הודעה בדבר סגירת חשבון

                                                                                                                        15/11/2020

לקוח/ה נכבד/ה,

הנדון: חשבונך בבנק ירושלים – סגירת חשבון

הריני להודיעך כי, בחשבון הנ"ל שמתנהל אצלנו, קיימת יתרת בסכום הנמוך מ 100 ₪ ולא בוצעה על ידך פעילות בחשבון למעלה משלושה חודשים.

לאור זאת, יש בכוונתנו לסגור את החשבון.

אם ברצונך להמשיך ולפעול בחשבון או לקבל את הסכום הקיים בו אנא הודע לנו, בתוך 45 ימים מיום שליחת מכתבנו זה, באמצעות הגעה לסניף או  התקשרות לסניף בו מתנהל חשבונך או למוקד הבנק טל' 5727*.

היה ולא תודיענו, כאמור, ייסגר חשבונך בתום 45 ימים מיום שליחת מכתב זה.

נבקש להזכירך כי בכל מקרה בו יגיע לבנק חיוב (למעט חיובים בגין עסקות בכרטיס חיוב) ו/או זיכוי המיועד לחשבון לאחר סגירתו יוחזר החיוב ו/או הזיכוי תוך מתן הודעה למחייב או למזכה כי החשבון נסגר.

כמו כן, שיקים שיוחזרו על ידי הבנק לאחר מועד הסגירה ימנו כשיקים שסורבו לעניין חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א - 1981.

על אף האמור לעיל, חיובים בגין עסקאות שנעשו בכרטיס חיוב לפני החזרתו לבנק, יהיה הבנק רשאי לחייבם בחשבון וכתוצאה מכך יפתח החשבון וישובו ויחולו עליו כל תנאי ניהול החשבון כמוגדר לעיל על חיוב חשבון כאמור תינתן ללקוח הודעה.

 בכבוד רב, 

בנק ירושלים בע"מ

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות