סימני ביטחון בשטרות החדשים - בנק ישראל

התופעה של זיוף אמצעי תשלום קיימת מיום המצאת המטבע ומאבק מתמיד ניטש בין רשויות החוק לבין הזייפנים. כדי להקשות על הזייפנים משולבים בשטרות הסדרה החדשה סימני ביטחון מתקדמים המיוצרים בטכנולוגיות שונות. סימני הביטחון משותפים לכל השטרות ותוכלו לראותם, לחוש אותם בידיכם, או לגלותם בעת הטיית השטר. נוסף על כך, שטרות הסדרה החדשה נבדלים זה מזה בצבע ובאורך והם כוללים סימנים ייעודיים שיסייעו לעיוורים ולבעלי לקויות ראייה להבחין בין עריכי השטרות בצורה טובה ובטוחה יותר מבעבר. ראוי שהציבור יכיר את סימני הביטחון, ויבדוק כל שטר שמגיע לידיו כדי לוודא שאינו מזויף. חשוב לזהות מספר סימני ביטחון, ולא להסתפק בבדיקה של סימן אחד בלבד.