשואה להון ל 8.9% ברבעון השני.
  כמו כן, מציג גידול של 41% בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (110.7 מליוני ש"ח לעומת 78.3 מליוני ש"ח).
   
  הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2012 הסתכם ב- 25.3 מיליוני ש"ח, לעומת 8.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הרווח ממכירת מבנה ההנהלה אשתקד)- כאמור, גידול של כ- 212%.

  תשואת הרווח הנקי
  על ההון העצמי הממוצע הייתה 7.8% לעומת 2.7% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הרווח ממכירת מבנה ההנהלה).

  המשך השיפור בתוצאות התבטא בשיעור תשואה להון של 8.9% ברבעון השני. 
  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 13.7%, ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.8%.

  יצוין כי יחס הלימות הון הליבה בבנק גבוה משמעותית מהיחס בכלל המערכת הבנקאית. במידה והבנק היה פועל בסביבת הלימות הון הדומה למערכת (בשיעור של 8.3%), תשואת הרווח הנקי לרבעון השני הייתה 10% ולששת החודשים הראשונים של שנת 2012 הייתה 8.7%.
  הגידול החד של 41% בהכנסות הפיננסיות,  נובע מהמשך שיפור במרווחי המשכנתאות ומגידול ביתרת האשראי הצרכני, וכן מהוזלת עלות גיוס מקורות, בין היתר, בגלל הרחבת הגיוס דרך המערכת הסגורה באינטרנט לביצוע פקדונות.
   
  בדצמבר 2011 אישר דירקטוריון הבנק מחדש את התכנית האסטרטגית של הבנק,  אשר במרכזה צמיחה קמעונאית נרחבת תוך הגדלת בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי בית, ותוך גיוון ופיזור תחומי הפעילות הקמעונאיים של הבנק, דוגמת אשראי צרכני ופיקדונות.  לצורך הגשמת יעדי התכנית פועל הבנק במספר מישורים לביצוע השינוי בהגדרת ליבת הפעילות של הבנק וההרחבה המסיבית של נקודות המגע עם הלקוח. בין היתר:
   
  • הרחבת פעילות על בסיס זו הקיימת, בעיקר בתחומי העו"ש והאשראי הצרכני. בתחום האשראי הצרכני, ממשיכה התכנית האסטרטגית של הבנק את המהלך למתן אשראי צרכני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים, הנמנים על מגזר משקי הבית. מהלך זה מביא, בהדרגה, לפיזור ולגירעון תיק האשראי של הבנק אשר מרוכז במשכנתאות.
  • מעבר לשימוש נרחב באמצעים טכנולוגיים לתקשורת עם הלקוח הכוללים בנקאות רב-ערוצית ואפשרות לפתיחת חשבון פיקדון באינטרנט, תוך הקטנת התלות בפעילות הסניפים הפיזיים
  • הצעת ערך פיננסית טובה יותר ללקוח, הן בתחום החסכונות והפיקדונות והן בתחומים צרכניים נוספים
  • העמקת מודעות הצרכנים לערכי הבנק כתחרותי ויצירתי
   
  נתונים עיקריים נוספים לרבעון השני של 2012:
  יתרת האשראי לציבור הסתכמה ביום 30 ביוני 2012 ב- 9,441 מיליוני ש"ח, לעומת 9,058 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 - גידול של  כ- 4%.

  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים ליום 30 ביוני 2012 הסתכמה ב- 763 מיליוני ש"ח, לעומת 792 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 - קיטון של כ- 4%.

  יתרת ניירות הערך ליום 30 ביוני 2012 הסתכמה ב- 1,390 מיליוני ש"ח, לעומת 1,491 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 – קיטון של כ- 7%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30 ביוני 2012 בכ- 9,534  מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,065 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 – גידול של כ- 5%.

  יתרת תעודות התחייבות וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 30 ביוני 2012 בכ- 1,369 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 443 מיליוני ש"ח) לעומת כ- 1,612 מיליוני ש"ח בתום שנת 2011 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 518 מיליוני ש"ח).
   
  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2012 הסתכם ב 674 מיליוני ש"ח.

  ההכנסות מימון שאינן מריבית בששת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו ב- 22.4 מיליוני ש"ח, לעומת 4.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 460%. עיקר הגידול נובע מגידול ברווחי הנוסטרו.
   
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו ב- 9.9 מיליוני ש"ח, לעומת 2.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המקבילה אשתקד נכלל בסעיף זה ביטול הפרשה (ריקברי) בגין לקוחות עסקיים בסך כ- 4 מיליוני ש"ח. כמו כן בתקופה הנסקרת נכלל גידול בהפרשה הקבוצתית הנובע מגידול בתיק האשראי הצרכני. סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי עמדו על שיעור של 0.2% מסך תיק האשראי במונחים שנתיים.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בששת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו ב-124.2 מיליוני ש"ח, לעומת 107.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 16%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות אחזקת בניינים וציוד על רקע מעבר מנכס בבעלות לנכס בשכירות, ומגידול בהוצאות פרסום, מיחשוב, שכר וייעוץ, וזאת על רקע יישום התכנית האסטרטגית של הבנק.
   
  לפרטים נוספים:  אליענה פישלר, 054-434-2040, eliana@efishler.com

   

  למידע נוסף
 • הרחבת שיתוף הפעולה בין בנק הדואר לבנק ירושלים

  הפיילוט הצליח והשירותים מתרחבים לפריסה רחבה בסניפי הדואר. הפעילות המשותפת תינתן כעת ב-60 סניפי דואר ישראל.    שיתוף הפעולה בין בנק הדואר ובנק ירושלים שהושק ברבעון הרביעי של 2011 נושא פרי ומצליח אף מעבר לתוכנית העסקית. שיתוף הפעולה מאפשר ללקוחות בנק הדואר פתיחת פיק...

  הפיילוט הצליח והשירותים מתרחבים לפריסה רחבה בסניפי הדואר.

  הפעילות המשותפת תינתן כעת ב-60 סניפי דואר ישראל. 

   

  שיתוף הפעולה בין בנק הדואר ובנק ירושלים שהושק ברבעון הרביעי של 2011 נושא פרי ומצליח אף מעבר לתוכנית העסקית. שיתוף הפעולה מאפשר ללקוחות בנק הדואר פתיחת פיקדונות ותכניות חסכון בבנק ירושלים.  

  מאות רבות של לקוחות בנק הדואר נהנים משיתוף הפעולה בין שני הבנקים וכבר פתחו חשבונות פיקדון וחסכון בבנק ירושלים.
   
  בעלי חשבון בבנק הדואר יכולים לבצע הפקדות לפיקדונות וחסכונות בהפקדה חד פעמית או על ידי הוראת קבע להפקדה חודשית קבועה מחשבונם בבנק הדואר. הייחוד בפעילות הוא שאין צורך בחשבון עו"ש בבנק ירושלים על מנת ליהנות מהפקדונות. לקוחות בנק הדואר המבקשים לפתוח תוכנית חיסכון, עושים זאת בסניף הדואר, שם פותחים עבורם את חשבון החיסכון בבנק ירושלים, שהינו ללא חיובי עמלות וללא דמי ניהול.
   
  הפיילוט החל בסוף 2011 וניצני הפעילות כבר מראים הצלחה רבה בחדירת המוצר ושביעות רצון של הלקוחות מן השירות המוצע.
   
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: ”שיתוף הפעולה עם בנק הדואר מהווה צעד משמעותי בפיתוח הפעילות הקמעונאית של בנק ירושלים, בפריסה ארצית. הפיילוט שהוכתר בהצלחה מראה כי ישנו ביקוש וצורך למוצרי חסכון המוצעים בפריסה ארצית, ללא הגבלת סכום וללא צורך בפתיחת חשבון, ובתנאים טובים. אנו שמחים על הרחבת הפעילות לסניפים רבים נוספים".
   
  ששי שילה, יו"ר דירקטוריון דואר ישראל: "שיתוף הפעולה עם בנק ירושלים הוא המשך טבעי למגמה של דואר ישראל להרחיב את השירותים הפיננסיים של בנק הדואר. העיקרון המנחה לפעילות הוא מקסימום שירות ללקוח במינימום עלויות, חברת דואר ישראל שוקדת על שינוי חוק בנק הדואר לשם הרחבת הפעילות באופן שתיטיב עם הלקוחות. זהו עוד נדבך בהפיכת בנק הדואר לבנק החברתי הראשון בישראל".
   
   
  לפרטים נוספים:
  מירב לפידות אילון
  דוברת חברת דואר ישראל
  נייד: 054-2888808
   
  אליענה פישלר
  דוברת בנק ירושלים
  נייד: 054-434-2040
   

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2011

  הבנק מציג גידול של 22% בהיקף הפקדונות שגוייסו. עיקר הגידול כתוצאה מגיוס ממשקי בית.סה"כ גדלו ההכנסות ממרווח מפעילות ליבה  מ- 123.5 מיליוני ש"ח ל- 173.6  מיליוני ש"ח, גידול של 40%.    הרווח הנקי הסתכם בשנת 2011 ב- 45.5 מיליוני ש"ח, לעומת 34.1 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול...

  הבנק מציג גידול של 22% בהיקף הפקדונות שגוייסו. עיקר הגידול כתוצאה מגיוס ממשקי בית.סה"כ גדלו ההכנסות ממרווח מפעילות ליבה  מ- 123.5 מיליוני ש"ח ל- 173.6  מיליוני ש"ח, גידול של 40%. 

   

  הרווח הנקי הסתכם בשנת 2011 ב- 45.5 מיליוני ש"ח, לעומת 34.1 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 34%. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 7.3% לעומת 5.5% אשתקד. הרווח הושפע בין היתר מרווח מפעולות בלתי רגילות בסך של 20.8 מיליוני ש"ח בגין מכירת מבנה ההנהלה בירושלים.

   
  תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון העצמי הממוצע היא 4%, לעומת 5.5% אשתקד. למרות גידול משמעותי של כ-50.1 מיליוני ש"ח ברווחי המימון מפעילות ליבה בנקאית, וירידה בסך 4 מיליוני ש"ח בהפרשה למיסים, חל קיטון ברווחיות הנובע מקיטון ברווחי הנוסטרו בסך של כ- 20.4 מיליוני ש"ח, מגידול של כ-21.7  מיליוני ש"ח בהוצאות התפעוליות (כתוצאה מהרחבת פעילות הבנק) ומהוצאות בגין הפסדי אשראי של 13.4 לעומת הכנסות של 2.6 אשתקד, (בעיקר בגין הוראות חדשות בנושא חובות פגומים), ומקיטון בסך של כ-7.7 מיליוני ש"ח בהכנסות התפעוליות והאחרות. 
  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על ­13.7% ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.1%. 
   
  שנת 2011 עמדה בסימן ביצוע השלב הראשון במתווה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של הבנק, במרכזה עומדת צמיחה קמעונאית נרחבת תוך הגדלת בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי בית, ותוך גיוון ופיזור תחומי הפעילות הקמעונאיים שלו, דוגמת פיקדונות ואשראי צרכני.  על פי התוכנית, אסטרטגיית הצמיחה תלווה בהצעת ערך מבודלת תוך פיתוח התמחותו הקמעונאית של הבנק.
   
  בשנת 2012, ובמסגרת המשך תכנון ובחינת ההתרחבות הקמעונאית ייבחן המשך הרחבת מספר נקודות המגע עם הלקוח  באמצעות שיתוף פעולה עם שותפים קמעונאיים חיצוניים (דוגמת פיקדונות בבנק הדואר ו/או אשראי לרכב בסוכנויות הרכב), והן בפעילות בנקאית כללית בפורמט של חנות בתוך חנות. הבנק רואה בשיתופי הפעולה פתרון אסטרטגי לחסרונו היחסי בפריסת סניפים.  כמו כן, ימשיך הבנק בפעילות העסקית בתחום לווי פרויקטים ובניה וזאת תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות, ושילוב גופים מוסדיים בסינדיקציות לפיזור סיכון האשראי בעסקאות הגדולות.
   
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים:  "הבנק סיים את השנה הראשונה לביצוע בתכנית האסטרטגית שלו שמטרתה צמיחתו של הבנק וביסוסו כבנק קמעונאי מלא שיהווה אלטרנטיבה ראויה במערכת הבנקאית.  הענות ציבור הלקוחות לצעדים שנעשו בתחום, ובראשם השיטה החדשה בתחום הפיקדונות, הינה מרשימה ומעידה כי אנו בכיוון הנכון".
   
  נתונים עיקריים נוספים ל-2011:
  יתרת האשראי לציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2011, ב- 9,058 מיליוני ש"ח, לעומת 8,037 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010, גידול של כ-13%. הגידול נובע מגידול בתיק האשראי לדיור, גידול באשראי צרכני וכן ביתרות האשראי באגף העסקי.
   
  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים ליום 31 בדצמבר, 2011, הסתכמה ב-792 מיליוני ש"ח, לעומת 652 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010, גידול של כ- 21%.
  יתרת ניירות הערך ליום 31 בדצמבר, 2011, הסתכמה ב- 1,491 מיליוני ש"ח, לעומת 1,315 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010, גידול של כ-13%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2011, ב- 9,065  מיליוני ש"ח, לעומת 7,408 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010, גידול של כ- 22%. עיקר הגידול נובע מגידול מגיוס ממשקי בית בסך  כ- 1,400 מיליוני ש"ח, כמפורט להלן בפרק גיוס מקורות המימון.
  יתרת תעודות התחייבות וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2011, ב- 1,612 מיליוני ש"ח (מזה  יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 518 מיליוני ש"ח) לעומת 1,921 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 450 מיליוני ש"ח). ביום 4 במאי, 2011 הנפיק הבנק באמצעות חברה בת כתבי התחייבויות נדחים בסכום כולל של 100 מיליוני ש"ח.
   
  ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2011 הסתכם ב- 645 מיליוני ₪ לעומת 633 מיליוני ₪ בתום שנת 2010.
   
  הרווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת הדוח הסתכם ב- 195.4  מיליוני ש"ח, לעומת 163.4 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 20%.  עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות ממרווח והון פיננסי בסך 50.1 מיליוני ש"ח המהווה גידול של כ- 41%, שקוזזו על-ידי קיטון ברווחי הנוסטרו בסך 20.4 מיליוני ש"ח. הגידול בהכנסות ממרווח מקורו בשיפור במרווח ביצועי המשכנתאות, בגידול בביצועי אשראי צרכני בעלי מרווח גבוה יחסית ובעליה בסביבת הריבית. 
   
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת הדוח הסתכמו ב-13.4 מיליוני ש"ח, לעומת הפרשה שלילית (הכנסה) של כ-2.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד , עיקר הגידול נובע  מיישומן לראשונה  בשנת 2011 של  הוראות חדשות בנושא הפרשות לחובות פגומים. על- פי  הוראות אלה נדרש הבנק לרשום הוצאות בגין הפסדי אשראי גם בגין חובות שלא זוהו כחובות בעייתיים וזאת ע"פ שיעור הפרשה סטטיסטי חזוי. בנטרול ההפרשה הנ"ל שיעור תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות והכולל הינו 4.8% ו 8.1% בהתאמה.
   
  ההכנסות התפעוליות והאחרות בשנת הדוח הסתכמו ב-77.5 מיליוני ש"ח, לעומת 85.2 מיליוני ש"ח אשתקד, קיטון של כ-9%. עיקר הקיטון נובע מירידה בהכנסות מפעולות בני"ע (בבנק ובחברה בת).
   
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת הדוח הסתכמו ב-224.8 מיליוני ש"ח, לעומת 203.1 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 11%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות שכר, אחזקת בניינים וציוד, הוצאות מחשוב והוצאות פרסום. הגידול בהוצאות הינו על רקע גיבוש התכנית האסטרטגית של הבנק שהשפיעה על גידול במצבת העובדים וגידול בהוצאות פרסום ומחשוב. בנוסף, בשנת הדוח עבר מטה הבנק מנכס בבעלות לנכס בשכירות דבר שגרם להגדלת הוצאות אחזקת בניינים וציוד. הוצאות השכר בשנת הדוח הסתכמו בכ- 134.1 מיליוני ש"ח לעומת 120.7 מיליוני ש"ח אשתקד.
   
  לפרטים נוספים: אליענה פישלר, 054-434-204, Eliana@efishler.com

   

  למידע נוסף
 • יוזם מחאת הקוטג', איציק אלרוב, נפגש היום עם מנכ"ל בנק ירושלים, אורי פז

  הפגישה בהמשך למהפך בתחום הפיקדונות שמבצע בנק ירושלים, במסגרתו מתחייב ל- 80% מריבית בנק ישראל על כל הפיקדונות.   אלרוב: "המהלך של בנק ירושלים חשוב. מדובר בתחילתו של תהליך שיעביר את האינטרס של הלקוח למרכז"   הפגישה נערכה היום (ב') בסניף הראשי של בנק ירושלים ברחוב...

  הפגישה בהמשך למהפך בתחום הפיקדונות שמבצע בנק ירושלים, במסגרתו מתחייב ל- 80% מריבית בנק ישראל על כל הפיקדונות.

