מילוןמונחים

 • יום אקס

  מועד מיוחד, שבו מופרדת ההטבה מנייר הערך. ומיום זה ואילך מניה נסחרת בלי ההטבות הנלוות לה, כגון דיבידנד, זכויות, מניות הטבה וכד'

 • יום חמישי השחור

  השם שקיבל ה - 24 באוקטובר 1929, היום שהיווה את חלקה הראשון של התמוטטות הבורסה לניירות ערך בניו יורק, כשחלקה השני היה חמישה ימים לאחר מכן, ה - 29 באוקטובר, שקיבל את הכינוי יום שלישי השחור שבו קרסה הבורסה לחלוטין. 

 • יחידת השתתפות

  תעודה הנרכשת ע"י המשקיע ומקנה לו זכות שווה ליחידות האחרות בנכסי הקרן וברווחיה. את יחידות הקרן ניתן לרכוש בכל בנק או אצל חבר בורסה שאינו בנק (בכל בנק ניתן לרכוש יחידות של קרנות המנוהלות על ידי כל מנהלי הקרנות ולא רק של הבנק שבו מנוהל החשבון).

 • יחס המרה

  המחיר שבו משקיע יכול להמיר נייר ערך בר המרה במניה רגילה של המנפיק. (גם: מחיר המרה, שער המרה). 

 • ירידה מקרית

  ירידה פתאומית, לטווח קצר, במחירי ניירות ערך בשוק שמגמתו הכללית היא עלייה

 • ישנוני

  ניירות ערך שאינם פעילים, או שהם נעים באטיות, אבל ההנחה היא שיש להם פוטנציאל בעל ערך לגידול. (עגה, ארה"ב). 

 • יתד

  מתכונת של תרשים בניתוח טכני שבה שני קווים מתכנסים מחברים סידרה של שיאים ויוצרים צורה של יתד (גם: טריז). 

 • יתרת רווח מסויגת

  חלק מיתרת רווח שאין לחלק ממנו דיבידנד לבעלי המניות, אם בשל הוראות חוק או תקנות ואם בשל הסכם שנעשה עם נותני הלוואה

 • כישלון יישוב

  אי יכולת של מוכר להעביר נייר ערך לקונה במועד היישוב או אי יכולת של קונה לקבל את ניירות הערך באותו מועד

 • כסף חכם

  כסף שנתקבל מניצול מידע פנים על ידי סוחר בניירות ערך כדי לעשות רווחים על חשבון משקיעים אחרים. ( עגה).