גרייס

סוג של הלוואה בה מתחילים לשלם את קרן ההלוואה רק מספר חודשים אחרי לקיחת ההלוואה. הלוואת גרייס (חסד, באנגלית) נותנת ללווה שהייה בין מועד קבלת סכום ההלוואה לבין תחילת פירעון הקרן. בתחום המשכנתאות, המשמעות היא דחיית תשלומי קרן ההלוואה עד תום תקופת הגרייס. בתום תקופת הגרייס, תשלומי ההלוואה יכללו תשלום ע"ח הקרן והריבית.