   

  אלרוב: "המהלך של בנק ירושלים חשוב. מדובר בתחילתו של תהליך שיעביר את האינטרס של הלקוח למרכז"

   

  הפגישה נערכה היום (ב') בסניף הראשי של בנק ירושלים ברחוב אחד העם בתל אביב, בעקבות הזמנה ששלח מנכ"ל הבנק, אורי פז, לאלרוב להיפגש ולדון בשינויים הנדרשים במערכת הבנקאית בישראל.

   
  אנשי מחאת הקוטג' ואלרוב הכריזו בשבוע שעבר במכתב שנשלח לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל, כי המערכה הבאה במחאה תתמקד בדרישה לצדק חברתי מהמערכת הבנקאית. בין היתר, תקף במכתבו את נושא הריביות הנמוכות על הפיקדונות ואת השיטה בה לוקחים הבנקים לעצמם את חלק הארי של הריבית.
   
  במקביל, הודיע בנק ירושלים על פריצת דרך בהכנסת התחרות לתחום הפיקדונות בבנקים, כאשר התחייב לריבית בגובה 80% מריבית בנק ישראל, פי ארבעה מהממוצע המקובל בבנקים כיום: על כל פיקדון, בכל סכום, ללקוחות כל הבנקים, באמצעות האינטרנט וללא צורך בהגעה לסניף.
  מכתב ששלח פז לאלרוב נאמר: "בשבוע האחרון עקבנו בעניין אחרי פנייתכם לשר האוצר בנושא הדרישה לצדק חברתי מהמערכת הבנקאית. לעינינו, בלטה במיוחד התייחסותכם לעניין הריבית המזערית שמשלמים הבנקים על פיקדונות הציבור. שיטה זו מושרשת במערכת ולקריאה לשנותה יש בהחלט בסיס. בשנה האחרונה עסק בנק ירושלים בנושא זה מתוך מטרה לפעול בהוגנות מלאה ובשקיפות מול הלקוחות, ואף הודיע השבוע על מהפכה בתחום הפיקדונות: התחייבות לתשלום קבוע של ריבית בגובה 80% מריבית בנק ישראל, לכל לקוח ולכל סכום.  אני רוצה להזמינכם לדון בשינויים במערכת הבנקאית, המתרחשים והנדרשים. בנק ירושלים רואה עצמו כעומד בחזית בכל הקשור לשקיפות, הוגנות ופשטות מול הלקוחות".
   
  בתום הפגישה אמר אלרוב: "נפגשנו עם מנכ"ל בנק ירושלים שהיה הראשון להזמיננו, ונפגש עם כל מוסד פיננסי שמוכן לפתוח את אזניו ואת ליבו לרחשי הציבור. המערכת הבנקאית לא תוכל להמשיך להתעלם מהמחאה החברתית. הציבור מעביר מסרים ברורים למערכת ולאחראים עליה כי נדרש שינוי עמוק. המהלך של בנק ירושלים חשוב, ומדובר בתחילתו של תהליך שיעביר את האינטרס של הלקוח למרכז, ואני קורא לשאר הבנקים ללכת בעקבותיו. יש עוד דרך ארוכה לעשות. הכוח הוא בידי לקוחות הבנקים, לעשות מעשה ולהביע אמון באלה שיש להם את האומץ הנדרש על מנת להראות שניתן לתת לצרכנים הרבה יותר".
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "אנו קשובים לרחשי הציבור ולמציאות החברתית בישראל. המהלך של בנק ירושלים הוא מהפכני ונובע מההבנה כי במציאות של היום, גם על הבנקים לבדוק את עצמם. בנק ירושלים מציב לו למטרה לפעול בשקיפות, הוגנות ופשטות מול הלקוחות וזהו צעד משמעותי בכיוון. אנו מעריכים כי שנוי כמו זה שעשינו בתחום הפיקדונות, אם יבוצע בכלל המערכת הבנקאית בישראל, יכול להחזיר לידי הציבור כ-2 מיליארד ש"ח מדי שנה". 

   

  למידע נוסף

2011

 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2011

  סה"כ גדלו ההכנסות ממרווח מפעילות ליבה  מ- 68.4 מיליוני ש"ח ל- 94.8 מיליוני ש"ח, גידול של 39%.   סך הכנסות הבנק מפעילות הליבה העסקית (הכנסות מימוניות ותפעוליות) גדלו מ- 153.5 מליוני ש"ח ל- 183.8 מליוני ש"ח, גידול של 20%, בדומה למתווה תכנית העבודה העסקית.הרווח הנקי ב...

  סה"כ גדלו ההכנסות ממרווח מפעילות ליבה  מ- 68.4 מיליוני ש"ח ל- 94.8 מיליוני ש"ח, גידול של 39%.

   

  סך הכנסות הבנק מפעילות הליבה העסקית (הכנסות מימוניות ותפעוליות) גדלו מ- 153.5 מליוני ש"ח ל- 183.8 מליוני ש"ח, גידול של 20%, בדומה למתווה תכנית העבודה העסקית.

  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הסתכם ב- 37.1 מיליוני ש"ח, לעומת28.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 33%, תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 8.0% לעומת 6% בתקופה המקבילה אשתקד.  עיקר הגידול ברווח נובע מרווח מפעולות בלתי רגילות בסך של 20.9 מיליוני ש"ח  בגין מכירת מבנה ההנהלה בירושלים.  מנגד, כתוצאה מאירועים בסביבת המאקרו של הבנק נוצרו הפסדים בתיק הנוסטרו של הבנק. יצויין  כי הגידול החד בהכנסה מפעילות הליבה הבנקאית הינו בעל מאפיינים מתמשכים ואילו הקיטון בהכנסות מתיק הנוסטרו של הבנק אינו בהכרח בעל מאפיינים לטווח ארוך. תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון העצמי הממוצע בתשעת החודשים הראשונים של 2011 עמדה על  3.5%.  יצויין כי התשואה להון ברבעון האחרון עמדה על 5.3%.

   
  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 14.1% ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.4%. מדובר ביחס גבוה מאד בהשוואה למערכת הבנקאית בארץ.
  הבנק נמצא בתהליך גיבוש התוכנית האסטרטגית, שעיקרה הרחבת בסיס הלקוחות הקימעונאים של הבנק, כניסה לתחומי פעילויות קימעונאים נוספים, הרחבת הפריסה הארצית של סניפי הבנק וגידול ברווחיות הכוללת של הבנק וזאת תוך שמירה על רמת סיכון נאותה. במסגרת גיבוש התוכנית ויישום השלב הראשון שלה, הגדיל הבנק את הוצאותיו ובפרט את הוצאות המיחשוב, הייעוץ והשכר.
   
  במקביל, בתקופה הנסקרת הבנק שיפר את ריווחיותו מפעילות הליבה הבנקאית וזאת על ידי הגדלת מרווחי האשראי בתחום המשכנתאות. הגידול במרווחי האשראי הינו פועל יוצא של מודל חיתום חדשני, הבוחן את התשואה להון בכל עסקה.  בנוסף, נכנס הבנק לתחום האשראי הצרכני, דבר שתרם לגידול משמעותי במרווח האשראי הכולל ובהכנסות ממרווח.
  במהלך הרבעון השלישי של 2011 השיק הבנק את "המערכת הסגורה"- מערכת אינטרנטית לביצוע פקדונות, באמצעותה יכולים לקוחות כל הבנקים לפתוח חשבון פקדון בבנק ירושלים, באינטרנט, ללא צורך בביקור בסניף. הבנק רואה במהלך זה כלי מרכזי לגיוס לקוחות ולחיזוק המקורות וגיוונם.
   
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים:  "הבנק נמצא בתהליכי ביצוע התכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלו, שמטרתה צמיחתו של הבנק וביסוסו כבנק קמעונאי מלא שיהווה אלטרנטיבה ראויה במערכת הבנקאית.  הענות ציבור הלקוחות לצעדים ראשונים שנעשו בתחום, כגון המערכת האינטרנטית לביצוע פקדונות, הינה מרשימה ומעידה כי אנו בכיוון הנכון".
   
  נתונים עיקריים נוספים לתשעת החודשים הראשונים של 2011
  יתרת האשראי לציבור הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2011 ב- 8,799 מיליוני ש"ח, לעומת 8,037 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – גידול של  כ- 9%. הגידול נובע מגידול בתיק האשראי לדיור, גידול ביתרות האשראי הצרכני וכן ביתרות האשראי באגף העסקי.
   
  יתרת מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות ערך הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2011 ב- 2,830 מיליוני ש"ח, לעומת 1,967 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – גידול של כ- 44%.
   
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2011 ב- 9,195  מיליוני ש"ח, לעומת 7,408 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – גידול של כ- 24%.
   
  יתרת תעודות התחייבות וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2011 ב- 1,753 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 546 מיליוני ש"ח) לעומת 1,921 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 450 מיליוני ש"ח). ביום 4 במאי 2011 הנפיק הבנק באמצעות חברה בת כתבי התחייבויות נדחים בסכום כולל של 100 מיליוני ש"ח.
   
  ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2011 הסתכם ב- 631 מיליוני ש"ח, לעומת 633 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010.  בתקופה הנסקרת חלו  מספר שינויים בהון העצמי. מצד אחד, חל גידול בסך 36.8 מיליוני ש"ח הנובע מרווחי הבנק בתשעת החודשים הראשונים של השנה וגידול בסך 2.9 מיליוני ש"ח הנובע מהנפקת אופציות למנכ"ל הבנק. מאידך, חל קיטון הנובע בעיקרו מחלוקת דיבידנד בסך 25 מיליוני ש"ח, מהתאמות בגין הצגת ני"ע זמינים למכירה לפי שווי הוגן בסך של 7.1 מיליוני ש"ח, מההשפעה המצטברת בגין הפרשה להפסדי אשראי בסך 5.1 מיליוני ש"ח, ומההשפעה המצטברת של הפרשה נוספת לדיור בשיעור של 0.75% עבור הלוואות בעלות LTV מעל 60% לשנת 2009 ולמחצית הראשונה של שנת 2010 בסך 4.4 מיליוני ש"ח בעקבות ההוראות החדשות של חובות פגומים.
   
  הרווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הסתכם ב- 137.2  מיליוני ש"ח, לעומת 124.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד –גידול של כ- 10%. עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות ממרווח והון פיננסי בסך 35.6 מיליוני ש"ח. שקוזזו על ידי קיטון ברווחי הנוסטרו בסך 22.4 מיליוני ש"ח. עם זאת ברבעון השלישי פעילות הנוסטרו היתה חיובית והניבה כ- 3.5 מיליוני ש"ח. הגידול בהכנסות ממרווח מקורו בשיפור במרווח ביצועי המשכנתאות, בגידול בביצועי אשראי צרכני בעלי מרווח גבוה יחסית ובעליה בסביבת הריבית.
   
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב- 6.5 מיליוני ש"ח, לעומת 1.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מיישום הוראות חדשות בנושא חובות פגומים שנכנסו לתוקפן בתחילת השנה ומעדכון של שיעור ההפרשה הקבוצתית בגין אשראי צרכני ברבעון השלישי (לפרטים ראה ביאור מדיניות חשבונאית וביאור מספר 3 בדוח הכספי).
   
  ההכנסות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב-57.2 מיליוני ש"ח, לעומת 64.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-11%. עיקר הקיטון נובע מירידה בהכנסות מפעולות בני"ע (בבנק ובחברה בת) וזאת על רקע חולשה כללית במחזורי הפעילות בשוק ההון בתקופה זו.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב- 163.5 מיליוני ש"ח, לעומת 145.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 12%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות שכר, אחזקת בניינים וציוד, הוצאות מחשוב והוצאות יעוץ. הגידול בהוצאות הינו על רקע  גיבוש התוכנית האסטרטגית של הבנק  שהשפיע על גידול במצבת העובדים וגידול בהוצאות יעוץ ומחשוב. בנוסף, בתקופה הנסקרת עבר מטה הבנק מנכס בבעלות לנכס בשכירות דבר שגרם להגדלת הוצאות אחזקת בניינים וציוד.  הוצאות השכר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 הסתכמו בכ- 96.6 מיליוני ש"ח לעומת89.8  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
  לפרטים נוספים: אליענה פישלר, 054-434-2040, eliana@efishler.com

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים ובנק הדואר בשת"פ ראשון מסוגו

  לקוחות בנק הדואר יוכלו לפתוח פיקדונות ותכניות חסכון בבנק ירושלים: צעד משמעותי להרחבת הפעילות הפיננסית של בנק הדואר, לצד פרישה קמעונאית נרחבת לבנק ירושלים. 350 אלף בעלי החשבונות בבנק הדואר יוכלו להרחיב את הפעילות הפיננסית שלהם בחשבון ולפתוח פקדונות ותכניות חסכון בבנק...

  לקוחות בנק הדואר יוכלו לפתוח פיקדונות ותכניות חסכון בבנק ירושלים: צעד משמעותי להרחבת הפעילות הפיננסית של בנק הדואר, לצד פרישה קמעונאית נרחבת לבנק ירושלים.

  350 אלף בעלי החשבונות בבנק הדואר יוכלו להרחיב את הפעילות הפיננסית שלהם בחשבון ולפתוח פקדונות ותכניות חסכון בבנק ירושלים  מסניף הדואר האישי ליד הבית
   
  בטקס שנערך אתמול  (א') במשרדי חברת דואר ישראל בתל אביב נחתם הסכם שיתוף הפעולה בין בנק הדואר ובנק ירושלים במסגרתו תתאפשר פתיחת הפקדונות ותכניות החסכון. בטקס השתתפו: ששי שילה, יו"ר דירקטוריון חברת דואר ישראל, חיים אלמוזנינו, מנכ"ל החברה, אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים, אשר בן דוד, מנהל החטיבה הקמעונאית בבנק ירושלים ,יואל נוה, מנהל בנק הדואר ודינה פרומוביץ', סמנכ"ל סניפים  בבנק ירושלים.
  המוצרים הללו מצטרפים לסל המוצרים הייחודים שמספק בנק הדואר, כאשר שיתוף הפעולה מהווה פריצת דרך גם בפעילות הקמעונאית של בנק ירושלים, שייהנה עכשיו מפריסה ארצית נרחבת בסניפי בנק הדואר ברחבי הארץ. 
  בעלי חשבון בבנק הדואר יוכלו לבצע הפקדות לפקדונות וחסכונות בהפקדה חד פעמית או על ידי הוראת קבע להפקדה חודשית קבועה מחשבונם בבנק הדואר. אין צורך בחשבון עו"ש בבנק ירושלים על מנת ליהנות מהפקדונות. לקוחות בנק הדואר שיבקשו לפתוח תוכנית חיסכון, יעשו זאת בסניף הדואר, שם יפתחו עבורם את חשבון החיסכון בבנק ירושלים, שיהיה ללא חיובי עמלות וללא דמי ניהול.
  ששי שילה, יו"ר דירקטוריון דואר ישראל: "שיתוף הפעולה עם בנק ירושלים מציב את בנק הדואר בשדרה אחת עם הבנקים המסחריים וכי מוצר זה של תוכניות חיסכון, שלא היה קיים עד היום בבנק הדואר, מרחיב את מגוון המוצרים שמספק הבנק ללקוחותיו. מוצר זה מתווסף למגוון מוצרים חדשניים שהנפיק הבנק ללקוחותיו בעת האחרונה כגון כרטיס ויזה נטען דולר, כרטיסי פרי פייד ועוד".
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: ”שיתוף הפעולה עם בנק הדואר מהווה פריצת דרך בפעילות הקמעונאית של בנק ירושלים וצעד חשוב בדרך להפיכתו לבנק קמעונאי מלא, בפריסה ארצית. מאות אלפי לקוחות יכולים להנות כעת ממוצרי הפקדונות ותכניות החסכון של בנק ירושלים, במהירות וביעילות, ללא עמלות, בסניף הדואר הקרוב לביתם. אנו שמים דגש על הפשטות והנוחות במתן השירות ללקוח, ומאמינים כי שיתוף הפעולה הזה יהווה ערך מוסף משמעותי ללקוחות".
   
  לפרטים נוספים:
  מירב לפידות איילון, דוברת דואר ישראל, נייד: 054-2888808
  אליענה פישלר, דוברת בנק ירושלים, נייד: 054-4342040

   

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מציע פיקדון "מענק דולרי": פיקדון הנושא ריבית בשיעור של 3.2% לתקופה של 24 חודשים

  בנק ירושלים יוצא במבצע ייחודי ללקוחות המעוניינים בתשואה גבוהה יחסית לפיקדונות סטנדרטים. בבנק מעריכים כי במהלך תקופת הפיקדון צפויה הריבית על הדולר להיות נמוכה מזו המוצעת בפיקדון זה. הפיקדון הדולרי הינו לתקופה של 24 חודשים, עם תחנות יציאה בכל 6 חודשים מה שמאפשר נזילות...

  בנק ירושלים יוצא במבצע ייחודי ללקוחות המעוניינים בתשואה גבוהה יחסית לפיקדונות סטנדרטים. בבנק מעריכים כי במהלך תקופת הפיקדון צפויה הריבית על הדולר להיות נמוכה מזו המוצעת בפיקדון זה.
  הפיקדון הדולרי הינו לתקופה של 24 חודשים, עם תחנות יציאה בכל 6 חודשים מה שמאפשר נזילות גבוהה.
  ריבית הפיקדון הינה קבועה וגדלה כל 6 חודשים, כאשר לקוח שיגיע לסוף התקופה, ייהנה ממענק בשיעור של 20% מהריבית שנצברה במהלך חיי הפיקדון.

  הריביות השנתיות המוצעות:
  חצי שנה ראשונה – 0.8333%
  חצי שנה שנייה – 1%
  חצי שנה שלישית – 1.5%
  חצי שנה רביעית – 2% + 20% מענק על הריבית הצבורה סה"כ ריבית - 3.067%

  שיעורי הריבית הנ"ל מוצעים ל "כסף חדש"

  מינימום להפקדה הינו 10,000 דולר. הפיקדון מוצע ללקוחות כל הבנקים ב"מהדורה מוגבלת" עד ל – 27 לספטמבר 2011

  הבנק ראשי להפסיק את המבצע בכל רגע .

   

  למידע נוסף
 • מימון של עד 75% מערך הרכב ניתן על יד נציגי בנק ירושלים היושבים בתוך סניפי אוטודיל

  בנק ירושלים ואוטו דיל בשת"פ חדשני בשוק רכבי היד השנייה: מימון של עד 75% מערך הרכב ניתן על יד נציגי בנק ירושלים היושבים בתוך סניפי אוטודיל. במסגרת השת"פ נהנים הלקוחות ממסגרת של עד 60 תשלומים כנהוג ברכישת רכב חדש נציגי הבנק יושבים בסניפי אוטודיל, במטרה לבנות מימון בהתאמה...

  בנק ירושלים ואוטו דיל בשת"פ חדשני בשוק רכבי היד השנייה: מימון של עד 75% מערך הרכב ניתן על יד נציגי בנק ירושלים היושבים בתוך סניפי אוטודיל.

  במסגרת השת"פ נהנים הלקוחות ממסגרת של עד 60 תשלומים כנהוג ברכישת רכב חדש
  נציגי הבנק יושבים בסניפי אוטודיל, במטרה לבנות מימון בהתאמה אישית לכל לקוח

  בנק ירושלים וחברת אוטו דיל, החברה המובילה והגדולה בשוק רכבי היד שניה בישראל, מציעים ללקוחות רכבי היד השניה את שיטת המימון המקובלת בענף הליסינג לרכבים חדשים. לראשונה בישראל ישבו, נציגי בנק בסניפי חברה למכירת מכוניות, במטרה לבנות מימון ב"חליפה אישית" בהתאמה לכל לקוח. שיתוף הפעולה מושק בסניף בני ברק של אוטודיל.

  במסגרת השת"פ, יוכלו הלקוחות לראשונה להינות ממימון של עד 75% מערך הרכב המשומש, זאת בהתאם למסלול המימון וצרכי הלקוח. נציגי בנק ירושלים אשר יישבו באולמות המכירה של אוטודיל, יציעו את מסלולי המימון בפגישה אישית במקום, ובכך יאפשרו ללקוחות לבצע את רכישת הרכב מיידית.

  במסגרת השת"פ יוכלו הלקוחות להנות, לראשונה בשוק רכבי היד שניה, גם ממסלול תשלומים של עד 5 שנים כנהוג ברכישת רכב חדש. מסלול תשלומים כולל תשלום מקדמה של עד 25% מערך הרכב, תשלומים חודשיים לתקופה של עד 60 חודשים ותשלום של 35% מערך הרכב בתום התקופה, אותו ניתן לפרוע גם בעסקת טרייד-אין או בפריסה מחודשת. שיתוף הפעולה הזה מאפשר ללקוח לבחור בקצב החזר ההלוואה הנוח לו, כולל פרעון חלקי או מלא של המימון בכל שלב ללא קנס.

  אריק זוילי, סמנכ"ל ומנהל אגף שיתופי הפעולה בבנק ירושלים, מציין: "שיתוף הפעולה הזה חדשני בכל הקשור למימון רכישות של רכבים מיד שניה. הדגש הוא על פשטות, גמישות והתאמה מלאה לצרכי הלקוח, על מנת לסייע בתהליך הרכישה ולהפכו למהיר ונוח".
  דרור פולוס, סמנכ"ל הכספים בחברת אוטו דיל אומר: "זוהי הפעם הראשונה שבנק בישראל, מושיב נציגים בתוך אולמות התצוגה של חברות רכב. תפיסתנו כחברה היא לאפשר ללקוחות לסיים את תהליך רכישת הרכב במקום ולצאת עם רכב חדש, בהתאם לסטנדרטיים האמרקאיים בשוק זה. הלקוחות שנכנסים למגרשי הרכבים של אוטו דיל, מגוונים באופיים ובטווח המחירים של הרכישות שהם מבצעים. שיתוף הפעולה הזה יאפשר לנו לתת מענה לכל טווח הלקוחות, בפרק זמן מיידי".

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מציע: פקדון שקלי ל- 3 חודשים בריבית של 3%, לכל סכום

  בנק ירושלים מציע פקדון לשלושה חודשים בריבית שנתית קבועה של של 3%, להפקדות בכל סכום ולכל לקוח- הן לקוחות חדשים והן לקוחות קיימים של הבנק.   הפקדון הינו לתקופה קצרה ומתאים לימים של חוסר וודאות בשווקים, עבור לקוחות המבקשים להנות מתשואה בטוחה עד להתבהרות מצב העניינים...

  בנק ירושלים מציע פקדון לשלושה חודשים בריבית שנתית קבועה של של 3%, להפקדות בכל סכום ולכל לקוח- הן לקוחות חדשים והן לקוחות קיימים של הבנק.
   
  הפקדון הינו לתקופה קצרה ומתאים לימים של חוסר וודאות בשווקים, עבור לקוחות המבקשים להנות מתשואה בטוחה עד להתבהרות מצב העניינים.
  ניתן לבצע את ההפקדות באמצעות המערכת האינטרנטית של בנק ירושלים, ללא צורך להגיע לבנק וללא צורך בפתיחת חשבון.

  המבצע בתוקף עד 28 לספטמבר.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים ואוטו דיל בשת"פ חדשני בשוק רכבי היד השנייה

  מימון של עד 75% מערך הרכב ניתן על יד נציגי בנק ירושלים היושבים בתוך סניפי אוטודיל.במסגרת השת"פ נהנים הלקוחות ממסגרת של עד 60 תשלומים כנהוג ברכישת רכב חדש. נציגי הבנק יושבים  בסניפי  אוטודיל, במטרה לבנות מימון  בהתאמה אישית לכל לקוח.   תל אביב, יום ראשון 4 לספטמבר...

  מימון של עד 75% מערך הרכב ניתן על יד נציגי בנק ירושלים היושבים בתוך סניפי אוטודיל.במסגרת השת"פ נהנים הלקוחות ממסגרת של עד 60 תשלומים כנהוג ברכישת רכב חדש.

  נציגי הבנק יושבים  בסניפי  אוטודיל, במטרה לבנות מימון  בהתאמה אישית לכל לקוח.
   
  תל אביב, יום ראשון 4 לספטמבר
  בנק ירושלים וחברת אוטו דיל, החברה המובילה והגדולה בשוק רכבי היד שניה בישראל, מעמיקים את שיתוף הפעולה ביניהם ומציעים ללקוחות רכבי היד השניה את שיטת המימון המקובלת בענף הליסינג לרכבים חדשים. לראשונה בישראל ישבו, במסגרת שיתוף הפעולה, נציגי בנק בסניפי חברה למכירת מכוניות, במטרה לבנות מימון ב"חליפה אישית" בהתאמה לכל לקוח.  בשלב ראשון יושבים נציגי הבנק בסניף בני ברק של אוטודיל.
  במסגרת השת"פ, יוכלו הלקוחות לראשונה להינות ממימון של עד 75% מערך הרכב המשומש, זאת בהתאם למסלול המימון וצרכי הלקוח. נציגי בנק ירושלים אשר יישבו באולמות המכירה של אוטודיל, יציעו את מסלולי המימון בפגישה אישית במקום, ובכך יאפשרו ללקוחות לבצע את רכישת הרכב מיידית.

  במסגרת השת"פ יוכלו הלקוחות להנות, לראשונה בשוק רכבי היד שניה, גם ממסלול תשלומים של עד 5 שנים כנהוג ברכישת רכב חדש. מסלול תשלומים כולל תשלום מקדמה של עד 25% מערך הרכב, תשלומים חודשיים לתקופה של עד 60 חודשים ותשלום של 35% מערך הרכב בתום התקופה, אותו ניתן לפרוע גם בעסקת טרייד-אין או בפריסה מחודשת. שיתוף הפעולה הזה מאפשר ללקוח לבחור בקצב החזר ההלוואה הנוח לו, כולל פרעון חלקי או מלא של המימון בכל שלב ללא קנס.
  דרור פולוס, סמנכ"ל הכספים בחברת אוטו דיל אומר: "זוהי הפעם הראשונה שבנק בישראל, מושיב נציגים בתוך אולמות התצוגה של חברות רכב. תפיסתנו כחברה היא לאפשר ללקוחות לסיים את תהליך רכישת הרכב במקום ולצאת עם רכב חדש, בהתאם לסטנדרטיים האמרקאיים בשוק זה. הלקוחות שנכנסים למגרשי הרכבים של אוטו דיל, מגוונים באופיים ובטווח המחירים של הרכישות שהם מבצעים. שיתוף הפעולה הזה יאפשר לנו לתת מענה לכל טווח הלקוחות, בפרק זמן מיידי".
  אריק זווילי
  , סמנכ"ל ומנהל אגף שיתופי הפעולה בבנק ירושלים, מציין: "שיתוף הפעולה הזה חדשני בכל הקשור למימון רכישות של רכבים מיד שניה. הדגש הוא על פשטות, גמישות והתאמה מלאה לצרכי הלקוח, על מנת לסייע בתהליך הרכישה ולהפכו למהיר ונוח". 

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של 2011

  סה"כ גדלו ההכנסות ממרווח מפעילות ליבה  מ- 44.7 מיליוני ש"ח ל- 60.3 מיליוני ש"ח, גידול של 35%.   כמו כן, סך הכנסות הבנק מפעילות הליבה העסקית (הכנסות מימוניות ותפעוליות) גדלו מ- 101.5 מליוני ש"ח ל- 114 מליוני ש"ח, גידול של 12%, בדומה למתווה תכנית העבודה העסקית.   ה...

  סה"כ גדלו ההכנסות ממרווח מפעילות ליבה  מ- 44.7 מיליוני ש"ח ל- 60.3 מיליוני ש"ח, גידול של 35%.

   

  כמו כן, סך הכנסות הבנק מפעילות הליבה העסקית (הכנסות מימוניות ותפעוליות) גדלו מ- 101.5 מליוני ש"ח ל- 114 מליוני ש"ח, גידול של 12%, בדומה למתווה תכנית העבודה העסקית.

   
  הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2011 הסתכם ב- 27.7 מיליוני ש"ח, לעומת 18.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 51%. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 9.3% לעומת 6.0% בתקופה המקבילה אשתקד.  עיקר הגידול ברווח נובע מרווח מפעולות בלתי רגילות בסך של 19.6 מיליוני ש"ח  בגין מכירת מבנה ההנהלה.מנגד, כתוצאה מאירועים בסביבת המאקרו של הבנק נוצרו הפסדים בתיק הנוסטרו של הבנק. יצויין  כי הגידול החד בהכנסה מפעילות הליבה הבנקאית הינו בעל מאפיינים מתמשכים ואילו הקיטון בהכנסות מתיק הנוסטרו של הבנק אינו בהכרח בעל מאפיינים לטווח ארוך. סך התשואה להון על הרווח מפעולות רגילות עמד במחצית הראשונה על 2.7%.
   
  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 14.6%, ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.7%. מדובר ביחס גבוה מאד בהשוואה למערכת הבנקאית בארץ.
   
  הבנק נמצא בתהליך גיבוש התוכנית האסטרטגית, שעיקרה הרחבת בסיס הלקוחות הקמעונאיים של הבנק, כניסה לתחומי פעילויות קימעונאיים נוספים, הרחבת הפריסה הארצית של סניפי הבנק וגידול ברווחיות הכוללת של הבנק וזאת תוך שמירה על רמת סיכון נאותה.
   
  במסגרת גיבוש התוכנית ויישום השלב הראשון שלה, הגדיל הבנק את הוצאותיו ובפרט את הוצאות המחשוב, היעוץ  והשכר.  במקביל, שיפר הבנק במהלך המחצית הראשונה של 2011 את ריווחיותו מפעילות הליבה הבנקאית וזאת על ידי הגדלת מרווחי האשראי בתחום המשכנתאות. הגידול במרווחי האשראי הינו פועל יוצא של מודל חיתום חדשני, הבוחן את התשואה להון בכל עסקה.  בנוסף, נכנס הבנק לתחום האשראי הצרכני, דבר שתרם לגידול משמעותי במרווח האשראי הכולל ובהכנסות ממרווח.
   
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "הבנק נמצא בתהליכי ביצוע התכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלו, שמטרתה צמיחתו של הבנק וביסוסו כבנק קמעונאי מלא. הצמיחה בהכנסות מפעילות הליבה מעידה כי אנו בכיוון הנכון.  ההשקעה במערכות מחשוב ו-IT, בייעוץ ובגיוס כוח אדם מקצועי, מניחה את הבסיס החיוני להמשך ביצועה של התכנית".
   
  נתונים עיקריים נוספים למחצית הראשונה של 2011

  יתרת האשראי לציבור הסתכמה ביום 30 ביוני 2011 ב- 8,562 מיליוני ש"ח, לעומת 8,037 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – גידול של  כ- 7%.

  יתרת מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות ערך הסתכמה ביום 30 ביוני 2011 ב- 1,862 מיליוני ש"ח, לעומת 1,967 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – קיטון של כ-5%. הקיטון מוסבר בשל הגדלת קצב ביצוע האשראי.
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 30 ביוני 2011 ב- 7,875  מיליוני ש"ח, לעומת 7,408 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – גידול של כ- 6%.
  יתרת תעודות התחייבות וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 30 ביוני 2011 ב- 1,918 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 543 מיליוני ש"ח) לעומת 1,921 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 450 מיליוני ש"ח). ביום 4 במאי 2011 הנפיק הבנק באמצעות חברה בת כתבי התחייבויות נדחים בסכום כולל של 100 מיליוני ש"ח.
  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2011 הסתכם ב- 623.5 מיליוני ש"ח, לעומת 633.2 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010, קיטון של 2%.  בתקופה הנסקרת חלו  מספר שינויים בהון העצמי, מצד אחד חל גידול בסך 27.7 מיליון ש"ח הנובע מרווחי הבנק בששת החודשים הראשונים של השנה וגידול בסך 2.6 מיליוני ש"ח הנובע מהנפקת אופציות למנכ"ל הבנק.
  מאידך חל קיטון הנובע בעיקרו מחלוקת דיבידנד בסך 25 מיליון ש"ח, מהתאמות בגין הצגת ני"ע זמינים למכירה לפי שווי הוגן בסך של 5.5 מיליון ש"ח, מההשפעה המצטברת בגין הפרשה להפסדי אשראי בסך 5.1 מיליוני ש"ח, ומההשפעה המצטברת של הפרשה נוספת לדיור בשיעור של 0.75% עבור הלוואות בעלות LTV מעל 60% לשנת 2009 ולמחצית הראשונה של שנת 2010 בסך 4.4 מיליוני ש"ח.
  הרווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של 2011 הסתכם ב- 82.7  מיליוני ש"ח, לעומת 84.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של 2%.  עיקר הקיטון נובע מקיטון ברווחי הנוסטרו בסך 16.5 מיליוני ש"ח שקוזזו על ידי גידול בהכנסות ממרווח בסך 15.6 מיליוני ש"ח.  הגידול בהכנסות ממרווח מקורו בשיפור במרווח ביצועי המשכנתאות, בגידול בביצועי אשראי צרכני בעלי מרווח גבוהה יחסית ובעליה בסביבת הריבית.
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב- 2.2 מיליוני ש"ח, לעומת 0.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  עיקר הגידול נובע מיישום ההוראות חדשות בנושא חובות פגומים שנכנסו לתוקפן בתחילת השנה (לפרטים ראה ביאור מדיניות חשבונאית וביאור מספר 3 בדוח הכספי).
  ההכנסות התפעוליות והאחרות בששת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב-39.1 מיליוני ש"ח, לעומת 43.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של 9%. עיקר הקיטון נובע מירידה בהכנסות מפעולות בני"ע (בבנק ובחברה בת) וזאת על רקע חולשה כללית במחזורי הפעילות בשוק ההון בתקופה זו.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בששת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב- 107.5 מיליוני ש"ח, לעומת 98.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 9%.  עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות שכר, אחזקת בניינים וציוד, הוצאות מחשוב והוצאות יעוץ. הגידול בהוצאות הינו על רקע  גיבוש התוכנית האסטרטגית של הבנק  שהשפיע על גידול במצבת העובדים וגידול בהוצאות יעוץ ומחשוב. בנוסף, בתקופה הנסקרת הבנק עבר מנכס בבעלות לנכס בשכירות דבר שגרם להגדלת הוצאות אחזקת בניינים וציוד. הוצאות השכר בששת החודשים הראשונים של שנת 2011 הסתכמו בכ- 63.3 מיליוני ש"ח לעומת 61.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

   

  לפרטים נוספים: אליענה פישלר, 054-434-2040, eliana@efishler.com
  ​ 

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2011

  הדוחות בסימן צמיחה במקורות הכנסה חדשים בתחום הקמעונאי, והשקעה בתשתית לביצוע התכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של הבנק.חל גידול משמעותי של 24% ברווחי המימון מפעילות ליבה בנקאית בעקבות כניסה לפעילות חדשה של אשראי צרכני, נרשמו הכנסות הולכות וגדלות מתחום פעילות זה הרווח הנקי בש...

  הדוחות בסימן צמיחה במקורות הכנסה חדשים בתחום הקמעונאי, והשקעה בתשתית לביצוע התכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של הבנק.

  חל גידול משמעותי של 24% ברווחי המימון מפעילות ליבה בנקאית
  בעקבות כניסה לפעילות חדשה של אשראי צרכני, נרשמו הכנסות הולכות וגדלות מתחום פעילות זה

  הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של 2011 הסתכם ב- 6.3 מיליוני ש"ח, לעומת 11.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של 43%. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 4.1% לעומת 7.5% בתקופה המקבילה אשתקד. יצויין, כי חל גידול משמעותי של כ- 6 מליוני ש"ח ברווחי המימון מפעילות ליבה בנקאית, ומנגד, חל קיטון ברווחים מפעילות נוסטרו של הבנק, אל מול רווחים גבוהים וחריגים בתקופה המקבילה אשתקד.
  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 14.0%, ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.7%. מדובר ביחס גבוה מאד בהשוואה למערכת הבנקאית בארץ.
  במהלך הרבעון הראשון אישר דירקטוריון הבנק את השלב הראשון במתווה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של הבנק שעיקרה צמיחה קמעונאית נרחבת והגדלה של בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי הבית. במסגרת התוכנית אישר הבנק תוכנית מחשוב אשר תתפרס על פני שלוש שנים בהיקף של עשרות מליוני ש"ח.
  אתמול (30 במאי), דיווח בנק ירושלים כי הגיש הצעה לרכישת בנק דקסיה ישראל תמורת 515 מליון ש"ח, 75% מתוכן במזומן והיתרה בהקצאת הון מניות. מיזוג שני הבנקים צפוי ליצור פוטנציאל לצמיחה, הגדלת הרווחיות, יתרונות סינרגטיים וניצול טוב יותר של מבנה ההון, בין השאר, נוכח העובדה ששני הבנקים ממוקדים בנתחי שוק שונים.
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "הבנק החל בביצוע חלקה הראשון של התכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלו, שמטרתה צמיחתו של הבנק וביסוסו כבנק קמעונאי מלא. ההשקעה במערכות מחשוב ו-IT, בתהליכי עבודה ובכלי בקרה, מניחה את הבסיס החיוני להמשך ביצועה של התכנית".

  התפתחויות עיקריות ברבעון הראשון של 2011

  יתרת האשראי לציבור הסתכמה ביום 31 במרץ 2011 ב- 8,328 מיליוני ש"ח, לעומת 8,021 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – גידול של 4%.

  יתרת מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות ערך הסתכמה ביום 31 במרץ 2011 ב- 1,722 מיליוני ש"ח, לעומת 1,967 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – קיטון של 12%. הקיטון מוסבר בשל הגדלת קצב ביצוע האשראי.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 במרץ 2011 ב- 7,523 מיליוני ש"ח, לעומת 7,408 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 – גידול של כ- 2%.

  יתרת תעודות התחייבות וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 31 במרץ 2011 ב- 1,885 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 452 מיליוני ש"ח) לעומת 1,921 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 450 מיליוני ש"ח) – קיטון של 2%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 במרץ 2011 הסתכם ב- 601.5 מיליוני ש"ח, לעומת 633.2 מיליוני ש"ח בתום שנת 2010, קיטון של 5%. קיטון זה נבע בעיקרו מהכרזה על דיבידנד בסך 25 מיליון ש"ח, מהתאמות בגין הצגת ני"ע זמינים למכירה לפי שווי הוגן בסך של 5.8 מיליון ₪, מההשפעה המצטברת בגין הפרשה להפסד ומחיקה בסך 5.1 מליון ש"ח ומההשפעה המצטברת של הפרשה נוספת לדיור עבור הלוואות בעלות LTV מעל 60% לשנים 2009 ו- 2010 בסך 4.4 מליוני ש"ח (ראה הוראות וחוזרי המפקח על הבנקים בפרק עדכוני חקיקה וביאור מדיניות חשבונאית בדוח הכספי).

  הרווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של 2011 הסתכם ב-42.3 מיליוני ש"ח, לעומת 44.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של 5%. הגם שההכנסות מהמרווח גדלו בכ- 6 מיליוני ש"ח בשל השפעת סביבת הריבית, שיפור במרווח ביצועי המשכנתאות וגידול בביצועי אשראי צרכני המאופיינים במרווח גבוה, חל קיטון בהכנסות ממימוש ני"ע.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב- 0.8 מיליוני ש"ח, לעומת 0.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .

  ההכנסות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב-20.3 מיליוני ש"ח, לעומת 22.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ- 9%. עיקר הקיטון נובע מירידה בהכנסות מדמי ניהול מני"ע של חברה בת וירידה בהכנסות מעמלות אחרות.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2011 הסתכמו ב- 52.1 מיליוני ש"ח, לעומת 49.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 5%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות פרסום,הוצאות מיחשוב, הוצאות ייעוץ משפטי והוצאות אחרות.

  לפרטים נוספים:
  אליענה פישלר: 054-434-2040, eliana@efishler.com

   

  למידע נוסף
 • נק ירושלים במבצעים חדשים באפריל

  הלוואה מיוחדת של עד 40 אלף ש"ח להוצאות החג הפסח. ההלוואה מיידית, בפריסה של עד 60 תשלומים ומיועדת ללקוחות כל הבנקים ללא ערבים וללא בטחונות. בנוסף, תינתן הטבה מיוחדת למזמיני כרטיסי אשראי בתקופת המבצע. פיקדון דולרי בריבית עולה מבצע זינוק בעליה, פיקדון בדולר ארה"ב בריבית ה...

  הלוואה מיוחדת של עד 40 אלף ש"ח להוצאות החג הפסח. ההלוואה מיידית, בפריסה של עד 60 תשלומים ומיועדת ללקוחות כל הבנקים ללא ערבים וללא בטחונות. בנוסף, תינתן הטבה מיוחדת למזמיני כרטיסי אשראי בתקופת המבצע.

  פיקדון דולרי בריבית עולה
  מבצע זינוק בעליה, פיקדון בדולר ארה"ב בריבית הולכת ועולה לתקופה של 18 חודשים למפקידים 5,000 דולר ומעלה. במסגרת המבצע ריבית הפיקדון עולה מידי חצי שנה עד לריבית מקסימאלית של 2.6% (ע"פ סכום הפקדה). במקרה של משיכה בתחנת יציאה תשולם במלואה הריבית הצבורה.
  המבצע מאפשר ללקוחות ליהנות מריבית אטרקטיבית מאוד ביחס לסביבת הריבית הקיימת בשווקים, עם גמישות של תחנות יציאה.
  המבצע תקף ללקוחות כלל הבנקים ומיועד לתושבי ישראל ולתושבי חוץ.

  פיקדון בריבית מובטחת
  פיקדון בריבית מובטחת (ברירת ריבית) לשנה למפקידים 50 אלף ש"ח ומעלה. במסגרת המבצע המפקידים 50 אלף ש"ח יקבלו בתום שנה את הריבית הגבוהה מבין שני מסלולי ההפקדה הבאים: המסלול האחד - ריבית משתנה בשיעור של פריים פחות 1.4% (כיום 3.1%), המסלול השני - ריבית קבועה בשיעור של 3.3%.
  המפקידים 250 אלף ש"ח בפיקדון זה יקבלו בתום שנה ריבית משתנה בשיעור של פריים פחות 1.3% (כיום 3.2%) או ריבית קבועה בשיעור של 3.4%, לפי הגבוהה מביניהן.
  ההערכות הן שבנק ישראל ימשיך להעלות את הריבית ולכן המפקידים בפיקדון זה מבטיחים לעצמם ריבית גבוהה ושומרים לעצמם את הזכות ליהנות מריבית גבוהה יותר ככל שריבית הפריים תעלה בתקופת הפיקדון.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, עו"ש וכרטיסי אשראי, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון, מט"ח סחר חוץ ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים יחלק דיבידנד בהיקף 25 מיליון ש"ח

  דירקטוריון בנק ירושלים החליט על חלוקת דיבידנד של 25 מיליון ש"ח לבעלי המניות של הבנק, בישיבתו ביום ה' האחרון (31.3.11), על בסיס יתרת עודפי הבנק בהתאם לדוחות הכספיים ליום 31.12.2010. בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31.12.2010, יתרת העודפים של הבנק מסתכמת בסך של 419.5 מ...

  דירקטוריון בנק ירושלים החליט על חלוקת דיבידנד של 25 מיליון ש"ח לבעלי המניות של הבנק, בישיבתו ביום ה' האחרון (31.3.11), על בסיס יתרת עודפי הבנק בהתאם לדוחות הכספיים ליום 31.12.2010.

  בהתאם לדוחות הכספיים של הבנק ליום 31.12.2010, יתרת העודפים של הבנק מסתכמת בסך של 419.5 מיליון ש"ח. לפיכך, לאחר החלוקה, יתרת העודפים תעמוד על סך של 394.5 מיליון ש"ח.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "הדיבידנד מחולק על רקע יתרת העודפים הגדולה של הבנק יחסית לבנקים האחרים במערכת הבנקאית".

  דירקטוריון בנק ירושלים אישר שהחלוקה עומדת בכללים החלים עליו בחוק החברות וכנדרש ממנו כתאגיד בנקאי. עוד אישר הדירקטוריון, כי החלוקה אינה צפויה להשפיע על יכולת הבנק לעמוד ביעדי התוכנית האסטרטגית שאושרה על ידו ב- 27.2.11. כמו כן, אין בה כדי לפגוע בעמידתו של הבנק ביעדי ההון שנקבעו על ידו במסגרת אישור התוכנית והיא מאפשרת לשתף את בעלי המניות של הבנק ברווחיו.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, עו"ש וכרטיסי אשראי, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון, מט"ח סחר חוץ ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף – דוברת בנק ירושלים 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים החל בפרויקט הדגל של שדרוג מערכות המידע בדרך להפיכתו לבנק קמעונאי מלא

  בחר בטלדור להקמה והטמעה של תשתית מחשוב רב ערוצית לניהול קשרי לקוחות.אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "גם בסביבה בנקאית שמרנית אשר נמצאת תחת רגולציה הדוקה, ניתן להיות רזה ויצירתי" בנק ירושלים החל בפרויקט המרכזי של שדרוג מערכות המידע בדרך להפיכתו לבנק קמעונאי מלא. שלב זה הינו...

  בחר בטלדור להקמה והטמעה של תשתית מחשוב רב ערוצית לניהול קשרי לקוחות.
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "גם בסביבה בנקאית שמרנית אשר נמצאת תחת רגולציה הדוקה, ניתן להיות רזה ויצירתי"

  בנק ירושלים החל בפרויקט המרכזי של שדרוג מערכות המידע בדרך להפיכתו לבנק קמעונאי מלא. שלב זה הינו הראשון בהוצאה לפועל של התוכנית האסטרטגית עליה הכריז הבנק לפני כחודש. עיקר התוכנית האסטרטגית הינה גיוס משמעותי של לקוחות קמעונאיים ע"י צמיחה קמעונאית רחבה משולבת בהצעות ערך חדשניות, הן בעולמות המוצרים הבנקאיים והן בעולמות השירות הבנקאי.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "במסגרת הדרך אותה התווה הבנק עפ"י התוכנית האסטרטגית, מדובר על פרויקט מחשובי חדשני ואתגרי בלוחות הזמנים ובהצמדות הקפדנית למוצרי תוכנה מובילים בעולם, תוך צמצום הפיתוח העצמי למינימום הנדרש בהיבטי רגולציה מקומית. מהלך זה יאפשר גידור משמעותי של הסיכונים ושימוש בתקציבים נמוכים משמעותית מפרויקטים דומים שנהוגים במערכת הבנקאית בישראל. פרויקט זה מאתגר את הבנק להיות רזה ויצירתי גם בסביבה בנקאית שמרנית אשר נמצאת תחת רגולציה הדוקה".

  רלי מרידור, משנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת המשאבים בבנק ירושלים: "במסגרת זו בחר בנק ירושלים בחברת טלדור להקמה והטמעה של תשתית מחשוב רב ערוצית מתקדמת לניהול קשרי לקוחות. היקף הפרויקט הינו כ- 20 מיליון ש"ח ל- 6 שנים והוא צפוי לעלות לאוויר עד סוף השנה הנוכחית. דני נחום, מנהל אגף מערכות המידע בבנק ירושלים יוביל את הפרויקט המשמעותי הזה במקביל לפרויקטים נוספים למימוש האסטרטגיה".

  אריה רימיני, מנכ"ל טלדור: "אנו שמחים על שנבחרנו להקמת תשתית רב ערוצית עבור בנק ירושלים. טלדור, שהינה הספקית המובילה של פתרונות מחשוב למגזר הפיננסי, תסייע לבנק ירושלים לחזק את קשריו עם לקוחותיו באמצעות תשתית מתקדמת זו. אנו מצפים להמשך שיתוף פעולה פורה עם בנק ירושלים גם בעתיד".

  הפרויקט המחשובי לפיתוח תשתית מחשוב רב ערוצית ויישומים לבנק כולל מערכת Siebel CRM של אורקל לניהול קשרי הבנק עם לקוחותיו, הפעלתו של אתר אינטרנט מתקדם בטכנולוגיית מיקרוסופט, בדגש על אינטואיטיביות השימוש וכן הפעלת ערוץ Contact Center מתקדם המיועד ללקוחות הבנק ולשותפיו העסקיים.
  לצד הפרויקט הבנק ישקיע בשידרוג משמעותי של מערכות הליבה ותשתיותיו בדגש על שירותים קמעונאיים מתקדמים.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ-110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, עו"ש וכרטיסי אשראי, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון, מט"ח סחר חוץ ועוד.

  אודות טלדור
  חברת טלדור היא חברת IT מובילה, אחת משלוש החברות הישראליות הגדולות בתחום אספקת שירותי פיתוח תוכנה, חומרה, תקשורת ואבטחת מידע לצד יעוץ ומיקור חוץ ליחידות עסקיות ו-IT. טלדור, ידועה כחברה ערכית וגמישה, הממוקדת בלקוח, ביחסים ארוכי הטווח עימו ובצרכיו האמיתיים. טלדור נסחרת בבורסה בתל אביב כש- 72.24% ממניותיה בידי DBSI והיתר בידי הציבור.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף – דוברת בנק ירושלים 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים והראל ביטוח בתנופה סולארית - יעניקו אשראי

  בנק ירושלים והראל חברה לביטוח חתמו בשבוע האחרון על עסקה שניה למימון השקעה באנרגיה סולארית.   לאחר שחתמו בשבוע החולף על הסכם מימון בהיקף של 40 מיליון שקל עם קבוצת אספן הציבורית, הודיעו בנק ירושלים והראל חברה לביטוח על חתימת הסכם מימון נוסף בהיקף של 31 מיליון שקל עם...

  בנק ירושלים והראל חברה לביטוח חתמו בשבוע האחרון על עסקה שניה למימון השקעה באנרגיה סולארית.

   
  לאחר שחתמו בשבוע החולף על הסכם מימון בהיקף של 40 מיליון שקל עם קבוצת אספן הציבורית, הודיעו בנק ירושלים והראל חברה לביטוח על חתימת הסכם מימון נוסף בהיקף של 31 מיליון שקל עם חברה פרטית מוכרת בענף האנרגיה הסולארית. במסגרת ההסכם, תקבל החברה מימון בשיעור של 80% מעלות כל מתקן סולארי שתקים או תרכוש, כאשר היתרה תושקע באמצעות הון עצמי מטעמה. האשראי יוקצה על פי קריאה, בהתאם לצרכיה של החברה בעת השקעותיה במתקנים סולאריים, ויועמד לתקופה של כ- 15 שנה.
  המתקנים הסולאריים יוקמו על ידי החברה על עשרות גגות במספר מושבים בצפון הארץ. 
   
  החברה פועלת להרחבת פעילותה בענף האנרגיה הסולארית הן באמצעות התקנת מתקנים בהיקף ייצור של 50 קילו וואט למתקן והן בייזום ופיתוח מתקנים בינוניים בהיקף ייצור כולל של כ- 7 מגה וואט.
   
  בנצי אדירי, סמנכ"ל ומנהל האגף העסקי בבנק ירושלים, ציין: "העסקה הנוכחית הינה צעד חשוב נוסף לבנק בתחום מימון ענף האנרגיה הסולארית ומהווה נדבך נוסף במסגרת יישום האסטרטגיה בתחום הפעילות העסקית של הבנק".
  לירן עובדיה, מנהל המחלקה לבנקאות מסחרית בבנק ירושלים, הוסיף: "מימון ענף האנרגיה הסולארית הינו יעד אסטרטגי מרכזי בפעילות המחלקה. שתי העסקאות שנחתמו בשבוע החולף מבטאות את תנופת העשייה הקיימת במחלקה במימון תחום זה. המטרה שלנו הינה להרחיב את פעילותנו בענף הן במימון מקבצי מערכות קטנות ובינוניות והן במימון מערכות בודדות ליזמים ובעלי גגות. שיתוף הפעולה עם גופים מוסדיים במימון העסקאות מאפשר לבנק ניצול מיטבי של ההון תוך חלוקת סיכון האשראי. העסקאות לוו מטעם הבנק על ידי עו"ד דורית זיידמן."
  ציטוט הראל
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון.  הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, עו"ש וכרטיסי אשראי, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון, מט"ח ועוד.
  הראל חברה לביטוח הינה אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל. הקבוצה מספקת פתרונות ביטוח ופיננסים מקיפים, ובכללם: ביטוח חיים, ביטוח כללי, ביטוח בריאות, קופות גמל, קרנות פנסיה, ניהול קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול תיקי השקעות ושירותים פיננסיים אחרים.
  העסקה הנוכחית באה בהמשך למספר עסקאות אשראי נוספות, אשר האחרונה שנחתמה בסוף ינואר הינה מתן אשראי של 300 מ' ₪ לשטראוס גרופ.
   
  לפרטים:
  דניאל ראלף – דוברת בנק ירושלים 050-5556616
   
   
  קבוצת הראל ביטוח ופיננסים-
  מרב רטן-בית דגן, מנהלת תקשורת וקשרי חוץ, meravra@harel-ins.co.il
  נייד: 052-5000056 עבודה: 03-7549400
  רוני ניב, תקשורת וקשרי חוץ, roniniv@harel-ins.co.il
  נייד: 052-7703377 עבודה: 03-7549135 
    

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים והראל ביטוח יעניקו לאספן גרופ אשראי של 40 מיליון שקל להשקעה באנרגיה סולארית

  האשראי ישמש למימון בשיעור של 80% מהפרויקטים והיתרה תמומן מהונה העצמי של אספן.בנק ירושלים והראל חברה לביטוח יממנו את פעילות האנרגיה הסולארית של אספן גרופ. היום הודיעה אספן גרופ, שבשליטת רוני צארום ובניהולו של אילן גיפמן, כי חתמה על הסכם מימון בהיקף של 40 מיליון שקל עם ב...

  האשראי ישמש למימון בשיעור של 80% מהפרויקטים והיתרה תמומן מהונה העצמי של אספן.

  בנק ירושלים והראל חברה לביטוח יממנו את פעילות האנרגיה הסולארית של אספן גרופ. היום הודיעה אספן גרופ, שבשליטת רוני צארום ובניהולו של אילן גיפמן, כי חתמה על הסכם מימון בהיקף של 40 מיליון שקל עם בנק ירושלים והראל ביטוח. על פי ההסכם, תקבל אספן מימון בשיעור של 80% מעלות כל מתקן סולארי שתקים או תרכוש, כאשר היא מחויבת להשקיע את היתרה באמצעות הון עצמי מטעמה. האשראי יוקצה על פי קריאה, בהתאם לצרכיה של אספן בעת השקעותיה השוטפות במתקנים סולאריים.

  ההלוואה, הכפופה למספר תנאים, לרבות אישורים מחברת החשמל ואחריות המתקינים, תינתן בשני שלבים: בשלב ההתקנה יוקצו 40% מהעלויות ובשלב ההפעלה יוקצו 40% נוספים. ההלוואה תינתן לתקופה של 15 שנה בלוח פירעון קרן לתקופה של 18 שנה.

  בנצי אדירי, סמנכ"ל, מנהל האגף העסקי בבנק ירושלים, ציין: "תחום המימון הסולארי הינו אחד מהיעדים האסטרטגיים שהציב לעצמו הבנק בתחום פעילותו העסקית. מרגע שהתקבלה ההחלטה אנו פועלים במרץ להשגת היעדים. העסקה הנוכחית הינה אבן דרך חשובה בתחום המימון הסולארי לבנק והינה חלק מאסטרטגיה של שיתופי פעולה של הבנק עם גופים מוסדיים במגוון תחומים לחלוקת סיכון האשראי. מהלך שמאפשר לבנק לגדול באופן חד יותר ברווחים ללא גידול בסיכון ותוך הגדלת התשואה להון. מטעם הבנק הובילה את העסקה המחלקה לבנקאות מסחרית בראשותו של לירן עובדיה ואנליסט האשראי יניב ויידנפלד".

  איציק טאוויל, מנהל מחלקת האשראי בקבוצת הראל, מסר כי "העסקה תואמת את מדיניות החברה ויכולותיה להשתלב במימון לזמן ארוך של פרויקטים בעלי סיכוני ביקוש נמוכים. הראל רואה בעסקאות אשראי חוץ בנקאי אפיק השקעה חשוב לשם גיוון תמהיל ההשקעות והשבחת התשואות למען עמיתיה".

  אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ, ציין:"הסכם המימון, שנחתם היום מול שני גופים פיננסיים איכותיים בישראל, יחד עם ההסכם שחתמנו לאחרונה עם קרן בראשית מעידים על האמון וההכרה לה זוכה חברת אספן גרופ בשוק בישראל. ההסכם הנוכחי יבטיח לנו את היכולת לתמוך בהמשך הפיתוח של פעילותנו בתחום האנרגיה המתחדשת, ולחזק את מיצובה של אספן כשחקנית מובילה בתחום. הפעילות בתחום האנרגיה הסולארית הפכה לאחד ממנועי הצמיחה של החברה, ועד כה חתמנו על הסכמים להקמת 38 מתקנים סולאריים ברחבי ישראל בהיקף כספי של כ- 25 מיליון שקל ובהספק מצרפי של כ- 2 מגה . בנוסף, במהלך שנת 2011 תחל לפעול באיטליה חווה סולארית בהספק של כ-1 מגה שאנו מקימים כיום בהיקף כספי של כ-22 מיליון שקל. ההכנסות
  הצפויות מההסכמים שנחתמו עד עתה עומדות על כ- 4.7 מיליון שקל והרווח התפעולי התזרימי (NOI) עומד על כ– 3.6 מיליון שקל".

  אספן גרופ עוסקת בעיקר בנדל"ן מניב בישראל, גרמניה , הולנד ושוויץ, בייזום ובהקמת מבנים לתעשייה, מלאכה ומסחר המיועדים להשכרה ולמכירה, בארץ ובחו"ל. החל משנת 2007 החלה החברה בהעברת מנוע הצמיחה שלה לחו"ל ועוסקת באמצעות חברות בנות זרות, בעיקר ברכישת נכסים מניבים, מרכזים מסחריים ומבנים המשמשים למטרות לוגיסטיקה, קליניקות רפואיות, משרדים, מלונאות, נופש ומסחר, המיועדים להשכרה בגרמניה ובשווייץ. בבעלות החברה מבנים להשכרה בישראל ובחו"ל בשטח כולל של כ- 300אלף מ"ר המושכרים ללמעלה מ-300 4 שוכרים בתפוסה של כ-94%.

  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, עו"ש וכרטיסי אשראי, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון, מט"ח ועוד.

  הראל חברה לביטוח הינה אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל. הקבוצה מספקת פתרונות ביטוח ופיננסים מקיפים, ובכללם: ביטוח חיים, ביטוח כללי, ביטוח בריאות, קופות גמל, קרנות פנסיה, ניהול קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול תיקי השקעות ושירותים פיננסיים אחרים.
  העסקה הנוכחית באה בהמשך למספר עסקאות אשראי נוספות, אשר האחרונה שנחתמה בסוף ינואר הינה מתן אשראי של 300 מ' ₪ לשטראוס גרופ.

  לפרטים:
  דניאל ראלף ,דוברת  בנק  ירושלים 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מציג רווח נקי של 34.1 מיליון ש"ח ב- 2010

  בשנת 2010 ביצועי האשראי הקמעונאי לדיור היה גבוה בכ- 70% מהביצועים בשנת 2009. יחס הלימות ההון של הבנק גבוה ועמד על 15.2%, יחס הון הליבה 10.6% והינו גבוה מאוד ביחס למערכת הבנקאית.   התשואה להון עמדה על 5.5% ובנטרול הוצאות חד פעמיות ובהנחה והבנק היה פועל בהלימות הון ד...

  בשנת 2010 ביצועי האשראי הקמעונאי לדיור היה גבוה בכ- 70% מהביצועים בשנת 2009. יחס הלימות ההון של הבנק גבוה ועמד על 15.2%, יחס הון הליבה 10.6% והינו גבוה מאוד ביחס למערכת הבנקאית.
   
  התשואה להון עמדה על 5.5% ובנטרול הוצאות חד פעמיות ובהנחה והבנק היה פועל בהלימות הון דומה לשאר המערכת היתה התשואה להון עומדת על 8%

  בנק ירושלים מדווח על רווח נקי של 34.1 מיליון ש"ח בשנת 2010, לעומת 58.7 מיליון ש"ח בשנת 2009. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע עמדה על 5.5% לעומת 10.2% אשתקד שהתאפיינה בגידול חריג בהכנסות הנוסטרו. עיקר הקיטון ברווח הנקי נובע מקיטון ברווחים ממימוש ניירות ערך, שהיו גבוהים בכ - 31 מיליון ש"ח בשנת 2009 לעומת 2010 ומעליה בהוצאות תפעוליות ואחרות. ברווח הנקי נכללו הוצאות שכר בעלות מאפיינים חד פעמיים בסך 6 מיליון ש"ח (ברוטו), וכן הפרשה נוספת לדיור בסך כ- 1.8 מיליון ש"ח (נטו), שבוצעה על פי הנחיה כללית של המפקח על הבנקים לכלל המערכת הבנקאית, מיום 11 ביולי 2010, בגין הלוואות בעלות שיעור מימון הגבוה מ- 60%. חלק מהעלייה בהוצאות נובע מהצורך בחיזוק פונקציות שונות בבנק לטובת ההתרחבות העתידית בתחום הקמעונאי, כולל שדרוג מערכות המחשוב של הבנק.

  יצוין כי יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 15.2% ויחס הון הליבה עמד על 10.6%. מדובר ביחס גבוה מאוד בהשוואה למערכת הבנקאית בארץ. בהנחה והיה פועל בהלימות הון דומה למערכת ובניכוי הוצאות בעלות מאפיינים חד פעמיים שתוארו לעיל, תשואת הרווח הנקי לשנת 2010 היתה 8.0%.

  סביבת הריבית הנמוכה בשנת 2010 הקשתה על המערכת הבנקאית בתחום המרווח הפיננסי בכלל ועל הבנק בהשגת תשואה נאותה על פעילותו בפרט. יחד עם זאת, שנת 2010 הייתה שנה של ביצועי שיא בתחום האשראי הקמעונאי לדיור בה נרשם גידול של כ- 70% לעומת 2009 (2 מיליארד ש"ח לעומת 1.18 מיליארד ש"ח). ביצועי שיא אלו יגרמו להשפעה חיובית על הכנסות המימון בשנת 2011.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: ברבעון הרביעי נערך שינוי במבנה הארגוני של הבנק, שמטרתו חיזוק יכולת השליטה, הניהול וההתמחות בבנק על ידי חלוקה לחטיבה קמעונאית, חטיבה פיננסית וחטיבת משאבים. הרעיון המרכזי הוא יצירת התמחות קמעונאית לטובת הפיתוח העתידי ולטובת מעבר מבנק ממוקד מוצרים לבנק המעמיד שירותי בנקאות מלאים ללקוחותיו.

  בנק ירושלים החל השנה בגיבוש תכנית אסטרטגית רב שנתית. התכנית האסטרטגית נידונה בימים אלה ודירקטוריון הבנק צפוי בזמן הקרוב לדון בתוכנה.

  כמו כן, אומצה השנה אסטרטגיה של שיתופי פעולה עם גופים מוסדיים בתחום מימון הפרויקטים לבניה לחלוקת סיכון האשראי. מהלך שמאפשר לבנק לגדול באופן חד יותר ברווחים ללא גידול בסיכון ותוך הגדלת התשואה להון.

  שנת 2011 צפויה להיות שנה של הטמעת תהליכי עבודה, בקרה וכלי מחשוב שיחזקו את יכולת הבנק להתבסס כבנק קמעונאי, יקטינו את הסיכון התפעולי ויהוו פלטפורמה להתרחבות נוספת בעתיד.

  התפתחויות עיקריות בשנת 2010

  הרווח הנקי בשנת 2010 הסתכם ב- 34.1 מיליון ש"ח, לעומת 58.7 מיליון ש"ח בשנת 2009.

  יתרת האשראי לציבור ליום 31 בדצמבר 2010 הסתכמה בכ-8 מיליארד ש"ח, גידול של 9% בהשוואה לתום שנת 2009. הגידול ביתרת האשראי נבע בעיקרו מגידול ביתרת אשראי למשתכנים שהסתכמה ב- 2010 בכ- 6.2 מיליארד ש"ח, לעומת יתרה של 5.4 מיליארד ש"ח בתום שנת 2009.

  יתרת מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות הערך בשנת 2010 הסתכמה ב- 1.97 מיליארד ש"ח, גידול של 6% בהשוואה לתום 2009, בשל הגדלת קצב ביצועי האשראי.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2010 בכ-7.4 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 4% בהשוואה לתום 2009.

  יתרת תעודות התחייבות וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה בשנת 2010 ב- 1.9 מיליארד ש"ח לעומת 1.4 מיליארד ש"ח בתום 2009, גידול של כ- 38%.

  ההון העצמי של הבנק בשנת 2010 הסתכם ב- 633.2 מיליון ש"ח, לעומת 605.9 בתום 2009, גידול של 5%. גידול זה נבע בעיקרו מרווחי הבנק בשנת 2010, בסך 34.1 מיליון ש"ח.

  הרווח מפעילות מימון לפני ההפרשה לחובות מסופקים בשנת 2010 הסתכם ב- 163.4 מיליון ש"ח, לעומת 180.5 מיליון ש"ח בשנת 2009, קיטון של 9%. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווח ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה ורווח מניירות ערך סחירים בסך 31 מיליון ש"ח, מנגד, חל גידול ברווח מהון פיננסי בסך 7 מיליון ש"ח בעיקר בשל עלית הריבית וגידול ברווח מפוזיציות בסך 6.8 מיליון ש"ח.

  בשנת 2010 נרשמה הפרשה שלילית לחובות מסופקים שהסתכמה ב- 2.6 מיליון ש"ח, לעומת 1.3 מיליון ש"ח בשנת 2009.

  ההכנסות התפעוליות והאחרות בשנת 2010 הסתכמו ב- 85.2 מיליון ש"ח, לעומת 84.1 מיליון ש"ח בשנת 2009, גידול של כ- 1%.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת 2010 הסתכמו ב- 203.1 מיליון ש"ח, לעומת 173.6 מיליון ש"ח בשנת 2009 – גידול של כ- 17%, עיקר הגידול נובע מהוצאות חד פעמיות בסך 6 מיליון ש"ח, מגידול בהוצאות שכר ויעוץ מקצועי ומגידול בהוצאות מיחשוב.
  כמו כן, חלק מהגידול בהוצאה בשנת 2010 נרשם בגין הוצאה חד פעמית בעקבות הסכם עם רשויות המס בסך 4 מיליון ש"ח אשר לא השפיעה על הרווח הנקי של הבנק. זאת בשל קיזוז כנגד סעיפי הוצאות מס וסעיפים אחרים.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה, הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ופעילות בשוק ההון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, כרטיסי אשראי, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת הבנק 02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים במבצע פיקדון בריבית מובטחת

  המבצע ילווה בקמפיין פרסומי בעיתונות, באינטרנט ובסלולר תחת הסלוגן "בכל מקרה הרווחת".בנק ירושלים יוצא במבצע ללקוחות כל הבנקים המלווה בקמפיין פרסומי ומציע פיקדון בריבית מובטחת לתקופה של 3 חודשים למפקידים 50 אף ש"ח ומעלה. בפיקדון ריבית מובטחת יקבל המפקיד בתום התקופה את ה...

  המבצע ילווה בקמפיין פרסומי בעיתונות, באינטרנט ובסלולר תחת הסלוגן "בכל מקרה הרווחת".

  בנק ירושלים יוצא במבצע ללקוחות כל הבנקים המלווה בקמפיין פרסומי ומציע פיקדון בריבית מובטחת לתקופה של 3 חודשים למפקידים 50 אף ש"ח ומעלה.

  בפיקדון ריבית מובטחת יקבל המפקיד בתום התקופה את הריבית הצבורה הגבוהה מבין שני המסלולים הבאים:
  1. ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים פחות 1.6% (כיום 2.15% שנתי).
  2. ריבית קבועה בשיעור שנתי של 2.35%.

  דינה פרומוביץ, סמנכ"ל השיווק בבנק ירושלים: "מדובר על מבצע אטרקטיבי במיוחד ללקוחות כל הבנקים אותו ילווה קמפיין פרסומי תחת הסלוגן "בכל מקרה הרווחת" בהיקף של כחצי מיליון ש"ח. הקמפיין יעלה ב- 13.2.11 בעיתונות באמצעות GPS, באינטרנט באמצעות אידיאולוג'יק ובסלולר באמצעות מובלין".

  אלי כהן, מנהל מחלקת חסכונות ופיקדונות בבנק ירושלים: "המפקידים בפיקדון קצר זה מבטיחים לעצמם ריבית גבוהה בשיעור שנתי של 2.35% ושומרים לעצמם את האפשרות ליהנות מריבית גבוהה יותר אם ריבית הפריים תעלה במהלך תקופת הפיקדון".

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ-110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים
  02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים במבצע: הפקדת ומשיכת דולרים ללא הפרשי שער

  בנק ירושלים יוצא במבצע במהלך ינואר להפקדת מזומנים בדולר ארה"ב לפיקדונות קצרי מועד לתקופות של 3/6/12 חודשים בתנאי ריבית אטרקטיביים.   המבצע נוצר במטרה להקל על לקוחות שמחזיקים מזומנים במט"ח ונמנעים מלהפקיד אותם בבנקים עקב העלויות. במסגרת המבצע ייהנו לקוחות המחזיקים...

  בנק ירושלים יוצא במבצע במהלך ינואר להפקדת מזומנים בדולר ארה"ב לפיקדונות קצרי מועד לתקופות של 3/6/12 חודשים בתנאי ריבית אטרקטיביים.
   
  המבצע נוצר במטרה להקל על לקוחות שמחזיקים מזומנים במט"ח ונמנעים מלהפקיד אותם בבנקים עקב העלויות.
  במסגרת המבצע ייהנו לקוחות המחזיקים בדולר ארה"ב מפטור מלא מהפרשי שער על הפקדת מזומנים ובעת משיכתם בתום תקופת הפיקדון הראשונה.
  מדובר על הטבה כוללת בשיעור של כ- 3%.
  המבצע תקף ללקוחות כלל הבנקים ומיועד לתושבי ישראל ולתושבי חוץ.
  תוקף המבצע הוא עד 31.01.11.
  סכום מינימאלי להפקדה 5,000 דולר ארה"ב.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ-110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, כרטיסי אשראי, חסכונות ופיקדונות, שירותי מט"ח וסחר חוץ,השקעות בשוק ההון ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים
  02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מעניק "הלוואת ווארט" למתארסים

  לאור ההצלחה בנק ירושלים יוצא שוב במבצע בלעדי לקהל החרדי אשר נועד להקל ולעזור להורים המארסים את ילדיהם לשבור צלחת מבלי לשבור את הראש. הוצאות חתונה הן לרוב נטל כבד על גב ההורים. בבנק ירושלים רוצים להקל על הנטל הזה ולכן יוצאים שוב במבצע "הלוואת ווארט" למתארסים בתנאים מצוי...

  לאור ההצלחה בנק ירושלים יוצא שוב במבצע בלעדי לקהל החרדי אשר נועד להקל ולעזור להורים המארסים את ילדיהם לשבור צלחת מבלי לשבור את הראש.

  הוצאות חתונה הן לרוב נטל כבד על גב ההורים. בבנק ירושלים רוצים להקל על הנטל הזה ולכן יוצאים שוב במבצע "הלוואת ווארט" למתארסים בתנאים מצוינים.
  ההלוואה נועדה להקל על המשפחה בהוצאות לקראת החתונה, מתנות לחתן ולכלה, הלבשה לכל בני המשפחה, עריכת אירוסים וחתונה ועוד.
  ומה עושים על מנת לקבל "הלוואת ווארט"? בעצם כמעט כלום. רק נכנסים לבנק, מבשרים גם לבנקאי, את הבשורה המשמחת, מראים לו את מודעת האירוסין בעיתון וזכאים מיד ללא ערבים ל"הלוואת ווארט".
  מי יכול ליהנות מ"הלוואת ווארט? מ"הלוואת ווארט" ייהנו כלל לקוחות בנק ירושלים. הלקוחות ייהנו מהלוואה כללית שתסייע במימון הוצאות החתונה בסכום של עד 30 אלף ש"ח ב- 72 תשלומים קבועים ע"פ פרטי חוזר המבצע בבנק וללא צורך לרשום שעבוד ב"טאבו" או בגוף רושם אחר. את ההלוואה יעניק הבנק תוך עשרים וארבע שעות מרגע חתימת המסמכים.
  בנוסף בנק ירושלים מציע בונוס חתונה. במידה והזוג הצעיר ייקח משכנתא בבנק ירושלים, הוא ייהנה מהנחה של 50% בעמלת פתיחת תיק, וההורים ייהנו מהוזלת הריבית ב"הלוואת הווארט" ב- 0.5% החל מיום ביצוע המשכנתא של הילדים.
  מבצע בונוס חתונה בהלוואת ווארט תקף עד כ"ד אדר א', תשע"א.
  מזל-טוב!

  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

   

  למידע נוסף
 • דניאל נחום מונה לתפקיד מנהל מערכות המידע בבנק ירושלים

  דניאל נחום מונה לתפקיד מנהל מערכות המידע (מנמ"ר) של בנק ירושלים. במסגרת תפקידו יהיה נחום אחראי על הובלת ה- IT למימוש כלל היעדים במסגרת האסטרטגיה העסקית בבנק ירושלים. לנחום תואר ראשון במדעי המחשב ופילוסופיה מאוניברסיטת בר אילן. בתפקידו האחרון שימש נחום בבנק דיסקונט כמנה...

  דניאל נחום מונה לתפקיד מנהל מערכות המידע (מנמ"ר) של בנק ירושלים. במסגרת תפקידו יהיה נחום אחראי על הובלת ה- IT למימוש כלל היעדים במסגרת האסטרטגיה העסקית בבנק ירושלים.
  לנחום תואר ראשון במדעי המחשב ופילוסופיה מאוניברסיטת בר אילן.

  בתפקידו האחרון שימש נחום בבנק דיסקונט כמנהל בכיר בחטיבת הטכנולוגיות והתכנון ולפני כן ניהל את הפיתוח של פרויקט אופק להקמת מערכות המחשוב של הבנק. בין תפקידיו הקודמים ניתן למנות את ניהול חטיבת הבנקאות בחברת נס טכנולוגיות וכן משנה למנכ"ל בנק יהב ומנהל אגף המחשוב והתפעול של הבנק.
  נחום בעל ניסיון רב בתחומי המחשוב בבנקאות וביצע פרויקטים רבים בתחום זה בארץ ובחו"ל.

  רלי מרידור, המשנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת משאבים בבנק ירושלים, הודתה למנמ"ר הנוכחי, יורם אלדר, שביקש לסיים את תפקידו לאחר ארבע שנים ולצאת לדרך חדשה, על תרומתו הרבה ואיחלה לו הצלחה בהמשך דרכו.
  עוד ציינה מרידור: "אני מאמינה שנחום יוביל בהצלחה למימוש איכותי של אסטרטגיית ה- IT החדשה, שתתמוך במעבר הבנק לבנק קמעונאי מלא".

  בתקופתו של יורם אלדר שודרג מערך המחשוב של הבנק. הוכנסו לבנק מערכות חדשות פיננסיות וארגוניות, והוקמו מערכות לתמיכה בנושאים רגולטורים כדוגמת באזל 2, SOX ועוד. אחת ממערכות הדגל שפותחו בבנק היא מערכת "תמונת לקוח" מערכת CRM פנימית, שהחלה את התהליך של מעבר הבנק, מבנק של מוצרים לבנק שבו הלקוח במרכז. מערכת זו אף זכתה במקום הראשון בתחרות ITAWARDS של אנשים ומחשבים. בנוסף הוקם מערך BI, הכולל מחסן מידע ארגוני (DWH) בנקאי, והוטמעה פלטפורמת BI חדשה ומתקדמת. לאחרונה הוביל יורם את גיבוש אסטרטגיית ה – IT החדשה של הבנק ובניית תוכנית עבודה רב שנתית, שתאפשר ותתמוך במעבר הבנק לבנק קמעונאי מלא.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים
  02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף

2010

 • אריק זוילי מונה למנהל ערוצי שת"פ בבנק ירושלים

  אריק זוילי מונה לסמנכ"ל ומנהל אגף ערוצי שת"פ בבנק ירושלים. במסגרת תפקידו יהיה אחראי זוילי על הובלה וליווי שיתופי פעולה עם חברות שונות ליצירת ערך מוסף משלים למגוון מוצרי ושירותי הבנק. בעל תואר שני במינהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת פאריס דופין שבצרפת. זוילי שימ...

  אריק זוילי מונה לסמנכ"ל ומנהל אגף ערוצי שת"פ בבנק ירושלים. במסגרת תפקידו יהיה אחראי זוילי על הובלה וליווי שיתופי פעולה עם חברות שונות ליצירת ערך מוסף משלים למגוון מוצרי ושירותי הבנק.

  בעל תואר שני במינהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת פאריס דופין שבצרפת.

  זוילי שימש מאז עלייתו לארץ מצרפת לפני כעשר שנים כמנהל פיתוח מוצר ומנהל מחלקת אשראי צרכני בחברת ויזה כאל. במסגרת זו טיפל ביצירת קו מוצרי אשראי התואמים לאשראי חוץ בנקאי כמו "הלוואת אקספרס" והחדרת תחום כרטיסי האשראי המתגלגל לשוק הישראלי. לפני כן שימש במגוון תפקידים ניהוליים בתחומי הפיננסים והאסטרטגיה בחברות אשראי מובילות בצרפת: Cetelem שבבעלות בנק BNP-Paribas ו-Franfinance שבבעלות בנק סוסייטה ג'נרל.

  זוילי בעל ניסיון רב בתחומי הפיננסים, בניית אסטרטגיה, יצירת שירותים ומוצרים חדשים, אפיוני מערכות טכנולוגיות, ניהול מו"מ וקידום שת"פים.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, כרטיסי אשראי, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים
  02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מציג רווח נקי של 28 מיליון ש"ח

  בנק ירושלים מדווח על רווח נקי של 28 מיליון ש"ח בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010, לעומת 47.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.   תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע עמדה על 6% לעומת 11.4% בתקופה המקבילה אשתקד שהתאפיינה בגידול חריג בהכנסות הנוסטרו.   בניכוי הוצאות ב...

  בנק ירושלים מדווח על רווח נקי של 28 מיליון ש"ח בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010, לעומת 47.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
   
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע עמדה על 6% לעומת 11.4% בתקופה המקבילה אשתקד שהתאפיינה בגידול חריג בהכנסות הנוסטרו.
   
  בניכוי הוצאות בעלות מאפיינים חד פעמיים תשואת הרווח הנקי הינה 6.9%. עיקר הקיטון ברווח הנקי נובע מקיטון ברווח מפעילות מימון שעיקרו ירידה ברווח עודף מניירות ערך זמינים למכירה ומניירות ערך סחירים ובהכנסות ממרווח, וכן מגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות שעיקרו גידול בהוצאות שכר בעל מאפיינים חד פעמיים. קצב ביצועי האשראי הקמעונאי היה כפול מקצב הביצועים בתקופה מקבילה אשתקד.

  יצוין כי יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 15.6% ויחס הון ליבה עמד על 10.8%. מדובר ביחס גבוה מאוד בהשוואה למערכת הבנקאית בארץ. בהנחה ויחס הון ליבה היה דומה למערכת הבנקאית, היתה התשואה להון גדלה ב- 1%-2%.

  במסגרת הכנת תוכנית אסטרטגית שתקבע מה יהיו המיקודים העסקיים של הבנק, הוחלט על עדכון המבנה הארגוני של הבנק לפי שלוש חטיבות פעילות מרכזיות: קמעונאית, פיננסית ומשאבים.
  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: מבנה זה יתרום ליעילות וההתמחות בתפקוד הבנק ויתמוך בהרחבת הפעילות הקמעונאית הצפויה שלו בשנים הקרובות.

  לאחר סגירת המאזן, ביום 2 בנובמבר 2010, בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 360 מיליון ש"ח בהנפקה של אגרות חוב שקליות בריבית משתנה (סדרה ח') במח"מ של כ- 6 שנים. ביקושים גבוהים נרשמו הן בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) והן במכרז לציבור. המחיר שנקבע במכרז לציבור משקף מרווח ריבית בשיעור של 1.2% מעל תשואת אג"ח ממשלתית משתנה (גילון) 520.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה, הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ופעילות בשוק ההון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, כרטיסי אשראי, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

   

  למידע נוסף
 • ביקושים גבוהים בהנפקת בנק ירושלים

  בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 360 מיליון ש"ח בהנפקה של אגרות חוב שקליות בריבית משתנה (סדרה ח) במח"מ של כ- 6 שנים.   ביקושים גבוהים נרשמו הן בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) והן במכרז לציבור. המחיר שנקבע במכרז לציבור משקף מרווח ריבית בשיעור של 1.2% מעל...

  בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 360 מיליון ש"ח בהנפקה של אגרות חוב שקליות בריבית משתנה (סדרה ח) במח"מ של כ- 6 שנים.
   
  ביקושים גבוהים נרשמו הן בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) והן במכרז לציבור. המחיר שנקבע במכרז לציבור משקף מרווח ריבית בשיעור של 1.2% מעל תשואת אג"ח ממשלתית משתנה (גילון) 520.

  בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של 954 מיליון ש"ח ובעקבותיהם הגדיל הבנק את היקף ההנפקה ל- 360 מיליון ש"ח.
  במכרז לציבור התקבלו הזמנות בהיקף של 75 מיליון ש"ח. בשל ביקושי היתר, כל ההזמנות של הציבור במרווח שנקבע במכרז לא נענו, ההזמנות במרווח נמוך יותר נענו במלואן.

  נחמן ניצן, משנה למנכ"ל וממונה על אגף הפיננסים בבנק ירושלים: "הנפקה זו של אג"ח שקלי בריבית משתנה נעשתה בעיתוי נכון ותאמה את צרכי המשקיעים. ביקושי היתר שהתקבלו ממגוון רחב של מציעים והמרווח בו נסגרה ההנפקה, מעידים כי ציבור המשקיעים מתמחר בהתאם גיוסים של גופים איכותיים ומצביעים על האמון הרב של ציבור המשקיעים בבנק ירושלים".

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים
  02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • מינימום 2.8% בפיקדון לשנה

  בנק ירושלים יוצא בקמפיין לגיוס לקוחות חדשים ומציע ללקוחות כל הבנקים פיקדון ברירת ריבית- פיקדון שקלי לשנה בריבית משתנה שמחושבת לפי פריים פחות 1.1% עם הבטחה לריבית מינימלית בשיעור של 2.8%. בתום תקופת הפיקדון יקבל המפקיד את הריבית הגבוהה מבין שתי החלופות: ריבית שתחושב לפי...

  בנק ירושלים יוצא בקמפיין לגיוס לקוחות חדשים ומציע ללקוחות כל הבנקים פיקדון ברירת ריבית- פיקדון שקלי לשנה בריבית משתנה שמחושבת לפי פריים פחות 1.1% עם הבטחה לריבית מינימלית בשיעור של 2.8%.

  בתום תקופת הפיקדון יקבל המפקיד את הריבית הגבוהה מבין שתי החלופות: ריבית שתחושב לפי פריים פחות 1.1% בשקלול של השינויים בריבית הפריים במהלך תקופת הפיקדון, או ריבית קבועה בשיעור של 2.8%. המבצע למפקידים 50 אלף ש"ח ומעלה.

  אלי כהן, מנהל מחלקת חסכונות ופיקדונות בבנק ירושלים: "ההערכות כיום הן שהריבית המוניטארית צפויה לעלות במהלך 12 החודשים הבאים אם כי אין וודאות לגבי עיתוי ביצוע ההעלאות ושיעורן, לכן המפקידים בפיקדון ברירת ריבית מבטיחים לעצמם ריבית של 2.8% ושומרים לעצמם את האפשרות ליהנות גם מהעליות בריבית הפריים שתהיינה במהלך תקופת הפיקדון".

  בקמפיין דומה שקיים הבנק בחודשים יולי-אוגוסט 2010 הופקדו בפיקדון זה 155 מיליון ש"ח והצטרפו לבנק 300 לקוחות חדשים.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים
  02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מציע 3.5% ריבית בפיקדון "סל מטבעות אוניברסלי"

  בנק ירושלים יוצא בפיקדון סל מטבעות אוניברסלי בעקבות הצלחת פיקדון סל מטבעות גלובלי שהוצע ע"י הבנק לפני שנה בריבית 3% ויפרע ב- 26.10.10.   המפקידים בפיקדון סל מטבעות גלובלי השיגו תשואה עודפת מול אלטרנטיבות הפקדה בשקלים ובמט"ח - ליום 15.10.10 התשואה ברוטו בפיקדון נעה בי...

  בנק ירושלים יוצא בפיקדון סל מטבעות אוניברסלי בעקבות הצלחת פיקדון סל מטבעות גלובלי שהוצע ע"י הבנק לפני שנה בריבית 3% ויפרע ב- 26.10.10.
   
  המפקידים בפיקדון סל מטבעות גלובלי השיגו תשואה עודפת מול אלטרנטיבות הפקדה בשקלים ובמט"ח - ליום 15.10.10 התשואה ברוטו בפיקדון נעה בין 6.4% (מול השקל) ל- 17.36% (מול האירו).

  פיקדון סל אוניברסלי מורכב מ- 5 מטבעות במשקלות שונים: דולר קנדי 20%, דולר אוסטרלי 25%, דולר ניו-זילנדי 20%, ראנד דרום אפריקאי 10% וכתר נורבגי 25%.

  הפיקדון יוצע החל מיום 20.10.10 ועד ליום 8.11.10 אז תבוצע הפקדת כספים לכל המעוניינים.

  הפיקדון לתקופה של שנה ומשלם ריבית קבועה בשיעור של 3.5% עם סיכוי ליהנות גם מהפרשי שער.

  המפקידים יהיו פטורים מעמלות: עמלת חליפין ועמלת תקבול.

  ההמרות תבוצענה בשערי אמצע של הבנק דבר שמהווה חסכון משמעותי בעלויות למפקידים.

  איתן אדמוני, מנהל מחלקת מט"ח בבנק ירושלים: "הבחירה במטבעות הסל האוניברסלי נעשתה בהתחשב בתחזיות של מומחי מט"ח בעולם שצופים התחזקות במטבעות של מדינות הסל בשנה הקרובה, הן בשל סביבת הריבית הנמוכה במטבעות המובילים בעולם שצפויה להמשך בשנה הקרובה והן בשל המשך הצמיחה במדינות הסל".

  רונית שוורץ, מנהלת אגף שוק ההון בבנק ירושלים: "אנו משיקים קו מוצרים חדש שבמסגרתו יוצע מעת לעת פיקדון סל מטבעות שיש ציפייה להתחזקותם. פיקדון סל אוניברסלי מתאים למשקיעים המעוניינים בחשיפה למט"ח ופיזור הסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין".

  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים
  02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים יצא במבצעים אטרקטיביים לפיקדונות בדולר ארה"ב

  למפקידים החל מ- 75 אלף דולר לתקופות של 6 חודשים ומעלה. המבצע כולל מגוון מסלולי הפקדה בריבית קבועה או משתנה עפ"י הלייבור. שיעורי הריבית אטרקטיביים במיוחד וכוללים הטבה מעבר לשיעורי ריבית הלייבור הנקובה לתקופות הרלוונטיות. במסגרת המבצע מוצעים: פיקדון ל- 6 חודשים בריבית קב...

  למפקידים החל מ- 75 אלף דולר לתקופות של 6 חודשים ומעלה.
  המבצע כולל מגוון מסלולי הפקדה בריבית קבועה או משתנה עפ"י הלייבור.

  שיעורי הריבית אטרקטיביים במיוחד וכוללים הטבה מעבר לשיעורי ריבית הלייבור הנקובה לתקופות הרלוונטיות.

  במסגרת המבצע מוצעים:

  פיקדון ל- 6 חודשים בריבית קבועה בשיעור שנתי של 0.8% למפקידים 75 א' דולר

  פיקדון לשנה בריבית קבועה בשיעור שנתי של 1.55% 300 א' דולר

  פיקדונות נוספים לתקופות ארוכות משנה ובמטבעות נוספים.

  לדברי איתן אדמוני, מנהל מחלקת מט"ח בבנק ירושלים, תנאי המבצע אטרקטיביים במיוחד. המבצע כולל פיקדונות בריבית קבועה המתאימים לציבור החוסכים המעריך כי סביבת הריבית הדולרית תישאר ברמות נמוכות ופיקדונות בריבית משתנה לאלה המעריכים כי צפויה עלייה בריבית הדולרית.

  המבצעים מיועדים ללקוחות כל הבנקים. ההפקדה בבנק ירושלים אינה מותנית בהעברת משכורת.

  בנק ירושלים משרת כ-100,000 לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים, ופועל כבנק מסחרי מתמחה, המציע סל שירותים מתקדם למשקי בית. לבנק ירושלים מגוון רחב של מסלולים בתחומי המשכנתאות, הלוואות לרכב, השקעות, חסכונות, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ובנקאות למגזר השלישי.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 145 מיליון ש"ח

  במסגרת מהלך שיווקי לגיוס פיקדונות, מבצע "פיקדון ברירת ריבית" ממשיך עד סוף ספטמבר .בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס פיקדונות בהיקף של 145 מיליון ש"ח במסגרת מהלך שיווקי לגיוס פיקדונות ממשקי בית שנערך במהלך יולי ולווה בפרסום בעיתונות ובאינטרנט. לאור ההצלחה החליט הבנק להמשיך...

  במסגרת מהלך שיווקי לגיוס פיקדונות, מבצע "פיקדון ברירת ריבית" ממשיך עד סוף ספטמבר .

  בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס פיקדונות בהיקף של 145 מיליון ש"ח במסגרת מהלך שיווקי לגיוס פיקדונות ממשקי בית שנערך במהלך יולי ולווה בפרסום בעיתונות ובאינטרנט. לאור ההצלחה החליט הבנק להמשיך את מבצע "פיקדון ברירת ריבית" עד סוף ספטמבר.

  הבנק מציע למפקידים 250 אלף ש"ח ומעלה בפיקדון ברירת ריבית לשנה, ריבית משתנה שתחושב לפי פריים פחות 1.1% עם ריבית מובטחת בשיעור של 2.5%. בתום תקופת הפיקדון יקבל המפקיד את הריבית הגבוהה.
  הבנק מציע ריביות אטרקטיביות גם למפקידים סכומים נמוכים יותר בפיקדון ברירת ריבית.
  המבצע מיועד ללקוחות כל הבנקים ואינו מותנה בהעברת משכורת.

  אלי כהן, מנהל מחלקת חסכונות ופיקדונות בבנק ירושלים, מציין כי הצלחת המהלך השיווקי מדגישה כי פיקדון ברירת ריבית תואם את צורך ציבור המפקידים בתקופה זו של אי וודאות. המפקידים בפיקדון זה מבטיחים לעצמם ריבית מינימלית ושומרים לעצמם את האפשרות ליהנות מהעליות הצפויות בריבית הפריים עד לפירעון הפיקדון.

  אודות בנק ירושלים
  בנק ירושלים משרת כ- 110 אלף לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון וחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומי משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.
   
  לפרטים נוספים:
  דניאל ראלף, דוברת בנק ירושלים
  02-6706017, 050-5556616

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מציג רווח נקי של 18.3 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2010

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: בכוונתנו לאמץ תוכנית אסטרטגית שלפיה ירחיב הבנק במידה ניכרת את פעילותו הקמעונאית ויגוון את סל המוצרים הקמעונאיים שלו. מכירת בניין הבנק בכיכר ציון בירושלים עשויה להניב לבנק רווח של כ- 30 מיליון ש"ח בנק ירושלים מדווח על רווח נקי של 18.3 מיליון...

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: בכוונתנו לאמץ תוכנית אסטרטגית שלפיה ירחיב הבנק במידה ניכרת את פעילותו הקמעונאית ויגוון את סל המוצרים הקמעונאיים שלו.

  מכירת בניין הבנק בכיכר ציון בירושלים עשויה להניב לבנק רווח של כ- 30 מיליון ש"ח

  בנק ירושלים מדווח על רווח נקי של 18.3 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2010, לעומת 38.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע במחצית הראשונה של 2010 עמדה על 6% לעומת 14.4% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווח מפעילות מימון שנבעה מרווחים חד פעמיים גבוהים ביניהם הנוסטרו בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות שעיקרו גידול בהוצאות שכר בעל מאפיינים חד פעמיים.
  יחס ההון לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 ביוני 2010 עמד על 15.4%.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים, מציין כי בימים אלה שוקד הבנק על הכנת תכנית אסטרטגית אשר תקבע מה יהיו המיקודים העסקיים של הבנק לשנים הקרובות. עפ"י התוכנית ירחיב הבנק במידה ניכרת את פעילותו הקמעונאית ויגוון את סל המוצרים הקמעונאיים שלו.

  יצוין בנוסף, כי בישיבת דירקטוריון הבנק מיום 15.7.10, התקבלה החלטה עקרונית למכור את בניין משרדי ההנהלה של הבנק הממוקם בכיכר ציון בירושלים, בשטח כולל של כ- 2000 מ"ר, אשר בבעלות תומר ירושלים, חברה בת בבעלות מלאה של בנק ירושלים, ולהזמין הצעות לשם כך. על פי הערכת הבנק, מכירת הבניין, ככל שתושלם, עשויה להניב לו רווח של כ- 30 מיליון ש"ח (לפני מס).

   

  למידע נוסף
 • מבצע חדש בבנק ירושלים- "פיקדון ברירת ריבית"

  בנק ירושלים יצא במבצע חדש "פיקדון ברירת ריבית" ללקוחות כל הבנקים. המבצע מלווה בקמפיין שיווקי ומיועד למפקידים 50,000 ₪ ומעלה בפיקדון שקלי לשנה בריבית משתנה שתחושב לפי פריים פחות 1% עם ריבית מובטחת בשיעור של 2.3%. בתום תקופת הפיקדון תחושב הריבית המשוקללת לפי פריים פחות 1...

  בנק ירושלים יצא במבצע חדש "פיקדון ברירת ריבית" ללקוחות כל הבנקים. המבצע מלווה בקמפיין שיווקי ומיועד למפקידים 50,000 ₪ ומעלה בפיקדון שקלי לשנה בריבית משתנה שתחושב לפי פריים פחות 1% עם ריבית מובטחת בשיעור של 2.3%.

  בתום תקופת הפיקדון תחושב הריבית המשוקללת לפי פריים פחות 1% ובהתחשב בכל השינויים שהיו בריבית הפריים במהלך תקופת הפיקדון. במידה שהריבית המשוקללת תהיה גבוהה מ-2.3%, יקבל המפקיד את הריבית הגבוהה.

  לדברי אלי כהן, מנהל מחלקת חסכונות ופיקדונות בבנק, "ההערכות כיום הן שהריבית המוניטארית צפויה לעלות במהלך 12 החודשים הבאים, אך אין וודאות לגבי עיתוי ביצוע ההעלאות ושיעורן. המפקידים ב"פיקדון ברירת ריבית" מבטיחים לעצמם ריבית של 2.3% ושומרים לעצמם את האפשרות להנות גם מהעליות בריבית הפריים שתהיינה במהלך תקופת הפיקדון".
  המבצע מיועד ללקוחות כל הבנקים ואינו מותנה בהעברת משכורת. הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות את המבצע בכל עת.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2010

  הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2010 הסתכם ב- 11.1 מיליון ש"ח, לעומת 20.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעילות מימון לפני ההפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון הראשון של 2010 ב- 44.4 מיליון ש"ח, לעומת 61.1 מיליון ש"ח , בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 27%. עיקר הקיט...

  הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2010 הסתכם ב- 11.1 מיליון ש"ח, לעומת 20.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

  הרווח מפעילות מימון לפני ההפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון הראשון של 2010 ב- 44.4 מיליון ש"ח, לעומת 61.1 מיליון ש"ח , בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 27%. עיקר הקיטון חל בסעיפים רווח ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה ורווח מניירות ערך סחירים.

  ההפרשה לחובות מסופקים בשלושת החודשים הראשונים של 2010 הסתכמה ב- 0.1 מיליון ש"ח, לעומת 3.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 97%. עיקר הקיטון בהפרשה הינו בגין קיטון בהפרשה לדיור לפי עומק הפיגור, ובהפרשה הנוספת.

  הרווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים ברבעון הראשון של 2010 הסתכם ב- 44.3 מיליון ש"ח, לעומת 57.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

  יתרת האשראי לציבור הסתכמה ביום 31 במרץ 2010 ב- 7.4 מיליארד ש"ח, לעומת 7.3 מיליארד ש"ח בתום שנת 2009 – גידול של 1.7%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 במרץ 2010 הסתכם ב- 623.2 מיליון ש"ח, לעומת 605.9 מיליון ש"ח בתום השנה הקודמת, גידול של 2.9%.

  לדברי אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "בנק ירושלים שוקד בימים אלו על תוכנית אסטרטגית רחבה לטובת התרחבות משמעותית בתחום הבנקאות הקמעונאית, וחיזוק מעמדו וחלקו במערכת הבנקאית".

  בנק ירושלים פועל כבנק מסחרי ומציע מגוון שירותים תוך התמקדות במספר נישות: משכנתאות והלוואות למשקי בית, מימון בנייה למגורים בשיטת "ליווי סגור", בנקאות פרטית לתושבי חוץ, בנקאות למגזר השלישי ופעילות בשוקי הכספים וההון.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים יוצא במבצע לרגל יום ירושלים

  בנק ירושלים יוצא במבצע לרגל יום ירושלים, למפקידים 50,000 ₪ ומעלה בפיקדון שקלי, לתקופה של 3 שנים עם תחנות יציאה מידי שנה ללא קנסות בריבית משתנה לפי הפריים.   כאשר המרווח מריבית הפריים משתפר משנה לשנה - בשנה הראשונה ייהנה המפקיד מריבית שנתית בשיעור של פריים פחות 1%, בש...

  בנק ירושלים יוצא במבצע לרגל יום ירושלים, למפקידים 50,000 ₪ ומעלה בפיקדון שקלי, לתקופה של 3 שנים עם תחנות יציאה מידי שנה ללא קנסות בריבית משתנה לפי הפריים.
   
  כאשר המרווח מריבית הפריים משתפר משנה לשנה - בשנה הראשונה ייהנה המפקיד מריבית שנתית בשיעור של פריים פחות 1%, בשנה השנייה ייהנה מריבית בשיעור של פריים פחות 0.9%, ובשנה השלישית ייהנה מריבית בשיעור של פריים פחות 0.8%. תוקף המבצע עד 31 במאי 2010.

  לדברי אלי כהן, מנהל מחלקת חסכונות ופיקדונות בבנק ירושלים , "בנק ירושלים חוגג עם העיר ירושלים ולרגל החג מציע למפקידים מבצע אטרקטיבי שבו יהנו מהעליות הצפויות בריבית הפריים בשנים הבאות"

  בנק ירושלים משרת כ-110,000 לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון והחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי הבית בתחומים הבאים: משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מציע: פיקדון פריים UP

  בעקבות העלאת הריבית במשק וההערכות כי תהיינה העלאות נוספות, בנק ירושלים יוצא במבצע ללקוחות כל הבנקים ומציע פיקדון פריים UP - פיקדון שקלי לתקופה של 3 שנים, עם תחנות יציאה מידי שנה ללא קנסות.   הפיקדון בריבית משתנה לפי הפריים כאשר המרווח מריבית הפריים משתפר משנה לשנה. ה...

  בעקבות העלאת הריבית במשק וההערכות כי תהיינה העלאות נוספות, בנק ירושלים יוצא במבצע ללקוחות כל הבנקים ומציע פיקדון פריים UP - פיקדון שקלי לתקופה של 3 שנים, עם תחנות יציאה מידי שנה ללא קנסות.
   
  הפיקדון בריבית משתנה לפי הפריים כאשר המרווח מריבית הפריים משתפר משנה לשנה.

  המבצע מוצע למפקידים החל מ-50,000 ₪ בפיקדון פריים UP, כאשר בשנה הראשונה ייהנה המפקיד מריבית שנתית בשיעור של פריים פחות 1% , בשנה השנייה, ייהנה מריבית בשיעור של פריים פחות 0.9%, ובשנה השלישית, ייהנה מריבית בשיעור של פריים פחות 0.8%. בתום כל שנה המפקיד יכול למשוך את הכספים ללא קנסות וללא עלויות כלשהם.

  לדברי אלי כהן, מנהל מחלקת חסכונות ופיקדונות בבנק ירושלים, "ההערכות הן שתהיינה העלאות ריבית נוספות עד סוף שנה זו וגם במהלך שנת 2011, ולכן מפקידים שיפקידו את כספם בפיקדון פריים UP מבטיחים לעצמם היום מרווחים אטרקטיביים שיאפשרו להם ליהנות מהעליות הצפויות בריבית הפריים. בנוסף, הפיקדון מאפשר למפקידים גמישות במשיכת הכספים וללא עלויות כלשהם".

  המבצע מיועד ללקוחות כל הבנקים ואינו מותנה בהעברת משכורת. הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות את המבצע בכל עת.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 250 מיליוני ש"ח בהרחבה של אג"ח סדרה ז

  בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 250 מיליוני ₪ באמצעות הרחבה של אגרות חוב שקליות בריבית משתנה (סדרה ז) במח"מ של כ-4.8 שנים שהונפקו ב- 27/8/09.   ביקושים גבוהים נרשמו הן בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) והן במכרז לציבור והמחיר שנקבע במכרז לציבור משקף מרוו...

  בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 250 מיליוני ₪ באמצעות הרחבה של אגרות חוב שקליות בריבית משתנה (סדרה ז) במח"מ של כ-4.8 שנים שהונפקו ב- 27/8/09.
   
  ביקושים גבוהים נרשמו הן בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) והן במכרז לציבור והמחיר שנקבע במכרז לציבור משקף מרווח ריבית בשיעור של 0.98% בלבד מעל אג"ח ממשלתי.

  בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של 540 מיליוני ₪ ובעקבותיהם הגדיל הבנק את היקף ההרחבה ל-250 מיליוני ₪.
  במכרז לציבור התקבלו 344 הזמנות בהיקף של 311 מיליוני ₪. לאור ביקושי היתר, המחיר שנקבע במכרז לציבור משקף מרווח ריבית נמוך יותר בשיעור של 0.98% בלבד מעל תשואת אג"ח ממשלתי משתנה (גילון) 817. מבין ההזמנות במכרז לציבור - 230 הזמנות נענו במלואן, 68 הזמנות נענו חלקית לפי שיעור הקצאה של 37.4% ויתר ההזמנות לא נענו.

  לדברי ניסן לוי, CRO ומנהל אגף בקרת ניהול הסיכונים בבנק ירושלים, "להרחבת הסדרה, על אף הגדלת היקף הגיוס מעבר למתוכנן, הגיעו ביקושים ממגוון רחב של מציעים. ביקושי היתר והמרווח הנמוך בו נסגרה ההנפקה משקפים את הבעת האמון של המשקיעים בבנק, הן בשוק המוסדי והן מקרב הציבור."

  לדברי רונית שוורץ, סמנכ"ל ומנהלת אגף שוק ההון והשקעות בבנק ירושלים, "הרחבת סדרה זו של אג"ח שקלי בריבית משתנה נעשתה בעיתוי הנכון ותאמה את טעמי הציבור. תוצאות ההנפקה מראות כי ציבור המשקיעים סלקטיבי ומתמחר בהתאם גיוסים של גופים איכותיים. כמו כן, הצפי לעליית ריבית הניע את המשקיעים ויצר את ביקושי היתר להרחבת הסדרה".

   

  למידע נוסף
 • מבצע בבנק ירושלים : "אביב תשואה עודפת" - פיקדון בדולר ארה"ב

  בנק ירושלים יוצא לרגל חג הפסח במבצע "אביב תשואה עודפת" ומציע ללקוחות כל הבנקים שני מסלולי הפקדה במטבע חוץ, למפקידים החל מ- 20,000 דולר ארה"ב. במסלול הראשון, מציע הבנק פיקדון בדולר ארה"ב לתקופה של 16 חודשים בריבית קבועה בשיעור של 1.4% לכלל התקופה (ריבית שנתית בשיעור של...

  בנק ירושלים יוצא לרגל חג הפסח במבצע "אביב תשואה עודפת" ומציע ללקוחות כל הבנקים שני מסלולי הפקדה במטבע חוץ, למפקידים החל מ- 20,000 דולר ארה"ב.

  במסלול הראשון, מציע הבנק פיקדון בדולר ארה"ב לתקופה של 16 חודשים בריבית קבועה בשיעור של 1.4% לכלל התקופה (ריבית שנתית בשיעור של 1.05%). במסלול זה קיימת אפשרות למשיכת הכספים מתום 4 חודשים בריבית מופחתת.

  במסלול השני, מציע הבנק פיקדון בדולר ארה"ב לתקופה של 4 חודשים בריבית קבועה בשיעור שנתי של 0.5%

  לדברי איתן אדמוני מנהל מחלקת מט"ח בבנק ירושלים, "שיעורי הריבית במבצע מאוד תחרותיים בהשוואה לריביות המוצעות לפיקדונות דומים בבנקים בארץ ובחו"ל ובהתחשב בריביות הנמוכות השוררות בעולם. הריבית בפיקדון ל-16 חודשים מגלמת תוספת של כ-0.43% (במשוקלל) מעל לריבית הליבור המחושבת המתאימה, והריבית בפיקדון ל-4 חודשים מגלמת תוספת של כ-0.21% מעל לריבית הליבור המתאימה". אדמוני הוסיף כי, "לאור ביצועיו של הדולר בתקופה האחרונה, סביר להניח כי תתחדש מגמת התחזקות הדולר בטווח של שנה ומעלה".

  הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת. המבצע מיועד ללקוחות כל הבנקים. ההפקדה בבנק ירושלים אינה מותנית בהעברת משכורת.

  בנק ירושלים משרת כ-110,000 לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון והחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי הבית בתחומים הבאים: משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון, מט"ח ועוד.

   

  למידע נוסף
 • בנק ירושלים מציג רווח נקי של כ-59 מיליוני ש"ח בשנת 2009

  הרווח הנקי הסתכם בשנת 2009 ב- 58.7 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 51.7 מיליון ש"ח בשנת 2008 - גידול של כ- 14%.   עיקר הגידול ברווח הנקי נובע מעליה ברווח מפעילות מימון ומירידה בהפרשות לחובות מסופקים. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 10.2% לעומת 10.1% אשתקד. הרווח מ...

  הרווח הנקי הסתכם בשנת 2009 ב- 58.7 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 51.7 מיליון ש"ח בשנת 2008 - גידול של כ- 14%.
   
  עיקר הגידול ברווח הנקי נובע מעליה ברווח מפעילות מימון ומירידה בהפרשות לחובות מסופקים. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 10.2% לעומת 10.1% אשתקד.

  הרווח מפעילות מימון הסתכם בשנת הדוח ב- 180.5 מיליוני ש"ח, לעומת 171.7 מיליוני ש"ח בשנת 2008- גידול של כ- 5%. עיקר הגידול נובע מרווח ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה ורווח מניירות ערך סחירים בסך 48.7 מיליוני ש"ח.

  ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה בשנת 2009 ברישום הכנסה של 1.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לרישום הוצאה של 6.8 מיליון ש"ח אשתקד. בשנת 2009 נרשמה הכנסה חריגה בסעיף זה כתוצאה מגביה מרוכזת בעקבות הסדר שבוצע עם קבוצת לווים.

  ההוצאות התפעוליות ואחרות הסתכמו בשנת הדוח ב- 173.6 מיליוני ש"ח, לעומת 166.2 מיליוני ש"ח בשנת 2008 – גידול של 4%.

  ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2009 הסתכם ב- 605.9 מיליוני ש"ח, לעומת 519.9 מיליוני ש"ח בתום שנת 2008, גידול של 86 מיליון ש"ח המהווה 17%. גידול זה נבע בעיקר מרווחי הבנק בתקופה הנסקרת, בסך 58.7 מיליוני ש"ח ומגידול בסעיף קרן הונית בגין התאמת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן בסך כ- 25.9 מיליוני ש"ח (נטו לאחר השפעת מס).

  יתרת המזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך עלתה בשנת 2009 ב- 12% והסתכמה ב-1,848 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2009.

  לדברי אבי בזורה, מנכ"ל בנק ירושלים: "שנת 2009 אופיינה בסביבה עסקית מורכבת וברמת ריבית נמוכה במשק. מדיניות הסיכון הנאותה בה נקט הבנק בשנה זו, לרבות הקצאת נכסי סיכון שמרנית למגזרים השונים, הובילה להישגים מרשימים הבאים לידי ביטוי בגידול ברווחיות, בתשואה דו ספרתית ובהשגת יעדי הלימות ההון להם התחייב הבנק. תוצאות אלו מהוות בסיס איתן לפעילות מרחיבה בשנת 2010."

  יתרת האשראי לציבור ירדה בשנת 2009 בכ- 2% והסתכמה ב- 7,349.3 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2009.

  יחס הלימות ההון לתום שנת 2009 (באזל I) עמד על 13.0% לעומת 11.8% בתום שנת 2008. במונחי באזל II(נדבך ראשון) הבנק סיים את שנת 2009 עם יחס הלימות הון של 16.0%.

  יתרת פיקדונות הציבור ליום 31 בדצמבר 2009 הסתכמה ב- 7,116 מיליוני ש"ח – קיטון של 2% לעומת שנת 2008. הקיטון מוסבר על ידי מעבר של המפקידים לשוק ההון בשל הריבית הנמוכה.

  בנק ירושלים פועל כבנק מסחרי ומציע מגוון שירותים תוך התמקדות במספר נישות: משכנתאות והלוואות למשקי בית, מימון בנייה למגורים בשיטת "ליווי סגור", בנקאות פרטית לתושבי חוץ, בנקאות למגזר השלישי ופעילות בשוקי הכספים וההון.

   

  למידע נוסף
 • מבצע חדש בבנק ירושלים : ריבית של 9.9% בפיקדון צמוד מדד ל- 5 שנים עם תחנות יציאה

  בנק ירושלים יוצא במבצע חדש, פיקדון צמוד מדד בריבית של 9.9% לתקופה של 5 שנים (ריבית שנתית קבועה 1.91%) למפקידים סכום של 50,000 ₪ ומעלה. סכום ההפקדה בפיקדון (הקרן) מובטח מפני ירידת המדד.   בנוסף, התכנית כוללת תחנות יציאה בהן ניתן למשוך את כספי הפיקדון בתום שנתיים ולאחר...

  בנק ירושלים יוצא במבצע חדש, פיקדון צמוד מדד בריבית של 9.9% לתקופה של 5 שנים (ריבית שנתית קבועה 1.91%) למפקידים סכום של 50,000 ₪ ומעלה. סכום ההפקדה בפיקדון (הקרן) מובטח מפני ירידת המדד.
   
  בנוסף, התכנית כוללת תחנות יציאה בהן ניתן למשוך את כספי הפיקדון בתום שנתיים ולאחר מכן בתום כל שנה. מפקידים שימשכו את כספי הפיקדון בתחנת יציאה ראשונה בתום שנתיים, תשולם להם ריבית בשיעור של 3.06% לתקופה (ריבית שנתית קבועה 1.52%).

  למפקידים שאין בכוונתם למשוך את כספי הפיקדון לפני תום תקופתו, מציע הבנק פיקדון צמוד מדד ל-5 שנים ללא תחנות יציאה, שבו תשולם ריבית בשיעור של 12.6% לתקופה (ריבית שנתית קבועה 2.4%). גם בפיקדון זה, סכום ההפקדה בפיקדון (הקרן) מובטח מפני ירידת המדד.

  בנק ירושלים מציע מגוון של מבצעים נוספים בפיקדונות צמודי מדד ובפיקדונות שאינם צמודים, עם תשואה גבוהה ומובטחת גם למפקידים סכומים נמוכים מ- 50,000 ₪.

  לדברי אלי כהן, מנהל מחלקת חסכונות ופיקדונות בבנק ירושלים: "אנו עדים כיום להעדפה של מפקידים את האפיק הסולידי צמוד המדד, בשל רצונם להשיג תשואה גבוהה ומובטחת לכספם ולשמור על ערכו, זאת לאור הריבית הנמוכה באפיקי חסכון אחרים והצפי למדדים גבוהים בשנים הקרובות . המבצעים שמציע בנק ירושלים נותנים מענה הולם לצרכים אלו של המפקידים".

  המבצע לזמן מוגבל והבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות את המבצע בכל עת. המבצע מיועד ללקוחות כל הבנקים ואינו מותנה בהעברת משכורת.

  בנק ירושלים משרת כ-110,000 לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון והחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי בית בתחומים הבאים: משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

   

  למידע נוסף
 • אבי בזורה, מנכ"ל בנק ירושלים, נבחר לכהונה נוספת כיו"ר הסקציה למשכנתאות באיגוד הבנקים

  אבי בזורה (45), מנכ"ל בנק ירושלים, המכהן כשנתיים בתפקיד יו"ר הסקציה למשכנתאות באיגוד הבנקים, נבחר לכהונה נוספת לתקופה של שנתיים נוספות על ידי חברי הסקציה.    עם קבלת דבר המינוי אמר בזורה: " אני רואה חשיבות רבה בפעילותה של הסקציה למשכנתאות. בשנתיים האחרונות פעלנו בנושאים מגוו...

  אבי בזורה (45), מנכ"ל בנק ירושלים, המכהן כשנתיים בתפקיד יו"ר הסקציה למשכנתאות באיגוד הבנקים, נבחר לכהונה נוספת לתקופה של שנתיים נוספות על ידי חברי הסקציה.
    
  עם קבלת דבר המינוי אמר בזורה: " אני רואה חשיבות רבה בפעילותה של הסקציה למשכנתאות. בשנתיים האחרונות פעלנו בנושאים מגוונים תוך קיום דיאלוג מתמיד עם איגוד הבנקים, גורמי רגולציה ביניהם המפקח על שוק ההון והמפקח על הבנקים, וועדות הכספים והכלכלה של הכנסת, כל זאת למען הטמעת רפורמות ותהליכים עתידיים המיטיבים עם המערכת כולה. נמשיך לפעול מול הרגולאטור למען הטמעת רפורמות ותהליכים עתידיים".
  בנוסף לתפקיד זה, ימשיך בזורה לכהן כחבר מן המניין בוועד הפועל של איגוד הבנקים.

  בנק ירושלים פועל כבנק מסחרי מתמחה, המציע סל שירותים מתקדם למשקי בית. לבנק ירושלים מגוון רחב של מסלולים בתחומי המשכנתאות, הלוואות לרכב, השקעות, חסכונות, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ובנקאות למגזר השלישי.

  למידע נוסף
 • "המשבר וההתאוששות ממנו הראה שאורך רוח ואמונה במשק הישראלי למעשה הובילו לרווחים נאים בשנת 2009"

  רונית שוורץ מנהלת אגף שוק ההון בבנק ירושלים, בכנס הבנק בנתניה: "המשבר וההתאוששות ממנו הראה שאורך רוח ואמונה במשק הישראלי למעשה הובילו לרווחים נאים בשנת 2009" רונית שוורץ, מנהלת אגף שוק ההון בבנק ירושלים, אמרה בכנס לקוחות של בנק ירושלים בנתניה, שנערך בשבוע שעבר...

  רונית שוורץ מנהלת אגף שוק ההון בבנק ירושלים, בכנס הבנק בנתניה:
  "המשבר וההתאוששות ממנו הראה שאורך רוח ואמונה במשק הישראלי למעשה הובילו לרווחים נאים בשנת 2009"

  רונית שוורץ, מנהלת אגף שוק ההון בבנק ירושלים, אמרה בכנס לקוחות של בנק ירושלים בנתניה, שנערך בשבוע שעבר בשיתוף עם בית ההשקעות אלומות ספרינט, כי "אנחנו יודעים שבנק ישראל שם לעצמו יעד לשמור על רמת אינפלציה נמוכה. סביבת האינפלציה כיום יותר נמוכה מהעשור הקודם אבל האינפלציה עדיין אינה יציבה ופורצת את הטווח של 1%-3%".

  בהתייחסה לשוק ההון הישראלי, שוורץ העריכה כי, "בשנת 2011 תעלה הריבית לכ- 4% לכן יש לבנות תיק השקעות חכם. כל משק בית חייב לחשוב על פיזור התיק שלו. מדד תל אביב 25 לדוגמא מראה כבר שנים רבות עליה מתמדת. מי שהשקיע לפני 10 שנים 100,000 ₪, היום יכול לצאת בסכום של 200,000 ₪. המשבר והתאוששות ממנו הראה שמי שנשם עמוק והאמין במשק הישראלי למעשה הרוויח ב- 2009 והחזיר את ההפסדים של שנת 2008. מי שמשקיע חייב להסתכל לטווח ארוך. למרות הקריסות והירידות שראינו ב- 2008, השוק הגיע ב- 2009 לשיאים חדשים. כדי לבנות תיק השקעות על כל משקיע לשאול את עצמו מספר שאלות: מה אופק ההשקעה, מה הצרכים שלי מהכסף, מהן ההערכות השוק, מה יכולת ספיגת ההפסדים שלי ועד כמה אני מכיר את שוק ההון".

  בכנס השתתף גם קובי נימקובסקי, מנכ"ל בית ההשקעות אלומות ספרינט, אשר אמר, כי "בשנתיים האחרונות ראינו שתחום אגרות החוב יכול להיות סוער ומסוכן בדיוק כמו השקעה במניות. לא מספיק להסתכל רק על חברות הדירוג, צריך לקרא דוחות כספיים, להתמקד בדו"ח רווח והפסד ולראות את הנתונים. ההערכות לשנת 2010 הן כי השוק ילך ויהיה מורכב יותר, מסלול סולידי כבר לא ממש סולידי ויש משמעות לניתוח הנתונים. כיווני הריבית לשנת 2010 מאוד ברורים כשהמגמה היא המשך העלאת הריבית. ההערכה שלנו היא כי האינפלציה בישראל הולכת לעלות כאשר כמות הכסף היא זו שתכריע. יש להשקיע במכשירים שמגנים מפני עליה של אינפלציה כמו תכניות צמודות למדד ואג"ח צמוד למדד.

  קובי הוסיף כי "בתחום אגרות החוב הקונצרניות "החגיגה נגמרה". יש לנתח באופן מעמיק את הנושא. ההערכה שלנו היא כי השקעה באג"ח לא מדורג ברמה של A פלוס במח"מ קצר תביא לתשואות טובות. בנוסף, חשוב לפזר את תיק המניות ולהיות ערים למצבים המתעוררים בשוק".

  בכנס, שהתקיים במלון כרמל בהשתתפות לקוחות הבנק, אמר נחי שוורצבלט, מנהל סניף נתניה של בנק ירושלים, כי " זהו הכנס השני שאנו עורכים בנושא שוק ההון. בנק ירושלים צומח גדל ומתפתח, כשרווחיותו גדלה בהתאם. סניף נתניה המונה כ- 4500 לקוחות, מנהל כספי פאסיבה בהיקף של למעלה מ- 400 מיליון ₪. הסניף מוכר בזכות השירות האישי והמקצועי הניתן על ידי אנשי המקצוע בתחום ההשקעות".

  בנק ירושלים משרת כ-110,000 לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים. בנק ירושלים הוא בנק מסחרי מתמחה הפועל בחמישה תחומים עיקריים: פעילות עם משקי בית, מימון בניה למגורים בשיטת "ליווי סגור", אשראי מסחרי, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ושוק ההון והחיסכון. הבנק מספק שירותים למשקי הבית בתחומים הבאים: משכנתאות והלוואות לדיור, הלוואות לרכישת רכב, חסכונות ופיקדונות, השקעות בשוק ההון ועוד.

   

  למידע נוסף

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות